Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech

 
 

   Tisková zpráva 17. června 2022

Pozvánka na komentovanou prohlídku pro novináře u příležitosti zahájení uměleckého festivalu „Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech“ v pátek 24. června v 11 hodin na Brühlově terase před budovou Lipsiusbau

za účasti
Marion Ackermann, generální ředitelky Státních uměleckých sbírek Drážďany
Jiřího Fajta, hlavního kurátora České sezóny a Head of Program and International Affairs Státních uměleckých sbírek Drážďany
Tomáše Jelínka, ředitele Česko-německého fondu budoucnosti 
Jiřího Purše, CEO PRO ZETA, hlavního sponzora České sezóny
Čestmíra Sušky, umělce a ředitele Studia Bubec
a dalších umělkyň a umělců České sezóny

U příležitosti českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 pořádají Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) společně s Česko-německým fondem budoucnosti a ve spolupráci s různými projektovými partnery z České republiky a Německa v období od 24. června do 31. prosince 2022 umělecký festival s názvem „Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech“.

Imaginace má přitom mnoho podob – může vytvářet utopie, měnit realitu, být antiautoritářská, subverzivní nebo poetická. To si uvědomovali již francouzští surrealisté před druhou světovou válkou. I její poslední představitel, český filmař, básník a výtvarník Jan Švankmajer (*1934 v Praze), pochopil, že imaginace definuje člověka. Jeho motto „Všechnu moc imaginaci!“ vystihuje fantaskně-lyrickou poetiku současných českých umělkyň a umělců, která se opírá o avantgardní tradici meziválečné umělecké tvorby. Odráží jedinečnost tehdejších výtvarných technik,  vyznačujících se silným vizuálním jazykem a nespoutanou fantazií.

Česká sezóna má čtyři programové body, v jejichž rámci se představí několik začínajících umělkyň a umělců i předních osobností současné české kulturní scény: od výstav, divadelních a filmových představení, koncertů, autorských čtení a uměleckých performancí až po audioprohlídky (zdánlivě) dobře známých sbírek SKD, interaktivní muzejní laboratoř pro hybridní umělecké akce (hybrid.skd.world) nebo kulturní chillout Česko-německého fondu budoucnosti.

Programové body České sezóny:

#1 Relocated – sochařské instalace ve veřejném prostoru
od 24. června 2022 na náměstí Georg-Treu-Platz, Brühlově terase aj.

#2 Umělecké léto – divadlo, čtení, rozhovory, film a hudba
od 4. srpna 2022 v Japonském paláci, na náměstí Georg-Treu-Platz aj.

#3 Oáza imaginací – Česko-německý kulturní chillout
20.–21. srpna 2022 na náměstí Georg-Treu-Platz aj.

#4 Všechnu moc imaginaci! – výstava současného umění
od 11. listopadu 2022 v umělecké hale v Lipsiusbau aj.

Jiří Fajt, Head of Program and International Affairs Státních uměleckých sbírek Drážďany: „Chceme upozornit na mimořádné umělecké počiny českých umělkyň a umělců a zprostředkovat setkání uměleckých tvůrců a aktérů na mezinárodně viditelném poli. Těšíme se na rozmanitý program festivalu, který zaujme jak milovníky klasických uměleckohistorických témat, tak ty, kteří se rádi nechají unést experimentální kreativitou současného umění. Kromě toho vnímáme Českou sezónu jako nový formát, který bychom chtěli v příštích letech dále rozvíjet, abychom v Drážďanech etablovali kulturní setkání mezi Německem, Českou republikou, Polskem a dalšími zeměmi střední a východní Evropy v oblasti umění a kultury."

„Skutečnost, že se tento umělecký festival může konat v Drážďanech, je také výrazem tradičně velké otevřenosti tohoto města vůči české kultuře a rozmanité česko-německé spolupráci na kulturní úrovni, která se zde v posledních 30 letech rozvíjela. S Českou sezónou toto vzájemné kulturní obohacení dosáhne nové úrovně. O to více nám záleželo na tom, abychom tuto rozmanitost proměnili v atraktivní kulturní nabídku, která sahá od vystoupení kultovních českých kapel  po nejčerstvější česko-německé divadelní koprodukce," zdůrazňují Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti, který od roku 1998 podpořil zhruba 4 500 společných kulturních projektů Čechů a Němců.

Českou sezónu zahájí prezentace současných českých umělkyň a umělců ve veřejném prostoru pod názvem „Relocated“. V rámci venkovní výstavy mohou návštěvníci od 24. června 2022 objevovat sochy a instalace na náměstí Georg-Treu-Platz, Brühlově terase a na dalších místech Starého Města. Celkem bude představeno jedenáct děl, popř. skupinových děl sedmi umělkyň a umělců. Výstava propojuje tři generace současných českých umělkyň a umělců, kteří ve svých dílech posouvají, překrývají a proměňují tradiční významy a umělecké postupy.

Zastoupeni budou následující umělci: Čestmír Suška, František Skála a Michal Gabriel. Setkali se v rámci umělecké skupiny Tvrdohlaví, která se v 80. letech v Československu vynořila z šedi totalitní každodennosti a začala dobývat veřejný prostor svými svobodomyslnými uměleckými projekty. Skupina tehdy neměla jednotný umělecký jazyk, nejsilnějším pojítkem byla potřeba reagovat na všudypřítomná estetická klišé a názorovou cenzuru té doby. Po politickém převratu se každý z nich vydal svou vlastní cestou – Čestmír Suška (*1952 v Praze) zůstává dodnes věrný klasickým sochařským postupům a ve svých dílech přetváří zdánlivě nepotřebný odpad průmyslové doby v umění. František Skála (*1956 v Praze) na sebe upozornil širokou škálou uměleckých aktivit, ať už to byly instalace a objekty z nalezených přírodních a civilizačních předmětů, obrazy z neobvyklých přírodních pigmentů, knižní ilustrace s pohádkovou fantazií nebo jeho hudební talent, který uplatnil v několika kapelách. Michal Gabriel (*1960 v Praze) je považován za průkopníka nových postupů s digitálními technologiemi, aniž by se vzdal své fascinace figurou jako základním úkolem sochařské práce.

Milena Dopitová (*1963 ve Šternberku) vypráví o proměně města a problémech gentrifikace, přičemž banální motivy naší každodennosti provokativně zasazuje do neobvyklých souvislostí a vybízí k zamyšlení nad (ne)smyslem lidského konání. Sugestivní dílo Davida Černého (*1967 v Praze) se zabývá důležitými událostmi česko-německých dějin: Lobkovický palác na pražské Malé Straně, sídlo německého velvyslanectví, se stal útočištěm tisíců občanů NDR. Stovky odstavených trabantů zůstaly v té době v pražských ulicích jako němí svědkové nezlomné lidské vůle po svobodě.

Krištof Kintera (*1973 v Praze) je jedním z nejvýraznějších představitelů generace umělců, kteří si stále více uvědomují limity civilizačního pokroku a upozorňují na nedozírné důsledky lidské činnosti pro naše životní prostředí. Plýtvání a rostoucí spotřeba energie, kterými se Kintera ve své práci zabývá, jsou v přímém rozporu s udržitelným rozvojem. Jakub Nepraš (*1981 v Praze) se zabývá podobami a vzájemnými vztahy přírody v digitálním světě. Ve své práci rozkládá složité přírodní fenomény, jako je komunikace, paměť nebo dokonce evoluce, na jejich přirozené procesy. Tímto způsobem umělec ukazuje, jak jsou světy přírody a technologie propojeny. Objekty se stávají nositeli animovaných filmových sdělení.

Spolupořadatelé České sezóny:

Česko-německý fond buducnosti a Studio Bubec Praha

Kooperační partneři:

Státní zámky, hrady a zahrady Saska / Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech / Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement / Staatsschauspiel Dresden / Euroregion Elbe-Labe / Dny české a německé kultury / Leibnitzův institut pro historii a kulturu východní Evropy / Pro arte Prague

Kontakt:

Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Holger Liebs
Vedoucí oddělení pro média a komunikaci
Telefon: +49 (0)351 4914 2643
presse@skd.museum

www.skd.museum

Česko-německý fond budoucnosti
Silja Schultheis
práce s veřejností a médii
Telefon: +42(0)737 505 790
silja.schultheis@fb.cz

www.fondbudoucnosti.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti