Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Tisková zpráva, 21.06.2012

Žádná krize – „Česko-německé vztahy žijí!“
Fond budoucnosti schválil téměř 20 milionů korun na nové projekty

(Praha) Správní rada Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) rozhodla ve dnech 20. a 21. června, že opět poskytne téměř 20 milionů korun na česko-německé partnerské projekty. Toto grémium tím dalo na svém čtvrtletním zasedání na pražském ministerstvu zahraničí zelenou 174 žádostem o podporu projektů. „Jsme rádi, že v čase, který je vnímán především jako krizový, nepolevuje snaha lidí posilovat dobré sousedství mezi Čechy a Němci“, prohlásil po zasedání český ředitel fondu Tomáš Jelínek. „Ať už jde o výměny mládeže, kulturu nebo historické bádání – česko-německé vztahy žijí!“, potvrdil také německý ředitel Joachim Bruss a připomněl, že Česko-německý fond budoucnosti tyto vztahy podporuje více než čtrnáct let. Jenom na prioritní oblast „Mládež a školy“ bylo vyčleněno téměř 7 milionů korun.
Zde naleznete výběr ze schválených projektů:

Zvuk řeči -  řeč zvuku“: prostřednictvím hudby vzbuzovat zájem o jazyk sousedů. K tomu zve saská Mozartovská společnost děti z partnerských měst Chemnitzu a Chomutova. Desetidenní hudební akademie v Colditzu, tři jednodenní workshopy a společné koncerty v Červeném Hrádečku, Chemnitzu a v Chomutově – všechna tato setkání, na kterých děti společně zpívají také české a německé písně, mají sloužit přátelství i hudebnímu jazykovému vzdělávání. Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 220.000 korun v rámci „podpory jazyka – tématu roku“.

Krize! Pro většinu lidí to znamená hospodářský útlum nebo recesi. Němečtí a čeští umělci se tématu zmocňují společně a reflektují „krizi“ i v jiných dimenzích, než je ta ryze hospodářská. „Riesa efau. Kultur Forum Dresden“ a kulturní centrum v Řehlovicích uspořádají umělecké sympozium. Práce tohoto partnerství, které funguje již řadu let, pak budou vystaveny v Drážďanech a v Litoměřicích. Fond budoucnosti podpoří tento kreativní „krizový management“ částkou přes 60.000 korun.

Sdružení Antikomplex patří v procesu česko-německého porozumění k nejdůležitějším institucím. V srpnu 2012 posílá spolu s Ackermannovou obcí 25 mladých lidí z obou zemí na hledání literárních stop do někdejších Sudet. Na bicyklech budou jeden týden sledovat stopy svaté rodiny, tak jak ji ve svém románu „Útěk do Egypta přes Království české“ nechává putovat německý spisovatel původem z Čech Otfried Preussler. Trávit volný čas a vzdělávat se, učit se historii prostřednictvím zážitku – to je koncept, který již po léta za pomoci Fondu budoucnosti obohacuje česko-německé vztahy.

Jak to může vypadat, když se senioři setkávají přes hranice, ukazují již po léta lidé z Klingenthalu a Kraslic. Obě města od sebe dělí jenom čtyři kilometry, a spojuje je dlouholetá výměna. Fond budoucnosti je přitom spolehlivým partnerem, který i letos poskytne podporu cca. 90.000 korun. Kulturní sdružení občanů německé národnosti v Kraslicích a Seniorenverein Klingenthal svádějí dohromady přes hranice v mnoha akcích 50 až 150 lidí. Vzájemné návštěvy, společné výlety do Bayreuthu nebo do Prahy, předvánoční setkání – to jsou cenná setkání s vrstevníky pro seniory, mnohdy více než osmdesátileté.

Také v roce 2012 Fond budoucnost přirozeně podpoří úspěšné „trvalky“ v nejlepším slova smyslu – velké kulturní události s dlouholetou tradicí: „Pražský divadelní festival německého jazyka“, na který přijede do Prahy mnoho souborů z německojazyčného divadelního světa, a „Das Filmfest“, kde se českému publiku představí mnoho úspěšných filmů z Německa, Rakouska i ze Švýcarska.

 

Česko-německý fond budoucnosti byl založen v roce 1997 v Praze na základě Česko-německé deklarace jako nadační fond. Úkolem Fondu budoucnosti je podporovat rozmanitým způsobem porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a rozšiřovat formy spolupráce podporováním společných projektů.

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti