Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

2016

Česká cikánská rapsodie (3 svazky)

Žadatel:
Nakladatelství Triáda
Ostrovní 17
110 00 Praha
(redakce)
Kroftova 16, 150 00 Praha 5
www.i-triada.net
Partner projektu:
Slavisches Institut
Schulgasse 6
D-69 117 Heidelberg
Prof. Urs Heftrich
 
Cíl projektu Příprava a vydání edice vzpomínek Josefa Serinka, které v letech 1963–1964 zaznamenal historik Jan Tesař. Serinek, známý jako „Černý partyzán“, po útěku z tábora v Letech působil v odboji na Vysočině.
 

Třísvazková edice je dovršením mnohaleté práce Jana Tesaře (1933) věnované dějinám českého partyzánského hnutí za 2. světové války. Edice v průběhu příprav dalece přesáhla své původní záměry, stala se nejen splátkou dluhu vůči romskému partyzánovi Serinkovi, ale přináší Tesařův rozbor příčin a důsledků tragického vyústění Druhého odboje. Jan Tesař se dále také snaží inspirovat diskusi o možnostech dokumentovat aktivity, které se odehrály v konspiraci, a šíře o problému kolektivní paměti jako rozhodujícím činiteli pro utváření a udržování kulturní a národní identity.

Edice sestává ze tří svazků:

První svazek obsahuje vzpomínky Josefa Serinka (1900–1974), rozčleněné do 18 kapitol a doplněné epilogem Jana Tesaře a dokumentárními přílohami.

Druhý svazek přináší podrobné Tesařovy Komentáře ke vzpomínkám Josefa Serinka, které jsou výsledkem více než desetiletého podrobného studia.

Třetí svazek obsahuje kromě oddílu map, tabulek a diagramů k partyzánskému odboji na Vysočině především shrnující několikadílnou studii nazvanou Serinkovské inspirace, v níž se Tesař zabývá mj. metodologickými východisky záznamu a studia pramenů, místem Josefa Serinka v dějinách čs. Odboje, či otázkami, proč se v českých zemích během 2. sv. války partyzánské hnutí neprosadilo výrazněji a proč bylo tak snadno ovládnuto Sověty.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Česká cikánská rapsodie (3 svazky)
 
Česká cikánská rapsodie (3 svazky)
 
Prezentace knihy v Brně
Prezentace knihy v Brně
Prezentace knihy v Brně
J. Tesař a R. Krumphanzl/ archiv Třeboni
J. Tesař a R. Krumphanzl/ archiv Třeboni
J. Tesař a R. Krumphanzl/ archiv Třeboni
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti