Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016

Žadatel:
Česká rada dětí a mládeže
Senovážné náměstí 977/24,
110 00 Praha 1
http://crdm.cz/
Partner projektu:
Deutscher Bundesjugendring
Mühlendamm 3
10178 Berlin
https://www.dbjr.de/
 
Cíl projektu Zhodnotit dosavadní česko-německou spolupráci v oblasti mládeže a možnosti dalšího pokračování; prostřednictvím diskusí nad různými tématy prohloubit dialog mezi českými a německými mladými lidmi.
 

V roce 2016 jsme oslavili 20 let od prvního česko-německého setkání mládeže, které v roce 1996 hostilo město Polička. Toto setkání nastartovalo proces vzájemného sbližování, díky kterému jsou v současnosti česko-německé vztahy na tak dobré úrovni.

9. česko-německé setkání mládeže se konalo od 23. do 25. září 2016 opět v Poličce. Zamířilo sem na pět desítek účastníků, přičemž ovšem celkový počet lidí, kteří se do programu dohromady zapojili, byl zhruba dvojnásobný.

A jakým tématům se mladí lidé věnovali? V Poličce se probíraly například otázky spojené s migrací a situací uprchlíků v České republice a v Německu, hovořilo se tam o společenské angažovanosti proti rasismu a xenofobii, o vývoji česko-německých vztahů za uplynulé desetiletí nebo o tehdejším a dnešním vnímání poválečného vysídlení Němců z Československa. Došlo i na příklady dobré praxe v česko-německé spolupráci v oblasti mládeže, na divadelní tvůrčí dílnu a čas se našel i pro exkurzi do Centra Bohuslava Martinů, pro projekci česko-německého „artového“ filmu Schmitke, ba i pro oddechové taneční křepčení v rytmu udávaném senegalským bubeníkem.

Setkání v Poličce tak nabídlo jeho účastníkům nejen šanci zdokonalit se v cizím jazyce a přiučit se něčemu novému z oblasti, o niž se zajímají. Přineslo jim rovněž nové zkušenosti rozšířené o pohled „odjinud“, zábavu, užitečné kontakty a – což je pro pěstování dobrých vztahů mezi mladými lidmi obou sousedních států nepochybně důležité – také adresné, osobní přátelství.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti