Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktuálně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

8_21_10051

10051

Korunovační opery jako vrchol epochálních rozdílů mezi pražskou korunovací Marie Terezie a jejího syna Leopolda II: „Semiramide“ (1743) a „La clemenza di Tito“ (1791) / Krönungsopern als Höhepunkte epochaler Differenzen zwischen den Prager Krönungen Maria Theresias und ihres Sohnes Leopold II.: "Semiramide riconosciuta" (1743) und "La clemenza di Tito" (1791)

80 000

CZK

8_21_10687

10687

Symposium pro skladatele a dirigenty-5.ročník / Symposium für Komponisten und Dirigenten-5.Jahrgang

4 000

EUR

2_21_10694

10694

Němčina nekouše VI (2022-2023) / Nachbar. Sprache? Tschechisch! VI (2022-2023)

1 131 633

CZK

4_21_11058

11058

Moc, peníze, zneužití - když se násilí stane obchodem!: nucená prostituce a obchod s lidmi / „Macht, Geld, Missbrauch – “ Wenn Gewalt zum Geschäft wird!“: Zwangsprostitution und Menschenhandel

4 000

EUR

2_21_11272

11272

Čojčlandská Konferenz 2021 / Čojčlandská Konferenz 2021

3 800

EUR

4_20_11335

11335

Žádost o pokračování finanční podpory pracovního místa na částečný úvazek „muzejní pedagog“ pro Historický park Bärnau-Tachov a pro ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. / Antrag auf Fortführung der finanziellen Förderung für eine Teilzeitstelle „Museumspädagoge“ für den Geschichtspark Bärnau-Tachov und für das ArchaeoCentrum Böhmen-Bayern.
ArchaeoCentrum Bayern-Böhmen.

25 000

EUR

6_21_11377

11377

Odpad v moři a v řekách (II. Phase) / Müll im Meer und in den Flüssen (II. Phase)

7 000

EUR

5_21_11628

11628

Hudební most Praha - Drážďany 2021 / část říjen 2021 - leden 2022 / Musik Brücke Prag - Dresden 2021 / October 2021 - Januar 2022

350 000

CZK

6_21_11666

11666

Public museum / Public museum

98 000

CZK

8_21_11719

11719

Only Glass Between Us / Only Glass Between Us

100 000

CZK

5_21_11722

11722

Válka a truchlení v literatuře / Krieg und Leid in der Literatur

50 000

CZK

4_21_11783

11783

Czech Brass Academy, Popelka 2021 / Czech Brass Academy, Popelka 2021

35 000

CZK

6_21_11861

11861

Německo-česká obchodní praxe / Deutsch-tschechisches Berufspraktikum

3 600

EUR

6_21_11872

11872

Česko-německá kulturní a jazyková výměna jako digitální přátelství. Program DofE jako společná cesta / Deutsch-Tschechischer Kultur- und Sprachaustausch als digitale Freundschaft. Das Programm DofE als gemeinsamer Weg

5 500

EUR

2_21_11892

11892

Česko-německý projekt výměny pro studenty a hostitelské rodiny. Tříměsíční program
 / Tschechisch-deutsches Austauschprojekt für Schüler und Gasfamilien -  Trimesterprogramm

800

EUR

3_21_11901

11901

Moje Dlouhá Cesta / Mein langer Weg

8 000

EUR

3_21_11902

11902

Hannah - Invisible: promítání filmu o životě Hany Frejkové a přednáška o Slánského procesu v Brémách / Hannah / Invisible: Filmvorstellung in Bremen über die Lebensgeschichte von Hana Frejková und über den Slánský-Prozess

785

EUR

5_21_11910

11910

Nejkrásnější tvář socialismu a 99 dalších příběhů ze zmizelé země / Das schönste Gesicht des Sozialismus und 99 andere Geschichten aus einem verschwundenen Land

3 500

EUR

5_21_11935

11935

Zdenek Sykora / Zdenek Sykora - Der Maler

8 000

EUR

5_21_11937

11937

Propagace poutního areálu v Horní Polici / Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der Wallfahrtsanlage in Oberpolitz/Horní Police

140 000

CZK

5_21_11940

11940

Deset let česko-německé spolupráce / Zehnjährige deutsch-tschechische Zusammenarbeit

7 500

CZK

5_21_11944

11944

kniha - Fotbalové osudy / Buch - Fussballschicksale

70 000

CZK

3_21_11947

11947

Práce pro nepřítele / Unter Deutschen. Zwangsarbeit im Dritten Reich

700 000

CZK

2_21_11956

11956

Koordinační setkání českých a saských příhraničních potravinových bank / Koordinierungstreffen tschechischer und sächsischer Lebensmittelbanken aus der Grenzregion

68 000

CZK

8_21_11969

11969

Voltage  / Voltage

3 000

EUR

3_21_11973

11973

Prezentace filmu Krajina ve stínu v Německu

 / Präsentation des Films Krajina ve stinu in Deutschland

3 912

EUR

8_21_11977

11977

Artist Exchange for Independent Publishing 2021 / Artist Exchange for Independent Publishing 2021

150 000

CZK

8_21_11979

11979

Už to začalo? - reprízy v Německu / "Geht`s schon los?" - Gastspiele in Deutschland

60 000

CZK

8_21_11989

11989

MELANCHOLIA REVISITED / MELANCHOLIA REVISITED

1 715

EUR

2_21_11992

11992

Česko-německý projekt výměny pro studenty a hostitelské rodiny. Školní rok a tříměsíční program  / Tschechisch-deutsches Austauschprojekt für Schüler und Gastfamilien - Schuljahresprogramm/ Trimesterprogramm

13 600

EUR

8_21_11993

11993

Divadlo Continuo na festivalu FULL SPIN 2021 / Continuo Theatre beim FULL SPIN Festival 2021

4 000

EUR

5_21_11994

11994

Gustav Erhart: Ferdinand Staeger (1880 -1976) / Gustav Erhart: Ferdinand Staeger (1880 -1976)

150 000

CZK

2_21_11998

11998

Čojč Pädagogika 2021/2022 / Čojč Pädagogika 2021/2022

7 450

EUR

5_21_12000

12000

Kniha Rozhovory s Franzem Kettem / Buch Gespräche mit Franz Kett

50 000

CZK

5_21_12001

12001

Jiří Gruša: Dílo sv. IX - Texty pro děti + Dodatky - poslední svazek Díla Jiřího Gruši / Jiří Gruša: Schriften Bd. IX. - Kinderliteratur + Anhaenge - der letzte Band der Schriften von Jiří Gruša

80 000

CZK

2_21_12003

12003

Europo, zacínáme. / Europa, wir fangen an.

855

EUR

6_21_12004

12004

Tobiáš Lolness / Tobie Lolness

150 000

CZK

5_21_12013

12013

Mosty: n&n edition I. / Brücken: n&n edition I.

100 000

CZK

5_21_12014

12014

Knižní projekt: "Lustig ist gefährlich" von Wolfgang Sréter / Publikation des Romans "Lustig ist gefährlich" von Wolfgang Sréter

2 000

EUR

4_21_12017

12017

Signum Quartet a Wolfgang Rihm na festivalu Contempuls / Signum Quartet und Wolfgang Rihm beim Festival Contempuls

50 000

CZK

3_21_12018

12018

Natočení a výroba devadesátiminutového česko-německého dokumentárního filmu s pracovním názvem Přes naše prahy / Drehen und Fertigstellen des 90 minütigen deutsch-tschechischen Dokumentarfilms: „Über unsere Schwellen hinaus" (Arbeitstitel)

20 000

EUR

4_21_12021

12021

Tvůrčí setkání uměleckých kolektivů Gob Squad a D'epog  / Kreatives Treffen der Kunstgruppen Gob Squad und D'epog

30 000

CZK

3_21_12022

12022

Vytváření německo-českých "kulturních pramenů" 2021 "Vánoční speciál 2021" / Ausbau deutsch-tschechischer "Kulturquellen" 2021 "Weihnachtsspezial 2021"

3 000

EUR

5_21_12023

12023

V šedých zónách historie: Pražský pediatr Berthold Epstein (1890-1962)
Věra Trnková a Stephan Heinrich Nolte / In den Grauzonen der Geschichte: Der Prager Pädiater Berthold Epstein (1890-1962)
Vera Trnka und Stephan Heinrich Nolte

4 000

EUR

4_21_12024

12024

ČESKO-NĚMECKÝ KULTURNÍ PROJEKT "PRAHA-BERLIN" 2021 / DEUTSCH-TSCHECHISCHES KULTURPROJEKT "PRAG-BERLIN" 2021

14 000

EUR

8_21_12026

12026

Přes východ na západ / Ostwärts in den Westen

5 000

EUR

4_21_12028

12028

Zlatý hrnec - přeshraniční CLANGDIALOG v CLANGPALAIS / Der goldne Topf - ein grenzübergreifender CLANGDIALOG im CLANGPALAIS

4 000

EUR

4_21_12033

12033

RODNÉ ZEMI. Česká a moravská šlechta v exilu
(pracovní název) / FÜR DIE HEIMAT. Böhmischer und mährischer Adel im Exil
(Arbeitstitel)

12 000

EUR

5_21_12034

12034

Zvony pro Šumavu / Glocken für den Böhmerwald

70 000

CZK

4_21_12035

12035

Ženy a pandemie
s ohledem na rovnost žen a mužů a rozdíly mezi Českou republikou a Německem / Frauen und Pandemie
im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Unterschiede zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland

1 760

EUR

4_21_12036

12036

Česká republika a Německo po covidu - obnova srdce Evropy. Studentská konference JEF CZ a JEF Bavorsko. / Deutschland und Tschechien nach Covid - die Erneuerung des Herzen Europas. Studentische Konferenz der JEF CZ und JEF Bayern.

1 730

EUR

8_21_12039

12039

Sedm opuštěných Poesiomatů u zapadlých kostelů / Sieben verlassene Poesiematen bei abgelegenen Kirchen

490 000

CZK

5_21_12071

12071

Jaroslav Rudiš "Winterbergova poslední cesta" - překlad románu / Jaroslav Rudiš "Winterbergs letzte Reise" - Übersetzung des Romans

100 000

CZK

 

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti