Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Memento

Žadatel:
Uwe Münch
Rickenwiesen 14
D-88699 Frickingen
www.oratorienchorsg.ch
Partner projektu:
Moravská filharmonie Olomouc
Jan Sítař
Horní náměstí 23
77200 Olomouc
www.mfo.cz
 
Cíl projektu Hudba ve znamení smíření a německo-česko-švýcarské spolupráce při příležitosti 70. výročí konce druhé světové války a osvobození Terezína 8. května 2015
 

Sedmdesát let po osvobození Terezína a konci druhé světové války se 8. května 2015 v místním kostele Vzkříšení páně uskutečnil pamětní koncert „Memento“, který se stal hudebním vyjádřením míru a smíření. Hlavním bodem koncertu byla kantáta „Die Erde ist des Herrn“ Hanse Krásy pro sóla, smíšený sbor a orchestr.

Tento pražský skladatel pocházející z německo-židovského prostředí byl vězněn v Terezíně a roku 1944 v Osvětimi zavražděn. Svým pronikavým hudebním jazykem v kantátě působivě znázorňuje vybrané verše žalmů - od šeptavé prosby a vroucné modlitby přes otřesné výkřiky až po vznešenou chválu Boha. Program koncertu byl doplněn dvěma kompozicemi pro varhany Johannese Brahmse, které rozezněly nedávno restaurované varhany. Rovněž zazněla jeho Píseň osudu, dále pak Píseň na rozloučenou „Mond, so gehst du wieder auf“ a Pesachový žalm komponisty Ericha Wolfganga Korngolda.

Spolupráce českého orchestru se švýcarským sborem a s německými, českými a švýcarskými solisty pod vedením německého dirigenta Uwe Müncha měla za výsledek, že se podařilo úchvatným způsobem překlenout hranice a spojit mosty různých časových období. (Zaštitu převzali předsedové národních parlamentů - Jan Hamáček (CZ), Dr. Norbert Lammert (D) a Dr. Stéphane Rossini.) Podařilo se také oživit vzpomínku na nepředstavitelná utrpení, ke kterým zde došlo či na trvalé hodnoty, ke kterým se vždy a všude musíme hlásit.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Memento
 
Memento
 
Memento
 
Memento
 
Memento
 
Memento
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti