Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktuálně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

3_22_9779

9779

Mýdlové bubliny / Seifenblasen-Dynastie

350 000

CZK

3_22_10915

10915

28. mezinárodni divadelni festival Postupim "Unidram 2022" / 28. Internationales Theaterfestival Potsdam "Unidram 2022"

3 000

EUR

6_22_11966

11966

Zpěvem a tancem k životu probuzená Gluckova opera Orpheus jako symbol německo-českého přátelství. / Mit Gesang und Tanz zum Leben erweckt - Glucks Orpheus im Zeichen der deutsch-tschechischen Freundschaft

15 000

EUR

3_22_12184

12184

WOODS WON'T VAPORIZE / WOODS WON'T VAPORIZE

180 000

CZK

5_22_12195

12195

Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku, III. číslo / Der Böhmerwald im Wandel der Zeit. Revue des Vereins für Heimatforschung Jungbauer Sumava, Heft III

100 000

CZK

5_22_12345

12345

Německé vydání knihy: Aktivní hranice v Evropě. Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru.  / Deutsche Ausgabe des Buches: Aktive Grenze in Europa. Identität und kollektives Gedächtnis im grenzüberschreitenden Raum.

5 400

EUR

5_22_12409

12409

Uwe Henneken - Vladimír Véla / Uwe Henneken - Vladimír Véla

240 000

CZK

3_22_12422

12422

Prokletá a mystická místa v Bavorském lese a na Šumavě / Besondere Orte im Bayerischen Wald und Böhmerwald – Ggeheimnissvolle, mystische, magische und spannende Ziele beiderseits der Grenze

70 500

CZK

3_22_12451

12451

Autorská inscenace Dušana Davida Pařízka, Ralfa Fiedlera a Ondřeje Novotného
 / Originalproduktion der Autoren Dušan David Pařízek, Ralf Fiedler und Ondřej Novotný

300 000

CZK

6_22_12559

12559

Mše svatá Česká v Praze a Pasově / Böhmische Weihnachtsmesse in Prag und Passau

4 000

EUR

2_22_12580

12580

Bavorsko-český výměnný školní rok v EUREGIONU EGRENSIS 2022/23 / Bayerisch-tschechisches Gastschuljahr in der EUREGIO EGRENSIS 2022/23

43 000

EUR

5_22_12603

12603

Erwin Straus: Psychiatrie a filosofie (překlad do češtiny) / Erwin Straus: Psychiatrie  und Philosophie (Übersetzung)

80 000

CZK

6_22_12633

12633

Plzeň a Regensburg na jedné palubě / Pilsen und Regensburg auf einem Boot

91 890

CZK

6_22_12693

12693

Společný výlet do historie 2 / Gemeinsamer Ausflug in die Geschichte 2

2 600

EUR

6_22_12714

12714

Česko-německý týden v divočině v Národním parku Bavorský les - partnerské setkání gymnázií Nittenau a Rokycany / Deutsch-Tschechische Begegnung im Wildniscamp am Falkenstein - Partnertreffen der Gymnasien aus Rokycany und Nittenau

4 000

EUR

6_22_12716

12716

POHLED ZPÁTKY - POHLED VPŘED
Společné sdílení metod a přístupů práce divadelních lektorů v době postpandemické / BLICK ZURÜCK - BLICK NACH VORN
Theaterpädagogischer Fachaustausch zu Methoden und Arbeitsansätzen in postpandemischen Zeiten

155 000

CZK

3_22_12721

12721

28. mezinárodni divadelni festival Postupim "Unidram 2022" / 28. Internationales Theaterfestival Potsdam "Unidram 2022"

1 540

EUR

6_22_12722

12722

Skupinový - Kurz - Příčná Flétna / Ensemblekurs Querflöte

1 840

EUR

4_22_12727

12727

Konference saských a českých evropských federalistů / Konferenz der sächsischen und tschechischen Europäischen Föderalisten

1 940

EUR

4_22_12740

12740

Představení oratoria "Pravda v plamenech. Requiem pro Jana Husa" v Praze / Aufführung des Oratoriums "Wahrheit in Flammen, ein Requiem für Jan Hus" in Prag

6 000

EUR

6_22_12742

12742

Spolupráce s partnerskými školami v SRN ve školním roce 2022/2023 / Mitarbeit mit Partnerschulen in BRD im Schuljahr 2022/2023

23 000

CZK

5_22_12746

12746

VÝSTAVA KARLOVARSKÝCH VÝTVARNÍKŮ V BADEN-BADENU / AUSSTELLUG DER KARLSBADER BILDENDEN KÜNSTLER IN BADEN-BADEN

71 000

CZK

4_22_12748

12748

Katolické zkušenosti a realita vzdělávání. Jezuitská studentská kultura a akademická každodennost ve střední a středovýchodní Evropě od 16. do 18. století / Katholische Erfahrungsräume und Bildungswirklichkeiten. Jesuitische Studentenkulturen und akademischer Alltag in Mittel- und Ostmitteleuropa vom 16. bis 18. Jahrhundert

31 340

CZK

6_22_12753

12753

Lesní školky - příroda jako lék dnešní doby? / Die Waldkindergärten - Natur als Heilmittel für die Jetztzeit?

128 842

CZK

8_22_12756

12756

Možnosti dialogu III – Vyprávění v pohybu (pracovní název výstavy) / Dialogue Possibilities III - Narrative in Motion (Arbeitstitel der Ausstellung)

95 000

CZK

5_22_12759

12759

Vydání knihy Veroniky Jonášové Ada / Herausbage des Buches von Veronika Jonášová Ada

50 000

CZK

5_22_12760

12760

Pokoje 2023 / Pokoje 2023/Zimmer 2023

150 000

CZK

2_22_12763

12763

2-Nations-Youth-Academy 2022 / 2-Nation-Youth-Academie 2022

4 000

EUR

4_22_12765

12765

"Židé - neznámí známí 2021-2022: Židé nejen v Euroregionu Nisa v minulosti a současnosti" (dvoudenní konference a doprovodný program) / "Juden - unbekannte Bekannte 2021-2022: Juden nicht nur in der Euroregion Nisa in Vergangenheit und Gegenwart" (zweitägige Konferenz und Begleitprogramm)

90 000

CZK

2_22_12769

12769

K výzvám se stavíme čelem, abychom překlenuli náročné období / Wir stellen uns den Herausforderungen, um schwierige Zeiten zu überbrücken

60 000

CZK

2_22_12770

12770

Roční pobyt studentů Arcibiskupského gymnázia na gymnáziu Collegium Johanneum Loburg / Studienaufenthalt von Schülern des Erzbischöflichen Gymnasiums Prag am Collegium Johanneum Loburg

117 000

CZK

5_22_12773

12773

Historia Neoforensis. Dějiny města Úterý  / Historia Neoforensis. Geschichte der Stadt Úterý (Neumarkt)

182 000

CZK

3_22_12776

12776

REVOLUTION TRAIN - konference 2022 / REVOLUTION TRAIN - Konferenz 2022

300 000

CZK

3_22_12777

12777

Hana Truncová - česko-židovsko-německá čestná občanka města Teplice  / Hana Truncová - Tschechisch-Jüdisch-Deutsche Ehrenbürgerin der Stadt Teplitz

90 000

CZK

5_22_12778

12778

Překlad do němčiny a vydání knihy "Martin Vojtíšek: Klavírní dílo Vítězslava Nováka a jeho interpretace" / Übersetzung ins Deutsche und Veröffentlichung des Buches "Martin Vojtíšek: Das Klavierwerk von Vítězslav Novák und seine Interpretation"

35 000

CZK

8_22_12779

12779

Lindy Hop Herbst Camp 2022 / Lindy Hop Herbst Camp 2022

40 000

CZK

8_22_12781

12781

Mezinárodní sborový koncert v Kostnici 2022 / Ein internationales Chorkonzert in Konstanz 2022

30 000

CZK

4_22_12784

12784

Velké kulturní setkání německé menšiny - 30 let SNS / Kulturelle Großveranstaltung der deutschen Minderheit - 30 Jahre LV

150 000

CZK

2_22_12785

12785

Udílení stipendií na podporu českých a německých praktikantů GFPS v akademickém roce 2022/2023 (zimní semestr 2022/2023, letní semestr 2023) / GFPS-Praktikumsstipendien für tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2022/2023 (Wintersemester 2022/2023, Sommersemester 2023)

8 800

EUR

2_22_12786

12786

Udílení stipendií pro české a německé studenty, akademický rok 2022/2023 (zimní semestr 2022/2023, letní semestr 2023) / Stipendienvergabe an tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2022/2023 (Wintersemester 2022/23, Sommersemester 2023)

9 800

EUR

6_22_12787

12787

Česko - německá výměna školních orchestrů Gymnázia Příbram "GymBand" a IGS Marienhafe - Moorhusen  / Deutsch-Tschechischer Austausch der beiden Schulorchester Gymnasium Pribram "Gymband" und der IGS Marienhafe-Moorhusen

133 000

CZK

8_22_12788

12788

Familie Flöz na Jatkách78 / Familie Flöz in Jatka78

4 000

EUR

4_22_12791

12791

lužice / lausitz

220 000

CZK

5_22_12794

12794

Odsunuté děti (publikace) / Die vertriebenen Kinder (Publikation)

7 000

EUR

4_22_12796

12796

Výročí 200 let vodoléčby podle Vinzenze Priessnitze (1822-2022) Společný odborný kongres, diskusní fórum a festivalový týden / Jubiläum 200 Jahre Hydrotherapie nach Vinzenz Priessnitz (1822-2022)  Gemeinsamer Fachkongress, Dialogforum und Festwoche

3 000

EUR

8_22_12797

12797

1923 / 1923

1 736

EUR

2_22_12798

12798

Proměny techniky v čase / Technischer Wandel im Laufe der Zeit

76 300

CZK

5_22_12799

12799

Latinská písemná kultura v českých zemích do 12. stol. / Die lateinische Schriftkultur in den böhmischen Ländern bis zum 12. Jh.

4 200

EUR

4_22_12800

12800

Let OK 096 - útěky z totalit / Flug OK 096 - Flucht aus dem Totalitarismus

250 000

CZK

4_22_12803

12803

Dny české kultury 2022 / Tschechische Kulturtage 2022

3 406

EUR

2_22_12804

12804

Česko-německý vzdělávací projekt výměny pro studenty a hostitelské rodiny. Školní rok a tříměsíční program
 / Tschechisch -Deutsches Austauschprojekt für Schüler und Gastfamilien - Schuljahresprogramm/ Trimesterprogramm

13 600

EUR

8_22_12805

12805

Mezi avantgardou a represí. Česká fotografie 1948–1968 / Zwischen Avantgarde und Repression. Tschechische Fotografie 1948–1968

4 375

EUR

8_22_12806

12806

Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye and the Years are behind Us /
Katharina Koppenwallner at Grzegorzki Shows: I Offer This Horse to You  / Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye and the Years are behind Us (Gregor Hildebrandt: Ein Wimpernschlag und hinter uns die Jahre) /
Katharina Koppenwallner at Grzegorzki Shows: I Offer This Horse to You

80 000

CZK

2_22_12807

12807

Obnova partnerské spolupráce / Freundschaft aufleben lassen

3 290

EUR

2_22_12810

12810

Čojčlandská Konferenz 2022 / Čojčlandská Konferenz 2022

100 000

CZK

4_22_12813

12813

Diskusní fórum o česko-německé spolupráci v oblasti vzdělávacích médií / Dialogforum zur deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im Bereich der Bildungsmedien

4 000

EUR

4_22_12814

12814

30 let partnerství měst Litvínov - Olbernhau / 30 Jahre Städtepartnerschaft Litvínov - Olbernhau

28 000

CZK

5_22_12815

12815

Pavel Růt, Karel Kolařík: Alois Wierer – německý pražský romantik / Alois Wierer – ein deutscher Prager Romantiker

150 000

CZK

3_22_12816

12816

Český lékař ve službách říše

Český lékař ve službách říše zla
Epstein vs. Mengele
 / Ein tschechischer Arzt in den Diensten des 3. Reichs
Epstein vs. Mengele

200 000

CZK

2_22_12817

12817

Česko-německé setkání partnerských škol v Kelheimu a okolí se společnými aktivitami  / Schülerbegegnung zwischen den Partnerschulen OA Heroldovy sady und BSZ Kelheim mit gemeinsamen Aktivitäten

122 061

CZK

8_22_12818

12818

Reprízování inscenace hry Petera Handkeho ZDENĚK ADAMEC se Samuelem Finzim v hlavní roli.
 / Nachspielen der Inszenierung ZDENĚK ADAMEC von Peter Handke mit Samuel Finzi in der Hauptrolle.

200 000

CZK

4_22_12819

12819

ReEDOcate ME!
Sympozium o umění transformace / ReEDOcate ME!
Ein Symposium zur Kunst der Transformation

6 000

EUR

8_22_12820

12820

ČESKO-NĚMECKÉ IMPROVIZACE / DEUTSCH-TSCHECHISCHE IMPROVISATIONEN

4 000

EUR

6_22_12822

12822

Corona a co teď? Nápady pro buducnost, 1. etapa výměnného programu v Lachendorfu / Corona und was nun? Ideen für die Zukunft, 1. Austausch-Etappe in Lachendorf

5 332

EUR

4_22_12825

12825

European Values Summit 2022 / European Values Summit 2022

3 000

EUR

4_22_12826

12826

8. ročník festivalu Olmützer Kulturtage / 8. Olmützer Kulturtage

141 000

CZK

2_22_12828

12828

Hovory pres hranice (Debatni workshop) / Über Grenzen sprechen (Debattier-Workshop)

85 000

CZK

8_22_12829

12829

Koncert ČKF, Pražských Pěvců a MKSOFP / Konzert ČKF, Prager Sänger und Kammerchor und Orchester Frankfurt - Praha

100 000

CZK

8_22_12830

12830

Outlet / Outlet

3 000

EUR

8_22_12831

12831

In memoriam Lidice / In memoriam Lidice

100 000

CZK

5_22_12833

12833

Hudební most Praha - Drážďany 2022 / říjen - prosinec  / Musikbrücke Prag - Dresden 2022 / Oktober - Dezember

350 000

CZK

8_22_12836

12836

„Mezi představou a znakem / Between image and sign“ – Birgitt Fischer a Zbyněk Linhart / „Mezi představou a znakem / Between image and sign“ – Birgitt Fischer a Zbyněk Linhart

50 000

CZK


 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti