Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie

Žadatel:
Ondřej Buddeus (Psí víno, Praha) ondrejasvet@gmail.com
www.displej.eu
www.psivino.cz
Partner projektu:
Randnummer Literaturhefte
www.randnummer.org
dietze@randnummer.org
 
Cíl projektu DISPLEJ.eu v podobě antologie představuje 14 autorů a 4 kritické hlasy Čech, Německa a Slovenska. Obsáhlá publikace otevírá nadregionální platformu pro současnou poezii.
 

DISPLEJ.eu je nová platforma pro současnou poezii z Čech, Německa a Slovenska, která vzešla ze spolupráce literárních časopisů Psí víno (Praha) a Randnummer (Berlin/Hamburg).

Výchozím bodem pro spolupráci se stala obsáhlá knižní příloha – stejnojmenná antologie –, která vyšla v říjnu 2014 jako příloha obou časopisů, tedy v ČR i v Německu. Obsahuje texty 14 autorů a autorek mladší a střední generace, kteří se v celé škále autorských stylů a forem vyrovnávají se současností. Výbor doplňuje čtveřice kritických esejí Toma Bresemanna a Michaela Gratze (DE), Karla Pioreckého (ČR) a Jaroslava Šranka (SR). Eseje reflektují současnu básnickou scénu a její proměny v dané zemi. Autorem grafického designu je Štěpán Marko (UMPRUM, Praha).

 

Současně se zveřejněním antologie byl spuštěn také stejnojmenný internetový portál, prostřednictvím kterého budou v průběhu příštího roku představeni další autoři a jejich texty.

Nadto je displej.eu také platformou pro živou prezentaci současné básnické produkce všech tří zemí: Po uvedení antologie za účasti autorů v Praze 30. 10. 2014 následuje uvedení v Berlíně 19. 11. 2014. V plánu jsou také další literární akce, např. diskuse o nedávné i současné básnické tvorbě v ex libris (SNG, Bratislava, listopad 2014), celovečerní program v rámci pražského Microfestivalu (květen 2014) či účast na Poesifestival Berlin (červen 2015). Ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze se připravuje také diskuze o současné poezii za účasti kritiků, kteří jsou svými texty v antologii zastoupeni. 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti