Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Tiskové prohlášení, 25. 1. 2013

Pamětní shromáždění: město Halle a Česko-německý fond budoucnosti společně vzpomínají na oběti nacionálního socialismu

Výstavu o českých nuceně nasazených je v Halle možno zhlédnout až do 3. února

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a prezentace výstavy Česko-německého fondu budoucnosti „Totálně nasazeni“, přibližující osudy českých nuceně nasazených ve třetí říši, vzpomínají v neděli 27. ledna představitelé města Halle and der Saale a Česko-německého fondu budoucnosti na oběti nacionálně socialistického bezpráví. Shromáždění se koná v kostele věznice Roter Ochse v Halle, v areálu, kde byly za druhé světové války internováni i čeští odpůrci nacionálního socialismu.

10:30 Položení věnců na nádvoří Památníku Roter Ochse, Am Kirchtor 20b

11:00 Pamětní shromáždění v kostele věznice Roter Ochse, Am Kirchtor 20b

  • Přivítání: Dr. Bernd Wiegandt, primátor města Halle an der Saale

  • Úvodní slovo: Dr. Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti

  • Úvodní slovo: Dr. Sascha Möbius, zástupce ředitele Nadace památníků Saska-Anhaltska

  • Prezentace výsledků studentských projektů Gymnázia Christiana Wolfa v Halle na téma „Čeští nuceně nasazení v Německu v době nacionálního socialismu“ a osud Josefa Denka

  • Literárně hudební příspěvek Divadla Theatrum Schloß Hohenerxleben, inspirovaný osudem českého nuceně nasazeného Josefa Denka, jenž byl popraven ve věznici Roter Ochse.

12:45 Konec shromáždění

Výstava Česko-německého fondu „Totálně nasazeni“:

Dvě stě padesát osobních dokumentů a fotografií, z nichž většina pochází ze soukromých sbírek, dává možnost podrobně se seznámit s těžkými pracovními podmínkami a nelidským zacházením, jemuž byli vystaveni nuceně nasazení Češi daleko od domova, kde byly tresty a „zničení prací“ na denním pořádku. Výstava přibližuje „systém nucené práce“ v Protektorátu Čechy a Morava – až po hromadné odvody celých ročníků mládeže. Slovo dostávají také ti, kteří toto vykořisťování a teror přežili: pamětníci. Jeden z posledních oddílů výstavy „Totálně nasazeni“ se věnuje pozdní snaze o odškodnění, jemuž vděčíme za znovuobjevení řady prezentovaných dokumentů. V období let 2001 až 2006 Česko-německý fond jako partnerská organizace nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ zpracoval 120 000 žádostí o odškodňovací platby. 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti