Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Na Sibiř!

Žadatel:
Oblastní galerie Liberec
Masarykova 723/14
460 01 Liberec 1
Partner projektu:
Mag. Lena Radauer
DFG-Graduiertenkolleg 1288, c/o Historisches Seminar
Rempartstraße 15
79085 Freiburg
 
Cíl projektu Výstava Na Sibiř! představí tvorbu německy hovořících autorů z Čech, Moravy a Slezska, kteří se účastnili 1. světové války a své zážitky reflektovali ve svých dílech, mnohdy vzniklých až dlouho ve dvacátých letech 20. století. Prezentovány jsou dva základní okruhy: oficiální propaganda a práce vzniklé ve spojitosti se sibiřským zajetím.
 

Společný kulturně-historický projekt historiček umění z České republiky, Rakouska a Německa pojmenovaný Na Sibiř! Německočeští výtvarní umělci v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí tematizuje dva základní okruhy výtvarné tvorby spojené s Velkou válkou a tzv. českými Němci. Prvním je oficiální propaganda Válečného tiskového stanu zahrnující umělecká díla vytvořená pod vlivem cenzury a jasných obsahových i formálních předpisů. Druhá část je spojena s uměleckou produkcí, jež vznikala v období sibiřského zajetí a pro své tvůrce znamenala únik z drsné životní situace.

Výstava volně rekonstruuje příběhy našich dědů a pradědů, nejen legionářů, ale všeobecně vojáků armády zemí Koruny české, neboť východní frontou a Sibiří procházeli společně, bez rozdílu jazyka a náboženství. Na vybraném vzorku výtvarných děl tzv. českých Němců vypráví jejich osudy a cesty útrapami první světové války.

Výzkum výtvarného umění německy hovořících výtvarných umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska, jemuž se Oblastní galerie Liberec snaží dlouhodobě věnovat, tak rozkrývá jednu z doposud neotevřených a netematizovaných kapitol českých dějin umění.

Výstava je otevřena od 8. října do neděle 17. ledna 2016, denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00, ve čtvrtek do 19.00.

komentované prohlídky (česky):

12. 11., 10. 12., 14. 1. 2016 v 10.30 a 17.00 hodin, 22. 11. v 15.00 hodin (neděle), a dále po předchozí dohodě

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
Na Sibiř!
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti