Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

2014

Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“

Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“

Výstava o osobnosti Marianne Golzové-Goldlustové, pěvkyni a novinářce, původem z Vídně, popravené za II. světové války v pankrácké věznici za napomáhání Židům ohroženým pronásledováním je jako celek převzata od Památníku německého odboje v Berlíně a doplněna o další exponáty. 

více
Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie

Displej.eu – Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie

DISPLEJ.eu je nová platforma pro současnou poezii, která vzešla ze spolupráce literárních časopisů Psí víno (Praha) a Randnummer (Berlin/Hamburg).

více
Trendy v oblasti drog a prevence jejich užívání mladými lidmi ve Frankfurtu nad Mohanem a v Třebíči

Trendy v oblasti drog a prevence jejich užívání mladými lidmi ve Frankfurtu nad Mohanem a v Třebíči

K prvnímu setkání obou škol došlo v době od 6. do 11. října 2014 v Třebíči.

více
Koncert k inauguraci zrestaurovaných varhan v Terezíně dne 14.9.2014

Koncert k inauguraci zrestaurovaných varhan v Terezíně dne 14.9.2014

Slavnostní koncert k inauguraci zrestaurovaných varhan terezínského kostela za přítomnosti předsedy Německého spolkového sněmu a předsedy Parlamentu ČR.

více
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014

Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014

Česko-německý kulturní týden v Rohru má již dlouhou tradici a zaměřuje se na všechny věkové kategorie od dítětě až ke starým lidem.

více
 
Česko-německý fond budoucnosti