Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Evropo, quo vadis? – Postoje

Žadatel:
Hillersche Villa gGmbH
Klieneberger Platz 1
02763 Zittau
www.hillerschevilla.de
www.lanternafuturi.net
Partner projektu:
Lužický horský spolek
473 01 Radvanec 3
Česká republika
www.horskyspolek.eu
www.lanternafuturi.net
 
Cíl projektu Diskurs české, polské a německé mládeže na téma „Evropo, quo vadis?“. V rámci uměleckých dílen jako akční umění, divadlo, hudba a fotografie budou zaujímány a společně realizovány vlastní postoje na toto téma.
 

Během setkání mládeže v rámci čtyř uměleckých dílen bude na 80 mladých účastníků z Čech, Polska a Německa v březnu diskutovat na téma „Evropo, quo vadis?“. Vzhledem k situaci, kdy jsou na útěku tisíce lidí, kteří hledajíce ochranu přicházejí do Evropy, jsme my jakožto lidé a evropská společnost žádáni umět s touto situací zacházet a zaujmout k ní postoj. V našem demokratickém myšlení právního státu platí heslo „Lidská důstojnost je nedotknutelná“. Co však znamená lidská důstojnost, důstojný život? S tím jsou spojeny i otázky, jaký je náš vztah vůči cizincům a jaké jsou naše hodnoty a normativní zásady. Vycházíme-li ze zkušeností, které jsme v posledních letech nasbírali během usmiřovacího procesu mezi „Čechy“, „Němci“ a „Poláky“, pak je nám dnes jasné, že žádní „Češi“ a „Němci“ neexistují, naučili jsme se rozlišovat a kontextualizovat. Momentálně se v Evropě rýsují nová zařazování, v jejichž rámci jsou zdůrazňovány protiklady. Upadá Evropa zpět do struktur typických pro národní státy? Dnes se stáváme svědky hlídaných a dokonce i uzavíraných státních hranic. Téma „Evropo, quo vadis?“ implikuje stěžejní otázky: Kdo jsme? Jak spolu v Evropě chceme žít? Je dnes Evropa kontinentem „jednoty v rozmanitosti“, kde pro nás ve všech členských státech Evropské unie mají hodnoty svobody, sebeurčení, nezávislosti, demokracie a lidské důstojnosti stěžejní váhu a určují naše činy?

O tom všem chceme diskutovat, zvažovat naše šance a hranice, nacházet postoje a tyto posléze komunikovat uměleckými prostředky.

V průběhu roku 2016 bude v rámci projektu Lanterna futuri s tímto tématem pracovat na uměleckých produkcích na 250 mladých lidí v dalších 20 dílnách v česko-polsko-německém trojzemí.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
Evropo, quo vadis? – Postoje
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti