Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktuálně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV PROJEKTU / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

 

4_22_4966

4966

Mezinárodní fotbalový turnaj a herní slavnost pro hendikepované / Internationales Fußballturnier und Spielefest für behinderte Menschen

5 385

EUR

 

8_22_7063

7063

V centru Jeseníky/ Altvater festival pro umění, literaturu a hudbu / Im Zentrum Altvater Festival für Kunst, Literatur und Musik

6 500

EUR

 

6_22_7770

7770

Crossing Borders: Posthuman Intimacy / Crossing Borders: Posthuman Intimacy

65 000

CZK

 

3_22_8283

8283

Setkání letců, Letecký den Cheb 2022, / Fliegern Treffen, Flugtag Eger 2022

80 000

CZK

 

2_22_8897

8897

Společné aktivity  ke 150. výročí založení Dobrovolných hasičů  Grünhain a  kamarádů Dobrovolných hasičů Třebívlice / Dřemčice
13./14.8.2022, Grünhain-Beierfeld / Gemeinsame Aktivitäten zum 150. Jubiläum der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Grünhain und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Třebívlice / Dřemčice

2 000

EUR

 

2_22_9336

9336

Léčíme následky krize

 / Heilung der Auswirkungen der Krise

75 940

CZK

 

6_22_9458

9458

VII. Mezinárodní sklářské sympozium Annín 2022 / VII. Internationales Glas-Symposium Annín 2022

155 000

CZK

 

4_22_9672

9672

18. česko-německá pěší pouť Bělotín - Stará Voda / 15. Deutsch-Tschechische Fußwallfahrt Bölten-Altwasser

35 000

CZK

 

3_22_9803

9803

20 let partnerství mĕsta - více než 20 let přátelských vztahů / 20 Jahre Städtepartnerschaft - mehr als 20 Jahre freundschaftliche Beziehungen

6 000

EUR

 

6_22_10130

10130

Zapomenutá místa - živoucí příběhy / Vergessene Orte – lebendige Geschichten

75 950

CZK

 

6_22_10378

10378

Zažit a naučit se 2022 / Erleben und Lernen 2022

6 000

EUR

 

8_22_10688

10688

Nová hudba na druhou - 10.ročník / Neue Musik hoch zwei - 10. Jahrgang

4 400

EUR

 

2_22_10764

10764

Německo-české setkání Kolpingových rodin / Deutsch-tschechisches Treffen der Kolpingsfamilien

30 000

CZK

 

3_22_11182

11182

Krkonošští Němci dnes
 / Riesengebirgler Deutschen heute

75 000

CZK

 

6_22_11462

11462

Na česko-německých stezkách - "podzimní edice" / Auf deutsch-tschechischen Pfaden - "Herbstedition"

3 800

EUR

 

2_22_11683

11683

Česko – německé setkání žonglérů a kejklířů      / Deutsch-Tschechisches Jonglier- und Gauklertreffen    

3 000

EUR

 

8_22_11827

11827

"Hra not je jen začátek" / "Das Noten spielen ist nur der Anfang"

50 000

CZK

 

5_22_11987

11987

Kniha Vlachů  / Kniha Vlachů – Buch der Norditaliener

250 000

CZK

 

5_22_12020

12020

Výročí 200 let vodoléčby podle Vinzenze Priessnitze - nové vydání knihy v německém a českém jazyce "Léčení vodou". Prezentace na společných akcích (konference a týden Vincenze Priessnitze) / Jubiläum 200 Jahre Hydrotherapie nach Vinzenz Priessnitz - Neuerscheinung Buch in deutscher und tschechischer Sprache  "Heilung durch Wasser " Präsentation auf gemeinsamen Veranstaltungen (Kongress u. Festwoche)

7 000

EUR

 

3_22_12073

12073

PERMEANCE - TOUR 2022 / PERMEANCE - TOUR 2022

128 000

CZK

 

5_22_12207

12207

Německé vydání knihy "Odsun Němců z Olomouce" / Deutsche Herausgabe des Buches "Die Vertreibung der Deutschen aus Olmütz"

80 000

CZK

 

4_22_12279

12279

Vlak ke svobodě: Osvobození 1200 vězňů koncentračního tábora z Terezína / Zug in die Freiheit: Die Befreiung von 1200 KZ-Häftlingen aus Theresienstadt

218 050

CZK

 

8_22_12281

12281

2x německá současná hudební scéna v PLATO Ostrava / 2x deutsche zeitgenössische Musikszene in PLATO Ostrava

55 000

CZK

 

3_22_12306

12306

24. Dny české a německé kultury 2022 / 24. Tschechisch-Deutsche Kulturtage 2022

55 000

EUR

 

4_22_12312

12312

1942-2022: Připomínáme si společně deportace Židů z Vysočiny před 80 lety / 1942-2022: Wir erinnern uns gemeinsam an die Deportationen der Juden aus Vysočina vor 80. Jahren

270 000

CZK

 

3_22_12333

12333

Občané tvoří Evropu – výročí partnerství 2022 / Bürger machen Europa - Partnerschaftsjubiläum 2022

755

EUR

 

8_22_12349

12349

Zpěvem a hrou proti antisemitismu II / Singen und Spielen gegen Antisemitismus II

7 500

EUR

 

3_22_12386

12386

Benefiční fotbalové utkání ve prospěch pomoci Ukrajině / Fußball-Benefizspiel zugunsten Hilfe für die Ukraine

3 000

EUR

 

8_22_12388

12388

Seismic / Seismic

4 000

EUR

 

6_22_12417

12417

Název projektu: ,,Osobní prožitek a vzájemnost“ / Persönliches Erlebnis und Gemeinsamkeit

155 000

CZK

 

2_22_12425

12425

Aleje 2022 - Žonglérská a divadelní dílna / Aleje 2022 - Jonglier- und Theaterworkshop

80 000

CZK

 

2_22_12426

12426

Česko-německá kulturní výměna - podpora stipendijních pobytů v Německu  / Deutsch-tschechischer Kulturaustausch - Förderung der Stipendienaufenthalte in Deutschland

200 000

CZK

 

8_22_12428

12428

Galerie Gotické dvojče Litoměřice / Galerie Gotische Zwillinge Litoměřice

200 000

CZK

 

2_22_12441

12441

Praha, Straubing - Dvě města na řekách / Prag, Straubing - Zwei Städte an den Flüssen

101 000

CZK

 

2_22_12444

12444

Společná dovolená pro osoby se zdravotním postižením Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen a Arkadie, o.p.s. Teplice v Greifswaldu, Baltské moře, SRN. / Gemeinsamer Urlaub von Menschen mit Behinderung Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen und Arkadie, o.p.s. Teplice in Greifswald, Ostsee, BRD.

90 000

CZK

 

4_22_12446

12446

HINDLE. Mezi námi, Prahou a Mnichovem, mezi tehdy a teď / HINDLE. Zwischen Prag und München, damals und heute.

499 944

CZK

 

3_22_12450

12450

Partnerské setkání obcí Veřovice a Hendungen -  26. výročí spolupráce
 / Partnertreffen von Gemeinden Veřovice und Hendungen -  26. Jahres der Zusammenarbeit

110 000

CZK

 

2_22_12457

12457

Výukové a výcvikové soustředění pro mladé hasiče měst Nýřany (ČR) a Zeulenroda-Triebes (SRN) / Ausbildungs- und Übungstreffen für die Jugendfeuerwehr der Städte Nýřany (CZ) und Zeulenroda-Triebes (BRD)

26 000

CZK

 

8_22_12461

12461

Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře v Příbrami 2022 / Orgelhalbstunden am Heiligen Berg im Pribram 2022

100 000

CZK

 

3_22_12462

12462

Dny setkávání 2022 / Tage der Begegnung 2022

3 100

EUR

 

5_22_12470

12470

The Shape of Jazz to Come vol. 3 v rámci mezinárodního festivalu Jazz Goes to Town 2022 / The Shape of Jazz to Come vol. 3 im Rahmen des internationalen Festivals Jazz Goes to Town 2022 (JGTT)

30 000

CZK

 

3_22_12473

12473

Nové způsoby porozumění - aktéři, spolupráce, vývojové trendy / Neue Wege der Verständigung - Akteure, Kooperationen, Entwicklungstrends

7 000

EUR

 

2_22_12475

12475

Mezinárodní výměnný tábor 2022 / Internationaler Jugendaustausch 2022

145 000

CZK

 

2_22_12477

12477

Stepke Treck / Stepke Treck

19 000

CZK

 

4_22_12478

12478

Od čísel k příběhům - Střední Čechy. Rozvoj Databáze obětí holocaustu / Von Zahlen zu Geschichten - Mittelböhmen. Entwicklung der Datenbank der Holocaust-Opfer

600 000

CZK

 

2_22_12481

12481

Bavorsko-český hostovací školní rok Euroregionu 2022/2023 / Bayerisch-Tschechisches EUREGIO-Gastschuljahr 2022/2023

27 600

EUR

 

5_22_12486

12486

W. G. Sebald Podle přírody / W. G. Sebald Nach der Natur

47 000

CZK

 

6_22_12494

12494

Žadné strachy před novými výzvami! / Keine Angst von neuen Herausforderungen!

40 000

CZK

 

2_22_12495

12495

Mládežnická dechovka "verbunden" / Jugendblaskapelle "spojený"

8 000

EUR

 

3_22_12497

12497

Německý divadelní festival Pardubice 2022 (18. ročník) / Deutsches Theaterfestival Pardubice 2022 (18. Jahrgang)

9 000

EUR

 

4_22_12500

12500

Rozvoj projektu Praha sdílená a rozdělená / Weiterentwicklung des Projekts Geteiltes Prag

400 000

CZK

 

4_22_12501

12501

Účast zemských organizací krajanského sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft)  Bavorsko a Bádensko-Württembersko na brněnské Pouti smíření 2022 / Teilnahme der Landesgruppen Bayern und Baden-Württemberg der Sudetendeutschen Landsmannschaft am Brünner Versöhnungsmarsch 2022

5 000

EUR

 

6_22_12503

12503

Plenér MILÍŘE 2022 / Plenair MILIRE 2022

70 000

CZK

 

5_22_12509

12509

Anne Franková: Souborné vydání / Anne Frank: Gesamtausgabe

185 000

CZK

 

6_22_12514

12514

Svět jsou sousedé / Die Welt sind Nachbarn

6 000

EUR

 

5_22_12517

12517

Překlad a vydání knihy Krise der Wahrheit Petera Trawnyho / Übersetzung und Ausgebe des Buches Peter Trawny, Krise der Wahrheit

39 000

CZK

 

2_22_12519

12519

Tandemové soustředění zrakově postižených / Tandem-Camp für Sehbehinderte

120 000

CZK

 

8_22_12522

12522

POSUN V ČASE II / ZEITVERSCHIEBUNG II

70 000

CZK

 

5_22_12525

12525

Jazyky exilové komunity v Rixdorfu (Berlín):
Identifikační a jazykové vlastnosti autora českých rukopisů z 18./19. století / Sprachen der  Exilgemeinde in Rixdorf (Berlin):
Autorenidentifikation und linguistische Merkmale anhand von tschechischen Manuskripten aus dem 18./19. Jahrhundert

1 700

EUR

 

8_22_12526

12526

Česká delegace na DOK Leipzig 2022 / Die tschechische Delegation im DOK Leipzig 2022

100 000

CZK

 

3_22_12528

12528

Oslavy města Teplice nad Metují 660 let od první písemné zmínky / Feier der Stadt Teplice nad Metují 660 Jahre seit der ersten schriftlichen Erwähnung

130 000

CZK

 

6_22_12530

12530

Ita vero - to je pravda / Ita vero - Es ist wahr

150 000

CZK

 

6_22_12531

12531

1,5m3 // Křehkosti / 1,5m3 // Fragilitäten

140 000

CZK

 

6_22_12536

12536

It's All About Education / česko-německá univerzita uměleckých postpraxí / It's All About Education / Tschechisch-Deutsche Universität für künstlerische Nachwuchspraxis

180 000

CZK

 

6_22_12537

12537

Přes mosty / Über Brücken

2 500

EUR

 

2_22_12541

12541

Umění v nás / Kunst in uns

40 000

CZK

 

8_22_12543

12543

Hostující vystoupení na 37. ročníku Mezinárodního festivalu pantomimy v Drážďanech -
"BatoLaterna" od Laterny Magiky Praha / Gastspiel im Rahmen des 37. Internationalen PantomimeTheaterFestivals Dresden  - 
"BabyLaterna" des Image Theatre  -  Laterna Magika  -  Prag

2 500

EUR

 

4_22_12544

12544

Sdílená zkušenost. Jak může paměť 20. “století válek” pomoci 21. století?
 / Geteilte Erfahrung. Wie kann die Erinnerung an das 20. “Jahrhundert der Kriege” dem 21. Jahrhundert helfen?

500 000

CZK

 

5_22_12545

12545

XIII. EVROPSKÉ SYMPOZIUM THURNAU "UMĚNÍ STAVÍ MOSTY" / XIII. EUROPA-SYMPOSIUM-THURNAU "KUNST BAUT BRÜCKEN"

4 400

EUR

 

6_22_12546

12546

Nebýt sám / Nicht allein sein

153 000

CZK

 

8_22_12553

12553

Zhořelecké mistrovské kurzy harfy / Görlitzer Meisterkurs für Harfe

4 200

EUR

 

2_22_12555

12555

Odborná stáž studentů Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg / Fachpraktikum der Studierenden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

50 000

CZK

 

6_22_12556

12556

Sklo a umění jako medium (prostředník) německo-českých vztahů / Glas und Kunst als Medium deutsch-tschechischer Beziehungen

4 460

EUR

 

3_22_12557

12557

28. Dny česko- německé kultury  - " Kultura a přátelství spojuje " / 28. Deutsch-tschechische Kulturtage - " Kultur und Freundschaft verknüpfen"

70 000

CZK

 

3_22_12558

12558

Pražský divadelní festival německého jazyka, 27. ročník / Prager Theaterfestival deutscher Sprache, 27. Jahrgang

110 000

EUR

 

4_22_12562

12562

Změna tapet 5 / Tapetenwechsel 5

5 250

EUR

 

6_22_12563

12563

1. Oberland Music Festival / 1. Oberland-Musikfest

6 000

EUR

 

4_22_12564

12564

Křinice / Weckersdorf: hledání zaniklé paměti Broumovska / Křinice / Weckersdorf: Die Suche nach dem verschollenen historischen Gedächtnis im Braunauer Ländchen

400 000

CZK

 

5_22_12566

12566

Knižní vydání románu Petra Bechera: Pod Kamenným mořem / Buchausgabe des Romans von Peter Becher: Unter dem Steinernen Meer

6 000

EUR

 

2_22_12567

12567

Dinopera Turné / Dinopera Tour

80 000

CZK

 

4_22_12568

12568

Paměti Krušnohoří - Rozvoj spolku DoKrajin v letech 2022 - 2025 / Erinnerungen an das Erzgebirge - Entwicklung von Verein DoKrajin in den Jahren 2022 - 2025

500 000

CZK

 

8_22_12570

12570

Hudba v synagogách plzenského regionu 2022 / Muzik in Synagogen der Pilsener Region 2022

40 000

CZK

 

4_22_12571

12571

POPRÁCI – 187. rixdorfské koulení balíků slámy – slavnosti česko-německého přátelství v Berlíně / POPRÁCI- Das 187. Rixdorfer Strohballenrollen – ein Fest der deutsch-tschechischen Freundschaft in Berlin

8 200

EUR

 

5_22_12573

12573

Prague Guitar Forum 2022 / Prague Guitar Forum 2022

2 500

EUR

 

4_22_12574

12574

MEHRIN, Moravské židovské muzeum / MEHRIN, Mährisch-Jüdisches Museum

500 000

CZK

 

8_22_12577

12577

Mezi dvěma světy - Agentky z východu - Fikce a skutečnost / Zwischen zwei Welten - Agentinnen aus dem Osten - Fiktion und Wirklichkeit

8 000

EUR

 

3_22_12578

12578

FEINKOŠT - česko-německá putovní přehlídka krátkých filmů 2022 spojená s networkingovým setkáním filmových tvůrců z obou zemí / FEINKOŠT - die Tschechisch-Deutsche Kurzfilmtournee 2022 mit binationalem Vernetzungstreffen der Filmschaffenden

3 500

EUR

 

5_22_12585

12585

Jizerka 8 - Zaniklý svět slavného domu / Klein Iser 8 - Verschwundene Welt eines berühmten Hauses

90 000

CZK

 

6_22_12587

12587

2. Greifswaldské Bohemicum: Translace. Česká dětská literatura
a literatura pro mládež v multimediální perspektivě
 / 2. Greifswalder Bohemicum: Translationen. Tschechische Kinder- und Jugendliteratur in multimedialer Perspektive

4 300

EUR

 

8_22_12589

12589

Spolu proti předsudkům: Virtuální realita tábora v Letech u Písku jako vzdělávací nástroj k poznávání historie Romů / Zusammen gegen Vorurteile: Virtuelle Realität des Lagers in Lety bei Pisek als Lehrmittel über die Geschichte der Sinti und Roma

315 850

CZK

 

6_22_12590

12590

Mařížská Rezidence / Maříž Residency

50 000

CZK

 

5_22_12591

12591

Paměti z karantény  / Memoiren aus der Quarantäne

150 000

CZK

 

3_22_12595

12595

Land a Art setkání Königsmühle 2022
 / Land und Art Treffen Königsmühle 2022

130 000

CZK

 

4_22_12598

12598

Příběhy Trojzemí - přeshraniční pohledy na regionální historii / Zeit/Geschichten Dreiländereck - grenzüberschreitenden Perspektiven auf Regionalgeschichte

20 000

EUR

 

5_22_12599

12599

Barva na ulici 2022  / Farbe auf der Straße 2022

60 000

CZK