Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktuálně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV PROJEKTU / PROJEKTTITEL

SUMME

6_21_8330

8330

AHOJ Slavnostní Galakoncert 2021 / AHOJ Galakonzert 2021

3 500

EUR

6_21_9818

9818

OUTSIDE IN INSIDE OUT / OUTSIDE IN INSIDE OUT

4 800

EUR

3_21_10224

10224

Absolutně nepřijatelné! / Absolut unakzeptabel!

80 000

CZK

5_21_10684

10684

S. Franciscus ora pro nobis:
Život světce na lunetách hejnického kláštera / S. Franciscus ora pro nobis:
Leben eines Heiligen in Lünetten des Haindorfer Klosters

100 000

CZK

5_21_10921

10921

W.G.Sebald Domov plný úzkosti / W. G. Sebald Unheimliche Heimat

60 000

CZK

3_21_10963

10963

Dokumentární film "Trutnov a podhůří Krkonoš - Vlast Čechů a Němců" / Dokumentarfilm "Trautenau und das Riesengebirgsvorland - Heimat von Tschechen und Deutschen"

9 000

EUR

3_21_10964

10964

Překlad do češtiny a výroba české verze filmu „Krkonoše - ztracená domovina“ / Übersetzung ins Tschechische und Produktion einer tschechischsprachigen Fassung des Films "Riesengebirge - Die verlorene Heimat" 

2 000

EUR

3_21_11128

11128

Stará solná stezka Halle-Praha - 10+1 rok  / Alte Salzstraße Halle-Prag – 10+1 Jahr

55 000

CZK

4_21_11174

11174

Využití informačních technologií ve společnosti v krizových a obvyklých situacích / "Nutzung von Informationstechnologien in der Gesellschaft in Krisen- und gewöhnlichen Zeiten"

3 400

EUR

6_21_11292

11292

Česko-německý magazín / Deutsch-Tschechisches Magazin

3 000

EUR

8_21_11397

11397

Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře u Příbrami 2021 / Orgelhalbstunden am Heiligen Berg bei Pribram 2021

120 000

CZK

5_21_11410

11410

Historie Krkonoš v komiksech / Geschichte von Riesengebirge als Comic-Buch

200 000

CZK

5_21_11432

11432

REVOLUTION TRAIN - distribuce publikací a vytvoření nové online platformy / REVOLUTION TRAIN - Verbreitung von Veröffentlichungen und Schaffung einer neuen Online-Plattform

180 000

CZK

5_21_11467

11467

Publikace  na téma Smíření a hledání nových cest - Sudety očima pamětníků a dětí

 / Die Veröffentlichung zum Thema Die Versöhnung und Suche nach neuen Wegen - das Sudetenland mit den Augen von Zeitzeugen und Kindern

32 000

CZK

6_21_11493

11493

Evropská kultura stravování a ekologické povědomí / Europäische Esskultur und ökologisches Bewusstsein

7 500

EUR

2_21_11545

11545

Pod Povrch / Unter der Oberfläche

180 000

CZK

6_21_11604

11604

Česko-německé setkání v rámci 43. Mistrovství světa ve stolním hokeji v Třeboni / Deutsch-tschechischer Austausch im Rahmen der 43. Weltmeisterschaft im Tischeishockey in Třebon

2 500

EUR

8_21_11656

11656

L’Homme Armée. Mezi renesancí a dneškem. Streaming a živý koncert k 500. narozeninám Josquina Despreze / L’Homme Armée. Zwischen Renaissance und Heute. Streaming und live Konzert zum 500. Geburtstag Josquin Desprez

6 000

EUR

6_21_11658

11658

Ahoj Já / Hallo Ich

7 500

EUR

5_21_11659

11659

Louis Weinert-Wilton: Königin der Nacht. Překlad do češtiny a vydání v knižní řadě "poetica moraviae" / Louis Weinert-Wilton: Königin der Nacht. Übersetzung ins Tschechische und Herausgabe in der Bücherreihe "poetica moraviae"

70 000

CZK

2_21_11661

11661

In Feminis Veritas - Východoevropský ženský festival  / In Feminis Veritas – Das Osteuropa-Frauenfestival

500

EUR

5_21_11668

11668

Bělsko - srdce Českého lesa / Region Weißensulz – das Herz des Böhmischen Waldes

150 000

CZK

3_21_11669

11669

"Dny setkáváni" (35. Braunauer Heimattag) / "Tage der Begegnung" (35. Braunauer Heimattag)

2 500

EUR

8_21_11672

11672

Výstava z díla významného sochaře Andrease Kuhnleina na Zámku Dobrohoř v jižních Čechách / Eine Ausstellung von Werken des bedeutenden Bildhauers Andreas Kuhnlein auf dem südböhmischen Schloss Dobrohoř

60 000

CZK

4_21_11680

11680

Diskuzní fórum ke studii proveditelnosti implementace výzkumu připravenosti VŠ a průmyslových partnerů na fenomén 4.0 / Diskussionsforum zur Machbarkeitstudie der Implementierung von Forschungsarbeiten zur Bereitschaft von Universitäten und Industriepartnern auf das Phänomen I 4.0

4 000

EUR

2_21_11681

11681

Česko-německé fórum mládeže / Deutsch-tschechisches Jugendforum

880 000

CZK

2_21_11682

11682

Česko – německé setkání žonglérů a kejklířů / Deutsch-Tschechisches Jonglier- und Gauklertreffen

3 000

EUR

5_21_11688

11688

Selma Merbaumová Sebrané květy / Selma Merbaum Blütenlese

50 000

CZK

4_21_11689

11689

UDRŽITELNÁ EVROPA (česko-německý letní týden 2021) / NACHHALTIGES EUROPA (deutsch-tschechische Sommerwoche 2021)

5 000

EUR

4_21_11690

11690

Tandemové soustředění zrakově postižených / Tandem-Camp für Sehbehinderte

114 000

CZK

6_21_11693

11693

Život v Lužických a Žitavských horách I. / Das Leben im Lausitzer und Zittauer Gebirge I.

51 572

CZK

3_21_11698

11698

Německý divadelní festival Pardubice 2021 (17. ročník)
 / Deutsches Theaterfestival Pardubice 2021 (17. Jahrgang)

9 000

EUR

4_21_11701

11701

Výstava "Křehké srdce Českého lesa – Bělá nad Radbuzou a okolí ve fotografii"  / Zerbrechliches Herz des Böhmischen Waldes
 Weißensulz (Bělá nad Radbuzou) und Umgebung

46 000

CZK

4_21_11702

11702

Společná dovolená pro osoby se zdravotním postižením Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen a Arkadie, o.p.s. Teplice v Mariánské, Krušné hory, ČR.  / Gemeinsamer Urlaub von Menschen mit Behinderung Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen und Arkadie, o.p.s. Teplice im Marianska, Erzgebirge, CZ.

75 000

CZK

2_21_11703

11703

V hledáčku | Im Visier / V hledáčku | Im Visier

6 000

EUR

5_21_11705

11705

Publikace na výstavu: Spojení s historii a hudbou.  / Publikation zur Ausstellung "Verbunden durch Geschichte und Musik"

2 800

EUR

4_21_11706

11706

Přes coronu spolu komunikujeme / Podcasting - nový komunikační kanál / Trotz Corona sind wir im Gespräch / Podcasting - Neuer Kommunikationskanal

80 000

CZK

3_21_11708

11708

Pražský divadelní festival německého jazyka, 26. ročník / Prager Theaterfestival deutscher Sprache, 26. Jahrgang

110 000

EUR

6_21_11713

11713

Plenér MILÍŘE 2021 / Plenair MILIRE 2021

60 000

CZK

2_21_11715

11715

Německo-český koncert v kostela sv. Martina v Bamberku, 15 srpna 2021: Soprán a varhany, Solové skladby pro varhany / Deutsch-tschechisches Konzert in der St. Martins-Kirche Bamberg, 15.08.2021: Sopran und Orgel, Solowerke für Orgel

450

EUR

8_21_11716

11716

Německo-české autorské čtení v Ústí nad Labem ku příležitosti slavnostního předání knižního daru globale° Brémy / Deutsch-tschechische Autorenlesung in Ústí nad Labem zum Anlass der feierlichen Bücherschenkung von globale°Bremen

21 150

CZK

3_21_11723

11723

Landart setkání Königsmühle 2021 - Deset let oživování zaniklé obce v Krušných horách / Landart-Treffen Königsmühle 2021 - Zehn Jahre Revitalisierung eines nicht mehr existierenden Dorfes im Erzgebirge

250 000

CZK

4_21_11726

11726

XII. EVROPSKÉ SYMPOZIUM THURNAU "UMĚNÍ STAVÍ MOSTY" / XII. EUROPA-SYMPOSIUM-THURNAU "KUNST BAUT BRÜCKEN"

3 950

EUR

8_21_11727

11727

Workshop Loci Sacri / Workshop Loci Sacri

52 500

CZK

8_21_11728

11728

Soudobý koncertní melodram v ČR a BRD - čeští skladatelé zhudebňují německé básníky a němečtí české. / Zeitgenössisches Konzertmelodram in der Tschechischen Republik und in Deutschland- tschechische Komponisten vertonen die deutschen Dichter und deutsche die tschechischen

68 000

CZK

4_21_11729

11729

Evropská integrace z pohledu německé menšiny / Europäische Integration aus der Sicht der deutschen Minderheit

90 000

CZK

4_21_11731

11731

Zhořelecké mistrovské kurzy harfy / Görlitzer Meisterkurs für Harfe

2 500

EUR

3_21_11734

11734

Partnerské setkání  krajanů z Morů a okresu Podbořany / Deutsch-Tschechisches Partnerschaftstreffen  der Landsleute aus Mohr und dem Landkreis Podersam

25 000

CZK

6_21_11736

11736

Sklo a umění jako medium (prostředník) německo-českých vztahů / Glas und Kunst als Medium deutsch-tschechischer Beziehungen

4 171

EUR

2_21_11737

11737

Letní akademie hudby -  Uši do Evropy  / Sommermusikakademie – Ohren auf Europa

200 000

CZK

2_21_11740

11740

Výstava lidé v čase koronaviru - Andrea Baumgärtner / Leute in der Coronazeit - Andrea Baumgärtner

25 000

CZK

3_21_11741

11741

Karel Havlíček Borovský (Dokumentární film 52)
 / Karel Havlíček Borovský (Dokumentarfilm 52)

200 000

CZK

4_21_11742

11742

Hudba v synagogách plzenského regionu 2021 / Muzik in Synagogen der Pilsener Region 2021

35 000

CZK

3_21_11745

11745

7. ročník festivalu Olmützer Kulturtage / 7. Olmützer Kulturtage

100 000

CZK

2_21_11748

11748

Bavorsko-český výměnný školní rok v EUREGIONU EGRENSIS 2021/22 / Bayerisch-tschechisches Gastschuljahr in der EUREGIO EGRENSIS 2021/22

30 000

EUR

5_21_11750

11750

Báje a pověsti českých Němců  / Das Sagenbuch der tschechischen Deutschen

200 000

CZK

8_21_11751

11751

Německo-česká produkce projektu "Příchody a odchody" - Festival Šestiměstí! 2021 / Deutsch-tschechische Produktionen des "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival!s 2021

5 500

EUR

6_21_11752

11752

LeDor vaDor – z generace na generaci“ - workshop, procházka a koncert 18.08.2021 v rámci pořadu „Hornolužické pohledy na 1700 let židovského života v Německu“ / „LeDor vaDor – von Generation zu Generation“ - Workshop, Spaziergang und Konzert am 18.08.2021 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Oberlausitzer Perspektiven auf 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“

4 000

EUR

5_21_11760

11760

Otto von Graben zum Stein - Strašidelné Čechy / Otto von Graben zum Stein - Das Gespenstische Böhmen

40 000

CZK

5_21_11761

11761

Ulrich Lüke - Das Säugetier von Gottes Gnaden. Evolution – Bewusstsein – Freiheit / Ulrich Lüke - Das Säugetier von Gottes Gnaden. Evolution – Bewusstsein – Freiheit

100 000

CZK

4_21_11765

11765

Konference Prague Media Point 2021 /  Prague Media Point Konferenz 2021

115 000

CZK

4_21_11766

11766

Prague Guitar Forum 2021 / Prague Guitar Forum 2021

66 000

CZK

4_21_11767

11767

Změna tapet 4 / Tapetenwechsel 4

5 000

EUR

3_21_11768

11768

Vytváření německo-českých "kulturních pramenů" 2021 / Ausbau Deutsch - Tschechischer "Kulturquellen" 2021

1 200

EUR

8_21_11770

11770

Mezinárodní konference o Dokumentačním centru holokaustu na Moravě / Die internationale Konferenz zum Holocaust-Dokumentationszentrum in Mähren

180 000

CZK

5_21_11773

11773

Edice Soupisu památek okresu Žatec / Edition der Kunsttopographie des Bezirks Saaz

90 000

CZK

4_21_11778

11778

Czech Point Kino 
Perspektivy česko-německých filmových vztahů.
Filmy a diskuse v rámci akce Finále Plzeň a na festivalu FilmFestival Cottbus
 / Czech Point Kino
Perspektiven für die tschechisch-deutschen Filmbeziehungen.
Filme und Diskussionen bei der Finále Pilsen und beim FilmFestival Cottbus

7 000

EUR

5_21_11779

11779

Česko-německá spolupráce na Ostravských dnech 2021 / Tschechisch-deutsche Zusammenarbeit bei den Musiktagen „Ostravské dny 2021“

300 000

CZK

8_21_11781

11781

Zahajovací koncert a komorní koncert festivalu Uckermärkische Musikwochen 2021 / Eröffnungskonzert und Kammerkonzert der Uckermärkischen Musikwochen 2021

3 500

EUR

5_21_11784

11784

Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé  / Die Oberlandratsämter im Protektorat Böhmen und Mähren: Quellen zur Funtionsweise im Verwaltungsystem des Projektorats.

5 500

EUR

8_21_11786

11786

O kouzlech a mizejících ženách / Von der Zauberei und den fehlenden Frauen

3 000

EUR

3_21_11787

11787

FEINKOŠT - česko-německá putovní přehlídka krátkých filmů 2021 spojená s networkingovým setkáním filmových tvůrců z obou zemí / FEINKOŠT - die Tschechisch-Deutsche Kurzfilmtournee 2021 mit binationalem Vernetzungstreffen der Filmschaffenden

3 000

EUR

2_21_11788

11788

Prezentace hudební kultury na festivalech RIVERSOUND (CZ) a REVERBERATION (DE) / Präsentation von Musikkultur auf den Festivals RIVERSOUND (CZ) und REVERBERATION (DE)

82 000

CZK

5_21_11789

11789

Vydání německojazyčné dizertační práce "Die faktualen und fiktionalen Texte Jiří Weils" / Herausgabe der deutschsprachigen Dissertation "Die faktualen und fiktionalen Texte Jiří Weils"

1 080

EUR

6_21_11791

11791

Crossing Borders: The Art of Placemaking as Agronauts / Crossing Borders: The Art of Placemaking as Agronauts

50 000

CZK

8_21_11794

11794

Poslední kapitola dějin světa  / Das letzte Kapitel der Geschichte der Welt

380 000

CZK

5_21_11797

11797

Po stopách Němců z JIzerských hor
Zpěvy Jizerských lesů - Po stopách Rudolfa Kauschky (básníka, průkopníka horolezectví a turistik a mistra v sáňkování) / Auf den Spuren den Deutschen aus dem Isergebirge
Sang aus Iserwäldern – Auf der Spuren nach Rudolf Kauschka (Dichter des Isergebirges, Europameister im Rodeln und Bergsteiger)

80 000

CZK

5_21_11798

11798

Kniha (nejen) o Königsmühle / Es geht (nicht nur) um Königsmühle

100 000

CZK

5_21_11801

11801

Publikace Vodník / Publikation Wassermann

13 875

CZK

6_21_11805

11805

Do Něměcka na zkušenou ONLINE / Versuch´s mal in Deutschland ONLINE

77 000

CZK

2_21_11806

11806

Významná středověká města na Zlaté cestě: Norimberk – Lauf – Praha / Bedeutende Städte des Mittelalters an der Goldenen Straße: Nürnberg-Lauf-Prag

1 305

EUR

5_21_11807

11807

Rozvadov 1621 / Rozvadov 1621

2 200

EUR

5_21_11808

11808

Publikace Domov/Heimat / Publikation Domov/Heimat

30 000

CZK

5_21_11809

11809

Emil Schwantner, sochař severovýchodního pohraničí / Emil Schwantner, Bildhauer des nordöstlichen Grenzgebiet

130 000

CZK

3_21_11811

11811

Das Filmfest 16 (2021) / Das Filmfest 16 (2021)

350 000

CZK

5_21_11812

11812

Vydání českého překladu německé publikace o obci Martínkovice / Herausgabe der tschechischen Übersetzung des Gemeindebuchs Märzdorf

55 000

CZK

5_21_11814

11814

Příprava obsahu a vydání knížky “O Jaroslavu Rudišovi“ / Erarbeitung und Veröffentlichung eines Buches „Über Jaroslav Rudiš“

2 500

EUR

5_21_11819

11819

Německé vydání knihy Ne/vlastní domov - Stief/Heimat / Deutsche Ausgabe des Buches Stief/Heimat

100 000

CZK

2_21_11820

11820

Bavorsko-český hostovací školní rok Euroregionu 2021/2022 / Bayerisch-Tschechisches EUREGIO-Gastschuljahr 2021/2022

26 400

EUR

8_21_11823

11823

Zelenka Festival Praha - Drážďany / Zelenka Festival Prag Dresden

200 000

CZK

3_21_11828

11828

Adapatace a premiera představení Aladin v německém jazyce / Adaption und Premiere der Vorstellung Aladin in deutscher Sprache

5 000

EUR

2_21_11830

11830

Udílení stipendií pro české a německé studenty, akademický rok 2021/2022 (zimní semestr 2021/2022, letní semestr 2022) / Stipendienvergabe an tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2021/2022 (Wintersemester 2021/22, Sommersemester 2022)

8 800

EUR

4_21_11831

11831

Česko-lužickosrbská letní škola  / Tschechisch-sorbische Sommerschule

90 000

CZK

6_21_11832

11832

Společná síť příběhů - konference německo-českých projektů / Gemeinsames GeschichtenNetz - eine tschechisch-deutsche Vernetzungskonferenz 

5 500

EUR

2_21_11833

11833

Udílení stipendií na podporu českých a německých praktikantů GFPS v akademickém roce 2021/2022 (zimní semestr 2021/2022, letní semestr 2022) / GFPS-Praktikumsstipendien für tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2021/2022 (Wintersemester 2021/2022, Sommersemester 2022)

7 700

EUR

5_21_11834

11834

Kronika obce Dechow / Die Dechower Chronik

55 000

CZK

8_21_11835

11835

„Otevřenost a transparence / Openness and Transparency“ – Marian Metulczki a Tomáš Kobolka / "Offenheit und Transparenz" - Marian Metulczki und Tomáš Kobolka

60 000

CZK

5_21_11836

11836

Vydání knihy Felix Kolmer: Vzpomínky / Die Veröffentlichung des Buches Felix Kolmer: Erinnerungen

150 000

CZK

2_21_11837

11837

Workshop "Reportáž" - text a fotografie. Německo-český projekt / Reportage-Werkstatt Text und Foto - ein deutsch-tschechisches Projekt

8 000

EUR

8_21_11838

11838

“O čarodějích a mýtech” - operní galakoncert, letní open-air večer ve Stiftsruine Bad Hersfeld / "Von Magiern und Mythen" - eine Operngala als Sommer-openair-Event in der Stiftsruine Bad Hersfeld am Mittwoch, den 11. August 2021

5 000

EUR

8_21_11839

11839

Minnesang v českých a německých zemích / Minnesang in den tschechischen Ländern und in Deutschland.

5 000

EUR

5_21_11841

11841

Vydání knihy Jany Osterkamp Řád v rozmanitosti / Herausbage des Buches von Jana Osterkamp Vielfalt ordnen

75 000

CZK

5_21_11843

11843

Theodor W. Adorno - Aspekty nového pravicového radikalismu / Theodor W. Adorno - Aspekte des neuen Rechtsradikalismus

50 000

CZK

 

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti