Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Společná česko-německá protidrogová prevence v příhraniční oblasti v rámci práce s mládeží

Žadatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň;
www.tandem.adam.cz
Partner projektu:
Bayerischer Jugendring, Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem
www.tandem-org.de
 
Cíl projektu I přes existenci řady projektů v ČR a SRN chybí jejich propojení. Cílem projektu je zasíťovat obě strany tak, aby byla umožněna intenzivní výměna informací a zkušeností a nastartovat samostatné česko-německé projekty v preventivní oblasti.
 

Tímto projektem Tandem navázal na předchozí aktivity v oblasti česko-německé protidrogové prevence s cílem posílit a prohloubit přeshraniční spolupráci a zapojit další subjekty či projekty činné v protidrogové prevenci mládeže. První pracovní setkání se uskutečnilo ve Weidenu 9. dubna 2014 a druhé 28. května v Plzni.

Obou setkání se účastnili čeští a němečtí zástupci sdružení, odborných pracovišť, úřadů a školních metodiků prevence. Setkání se zaměřila na komparaci struktur primární/sekundární prevence na školách a mimo ni, neboť vzájemná znalost a pochopení strategie, systémů poskytování primární prevence a odlišností je předpokladem k vytvoření společného projektu. Zástupce sdružení Kotec shrnul poznatky ze západních Čech k problematice pervitinu a drogové scény a zástupce školních sociálních preventistů z Weidenu osvětlil fungování primární prevence na bavorských školách. Další fáze setkání se zabývaly silnými stránkami institucí, společnými tématy, možnostmi podpory ze strany Tandemu a vzájemným síťováním.

Na konci června proběhl s více než 70 účastníky odborný dialog na téma: Variabilita preventivních přístupů v české a německé praxi. Zazněly odborné příspěvky a proběhly workshopy (Zasazení pojmu primární prevence do české praxe, Streetwork v ČR a aktivity v sociální oblasti s mládeží pohledem org. Prevent, Škola jako místo prevence, Bazální činnost – prevence a včasná pomoc pro (potenciální) konzumenty metamfetaminu, … ). Vzájemná znalost struktur a organizací se prohlubovala a plánování společných aktivit se tak mohlo nadále rozvíjet. Tandem reflektoval oboustrannou potřebu přípravy semináře školních metodiků prevence a hospitačních pobytů v ekvivalentních zařízeních sousední země. V posledním pracovním setkání 29. 1. 2015 v Marktredwitz byly tyto konkrétní aktivity, včetně podmínek, naplánovány.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Společná česko-německá protidrogová prevence v příhraniční oblasti v rámci práce s mládeží
 
Společná česko-německá protidrogová prevence v příhraniční oblasti v rámci práce s mládeží
 
Společná česko-německá protidrogová prevence v příhraniční oblasti v rámci práce s mládeží
 
Společná česko-německá protidrogová prevence v příhraniční oblasti v rámci práce s mládeží
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti