Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Tisková zpráva, 14.09.2011

Česko-německý fond opět podpoří téměř 100 projektů

Z prostředků Fondu budoucnosti by mohl mít prospěch problémový severočeský region

Zástupci Česko-německého fondu budoucnosti dnes v Českém centru v Praze informovali o aktuálně schválených projektech. Na svém zasedání v Budyšíně ve dnech 12. a 13. 9. 2011 rozhodla správní rada o podpoře celkem 96 partnerských projektů a uvolnila na ně 12.853.378 Kč (bližší informace v připojené tiskové zprávě).

Fond budoucnosti poprvé vyhlásil „téma roku“, aby stanovil důrazy v česko-německých vztazích. V letech 2011/12 bude v centru pozornosti stát podpora jazyků. Projekty z této oblasti se mohou ucházet až o 70% celkových nákladů. „Chceme Čechy i Němce motivovat k tomu, aby poznávali výhody, které přináší znalost sousedova jazyka“, vysvětluje německý ředitel Fondu budoucnosti Joachim Bruss.

Konkrétní projekt v rámci podpory jazyků představil ředitel plzeňského koordinačního centra česko-německých výměn mládeže „Tandem“ Jan Lontschar. Vyškolení jazykoví animátoři  budou školám předávat  svoje know-how a motivovat tak k učení se jazyku sousední země. Česko-německý fond tuto iniciativu podpoří  částkou 1.200.000 Kč.

Fond budoucnosti s určitými obavami sleduje momentálně napjatou situaci mezi Romy a starousedlým obyvatelstvem v severních Čechách. „Fond budoucnosti nemůže tyto problémy řešit, ale může v rámci svých prostředků právě v česko-německém pohraničí nabídnout pomoc“, prohlásil český ředitel fondu Tomáš Jelínek. „Právě pohled za hranice může napomoci ke společnému zvládání sociálních problémů určitého regionu“, pravil Jelínek.

Fond budoucnosti proto vyzývá, aby se v obou zemích společně vyvíjely ideje, jak by například mohli sociální pedagogové, školy, spolky nebo iniciativy pro nezaměstnané situaci zlepšovat a působit proti extremistickým tendencím.

 

Česko-německý fond budoucnosti byl založen v roce 1997 v Praze na základě Česko-německé deklarace jako nadační fond. Úkolem Fondu budoucnosti je podporovat rozmanitým způsobem porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a rozšiřovat formy spolupráce podporováním společných projektů.

Kontakt:

Christian Rühmkorf
Mail: cr@fb.cz oder info@fb.cz
Tel.: 00420 – 731 3232 71 oder 00420 - 283 850 512, -13, -14

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti