Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktuálně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

5_21_8213

8213

Cesko-Nemecké Vztahy v Odobí 1500-1700 / Tschechische-Deutsche Beziehungen: 1500-1700

1 200

EUR

2_21_9561

9561

Dny otevřených dveří GFPS / Tag der offenen Tür der GFPS

15 000

CZK

6_21_10461

10461

Do Německa na zkušenou 2021 / Versuch's mal mal in Deutschland 2021

110 000

CZK

3_21_10482

10482

Česko-německé jazzové setkávání 2021 / Deutsch-tschechische Jazzbegegnungen 2021

165 000

CZK

5_20_10644

10644

Kniha Tajemství čkyňských lvů / Das Buch Das Geheimnis der Löwen von Čkyně

60 000

CZK

6_21_10672

10672

Budoucnost je teď - jak zachránit sebe a životní prostředí? / Zukunft ist jetzt - wie retten wir uns und die Umwelt?

100 000

CZK

6_21_10824

10824

Mezinárodní umělecké léto mládeže 2021  / Internationaler Jugendkunstsommer 2021

35 000

CZK

5_21_11002

11002

Jak posílit pocit vlastní hondoty a resilienci u dětí / Wie man Selbstwertgefühl und Resillienz bei Kindern fördert

50 000

CZK

5_21_11158

11158

Rose Ausländerová: Počítám hvězdy svých slov / Rose Ausländer: Ich zähl die Sterne meiner Worte

65 000

CZK

3_21_11163

11163

Hudba spojuje národy-J.D.Zelenka / Musik vereint Nationen-J.D.Zelenka

6 000

EUR

4_21_11166

11166

Dříve vyslovená přání a zástupné rozhodování jako užitečné nástroje v péči na konci života
 / Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, rechtliche Betreuung - Möglichkeiten der Vorsorge für die Pflege am Lebensende

3 300

EUR

8_21_11196

11196

Krajina příběhů – land-artové putování po společných stezkách / Land der Geschichten - Land art auf gemeinsamen Wegen

137 970

CZK

4_21_11200

11200

Cesta německo-česko-židovskými vztahy v letech 1939-2020 / Zeitreise durch die deutsch-tschechisch-jüdischen Beziehungen 1939-2020

2 615

EUR

3_21_11216

11216

Oprava havarijního stavu střechy, krovu a stropu kostela Mistra Jana Husa v České Lípě, 1. etapa
I. ETAPA
 / Reparatur der Dachbedeckung, des Dachstuhls und des Hangebodens der Kirche Magister Jan Hus in Česká Lípa, I. Etappe

650 000

CZK

4_21_11251

11251

Symposium Proudění 21 / Symposium Strömungen 21

200 000

CZK

2_21_11278

11278

Opavská soutěž vtipné němčiny, 4. ročník / Troppauer Wettbewerb Witzige deutsche Texte, 4. Jahrgang

53 578

CZK

8_21_11282

11282

Ora et Legere / Ora et Legere

180 000

CZK

4_21_11286

11286

Výměna zkušeností  českých a německých porodních asistentek "Tradiční porod v moderní době čili v porodnici jako doma"   / Erfahrungsaustausch tschechischer und deutscher Hebammen "Traditionelle Geburt in der Neuzeit oder im Entbindungsheim wie zu Hause"

195 000

CZK

2_21_11287

11287

Prázdninovka Zachraň Zemi 2021 / Ferienmaßnahme Rette die Erde 2021

5 600

EUR

2_20_11295

11295

Česko – německá spolupráce v rámci projektu (ne)stárneme! / Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts „Wir altern (nicht)!“

4 600

EUR

6_21_11303

11303

Edukační program k putovní výstavě Svědkové lidskosti pro druhý stupeň základních škol a střední školy / Bildungsprogramm für die Ausstellung ,,Zeugen der Menschlichkeit‘‘ für die zweite Stufe der Grund- und Mittelschule

100 000

CZK

8_21_11313

11313

Neviditelné synagogy / Unsichtbare Synagogen

97 600

CZK

2_21_11316

11316

2084: humán radikál / 2084: humán radikál

6 000

EUR

5_20_11360

11360

KOMU PATŘÍ KAFKA?
 / WEM GEHÖRT KAFKA?

10 000

EUR

6_21_11364

11364

Obce společně pro přírodu a ochranu klimatu / Gemeinden gemeinsam für Natur um Klimaschutz

250 000

CZK

6_21_11365

11365

Učíme se v dialogu – Patnáctý ročník česko-německého jazykového tandemového kurzu  / Lernen im Dialog - Fünfzehnter deutsch-tschechischer Tandemsprachkurs

90 000

CZK

3_21_11373

11373

Johanna von Herzogenberg (23. června 1921 – 20. února 2012) jak jsme ji znali / Johanna von Herzogenberg (23. Juni 1921 - 20. Februar 2012) wie wir sie kannten

80 000

CZK

5_21_11374

11374

Potoky perel / Perlenströme

60 000

CZK

6_21_11375

11375

Opatření pro kulturní setkání 2021 pro děti a mladistvé z Německa a Česka (zkráceně: Kulturní letní tábor 2021)  / Kulturelle Begegnungsmaßnahme 2021 für Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Tschechien (kurz: Kultur SommerCamp 2021)

12 000

EUR

8_21_11376

11376

Matka příroda / Česko - německé komiksové sympózium  / Mutter Natur / Deutsch-Tschechisches Comic-Symposium

180 000

CZK

2_21_11379

11379

Cesty za poznáním - tajemství léčivých pramenů / Wege zur Erkenntnis - Geheimmnisse der Heilquellen

47 820

CZK

6_21_11382

11382

Letní škola Maříž / Sommerschule Mayres

180 000

CZK

5_21_11386

11386

Vydání překladu autobiografie německé Romky: Philomena Franz - Zwischen Liebe und Hass / Veröffentlichung einer Übersetzung der Autobiographie einer deutschen Roma-Frau: Philomena Franz - Zwischen Liebe und Hass

60 000

CZK

5_21_11388

11388

Thomas Schütte / Thomas Schütte

100 000

CZK

5_21_11391

11391

Překlad do němčiny a vydání knihy: Roman Cílek: HOLOCAUST aneb SLEPÁ KOLEJ DĚJIN / Übersetzung ins Deutsche und Publikation des Buches: Roman Cílek: HOLOCAUST oder BLINDES GLEIS DER GESCHICHTE

80 000

CZK

4_21_11394

11394

Chovejme se k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám. - Prezentace výstavy Weltethos při projektu DOMA / Was wir von anderen erwarten, das tun wir ebenso auch ihnen. - Präsentation der Ausstellung Weltethos im Rahmen des Projekts DOMA

120 000

CZK

8_21_11395

11395

SCHÖNE NEUE WELT – německá programová linie 24. ročníku festivalu DIVADELNÍ FLORA Olomouc 2021 / SCHÖNE NEUE WELT – deutschsprachiger Programmteil des 24. internationalen Theaterfestivals DIVADELNÍ FLORA Olomouc 2021

780 000

CZK

5_21_11400

11400

Alena Wagnerová: Dvojitá kaple / Alena Wagnerová: Die Doppelkapelle

40 000

CZK

4_21_11401

11401

Česko-německý kulturní a setkávací týden "Rohrské léto" 2021 / Deutsch-tschechische Kultur- und Begegnungswoche "Rohrer Sommer" 2021

8 000

EUR

2_21_11402

11402

Odborné praxe v sousední zemi / Freiwillige Berufliche Praktika im Nachbarland

120 000

EUR

8_21_11403

11403

TOYEN – Výstava, sympozium, reader / TOYEN – Ausstellung, Symposium, Reader

15 000

EUR

3_21_11405

11405

Země, město: umělecká výstava  / Stadt - Land - Fluß : Kunstausstellung

4 800

EUR

8_21_11406

11406

PUSH DANCE FESTIVAL / PUSH TANZ FESTIVAL

39 500

CZK

8_21_11411

11411

MHF Lípa Musica 2021 - 20. ročník / IMF Lípa Musica 2021 - 20. Festivaljahrgang

270 000

CZK

3_21_11413

11413

Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha / Internationales Kammermusikfestival EuroArt Prag

30 000

CZK

8_21_11415

11415

Doprovodný program k výstavě „Erika Mann. Kabaretní umělkyně – válečná reportérka – politická komentátorka" / Begleitprogramm zur Ausstellung „Erika Mann. Kabarettistin – Kriegsreporterin – Politische Rednerin"

5 000

EUR

5_21_11416

11416

Čtení o Otokaru Fischerovi / Eine Lektüre über Otokar Fischer

50 000

CZK

8_21_11417

11417

East West European Jazz Orchestra TWINS 2021 / 2022 / East West European Jazz Orchestra TWINS 2021 / 2022

7 000

EUR

2_21_11418

11418

Fulda meets Europe - trilaterální setkání mládeže / Fulda meets Europe - trilaterale Begegnung der Jugedlichen

55 925

CZK

6_21_11419

11419

Propojení místních iniciativ pro udržitelnost / Vernetzung lokaler Initiativen für Nachhaltigkeit

100 000

CZK

2_21_11422

11422

Dětské umělecké léto 2021 / Kinderkunstsommer 2021

40 000

CZK

4_21_11423

11423

Česko-německý piknik na Vyšehradě.
dialog – kultura – setkání / Deutsch-tschechisches Picknick auf dem Vyšehrad.
Dialog – Kultur – Begegnung

10 000

EUR

4_21_11424

11424

Connected / Connected

8 000

EUR

4_21_11425

11425

Program podpory mladých českých, německých a polských studentů umění a mladých umělců (v rámci 24. Mezinárodní drážďanské letní Akademie výtvarných umění) / Nachwuchsförderprogramm für deutsche, tschechische und polnische Kunststudierende und junge Künstler*innen (im Rahmen der 24. Internationalen Dresdner Sommerakademie für Bildende Kunst)

3 440

EUR

3_21_11426

11426

Jörg Widmann - rezidenční umělec Pražského jara 2021 / Jörg Widmann - Artist in residence des Festivals Prager Frühlings 2021

180 000

CZK

5_21_11427

11427

Historie Šumavy v komiksech / Geschichte des Böhmerwaldes als Comic-Buch

200 000

CZK

8_21_11428

11428

Výstava: Raženo v srdci Evropy. Peníze a medailérské umění v Česko/Slovensku / Ausstellung: Geprägt im Herzen Europas. Geld und Medaillenkunst in der Tschecho/Slowakei

8 500

EUR

3_21_11430

11430

Art Safari 36 / Kunst Safari 36

80 000

CZK

8_21_11431

11431

Festival Meeting Brno 2021 / Festival Meeting Brno 2021

200 000

CZK

8_21_11433

11433

Obnovené uvedení divadelní inscenace „Štěstí a pád krále Otokara“ v České Republice, za účelem pořízení televizního záznamu prostřednictvím České Televizi.  / Neuproduktion des Theaterstücks "König Ottokars Glück und Ende" zum Zwecke einer Aufführungsserie in Tschechien und einer Aufzeichnung durch das tschechische Fernsehen

11 000

EUR

5_21_11434

11434

Překlad a české vydání monografie "Viktor Ullmann. Leben und Werk" německého muzikologa Ingo Schultze / Übersetzung und tschechische Edition der Monographie "Viktor Ullmann. Leben und Werk" des deutschen Musikwissenschaftlers Ingo Schultz

150 000

CZK

3_21_11435

11435

Setkání rodáků 2021 / Heimattreffen 2021

710

EUR

3_21_11436

11436

ELBE DOCK 2021 / ELBE DOCK 2021

180 000

CZK

2_21_11438

11438

7. Mezinárodní, mezikulturní fotbalový festival – „Nikdy v zapomění, odvážně s pohledem kupředu“ / 7. Internationales, Interkulturelles Fußballbegegnungsfest - „Nie vergessend, mutig nach vorne schauend“

4 200

EUR

2_21_11440

11440

Trilaterální workcamp pro mládež  "restore the hope, restore the future" v létě 2021 / Trilaterales Jugendworkcamp "restore the hope, restore the future" im Sommer 2021

6 500

EUR

5_21_11441

11441

Romano Guardini: Pán (příprava a vydání knihy) / Romano Guardini: Der Herr (Vorbereitung und Ausgabe der Publikation)

150 000

CZK

5_21_11442

11442

Knižní projekt "České Žleby – Böhmisch Röhren. Historie osady na Zlaté stezce" / Buchprojekt "České Žleby – Böhmisch Röhren. Historie osady na Zlaté stezce"

100 000

CZK

6_21_11443

11443

trilaterální juleica / Trilaterale Juleica

3 800

EUR

6_21_11444

11444

Školení multiplikátorů práce s mládeží s a bez zkušenosti s útěkem pro práci s mladými uprchlíky 2021 / Multiplikator_innenschulung 2021

2 300

EUR

8_21_11445

11445

Permeance (pracovní název) / Permeance (Arbeitstitel)

135 000

CZK

2_21_11446

11446

Dětské léto v Březnici 2021
 / Kindersommer in Březnice 2021

52 000

CZK

5_21_11447

11447

Překlad a vydání románu Lesní růžička autora Josefa Wolfa / Übersetzung und Herausgabe des Romans Waldröslein (Lesní růžička) von Josef Wolf

140 000

CZK

5_21_11448

11448

Rüdiger Safranski: Nietzsche – životopis / Rüdiger Safranski: Nietzsche – Lebenslauf

100 000

CZK

6_21_11449

11449

6 programových týdnů - ONE WEEK FOR FUTURE: NASE PLANETA. NASE BUDOUCNOST.
 / 6 Programmwochen zum Thema Nachhaltigkeit - ONE WEEK FOR FUTURE - UNSER PLANET. UNSERE ZUKUNFT.

27 000

EUR

5_21_11451

11451

Max Brod: Touha (Výbor z básnického díla) / Max Brod: Sehnsucht (Auswahl von Gedichten)

62 000

CZK

5_21_11456

11456

České vydání knihy Hanse Beltinga "Antropologie obrazu" / Tschechische Ausgabe des Buches "Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft "

100 000

CZK

2_21_11459

11459

Česko-německá kulturní výměna - podpora stipendijních pobytů v Německu / Deutsch-tschechischer Kulturaustausch - Förderung der Stipendienaufenthalte in Deutschland

200 000

CZK

4_21_11469

11469

Z Německa do Německa přes Československo - útěky přes železnou oponou  / Aus Deutschland nach Deutschland über Tschechoslowakei - das Flüchten über den Eisernen Vorhang

200 000

CZK

5_21_11475

11475

"Do Tmy" / Anna Bolavá / Anna Bolavá

4 000

EUR

6_21_11476

11476

Čeští nuceně nasazení v Sasku v době nacismu – hybridní česko-německé setkání mládeže  / Tschechische Zwangsarbeiter/innen in Sachsen während der NS-Zeit – ein hybride tschechisch-deutsche Jugendbegegnung

6 300

EUR

4_21_11477

11477

Německo-české projekty v rámci 71. Sudetoněmeckých dnů  22. – 23. května 2021  Hof / Deutsch - Tschechische Projekte am Sudetendeutschen Tag vom 21. Mai bis 23. Mai 2021 in Hof

9 000

EUR

4_21_11478

11478

Glocal emotions – ven s pocity! / Glocal Emotions - Emotionen 'raus!

3 500

EUR

3_21_11480

11480

#ablebodiesandstones / #ablebodiesandstones

9 000

EUR

2_21_11482

11482

Česko-německý víkend pro mládež / Deutsch-tschechisches Jugendwochenende

450

EUR

2_21_11483

11483

Česko-německý dětský letní tábor v Jiřetíně pod Jedlovou / Deutsch-tschechische Kinderfreizeit in Jiřetín pod Jedlovou

2 050

EUR

2_21_11484

11484

1:0 pro němčinu 2021 / 1:0 für Deutsch 2021

9 000

EUR

3_21_11488

11488

Mandava Jazz 2021 / Mandava Jazz 2021

170 000

CZK

5_21_11489

11489

Hana aneb Český dar. 67 listů alba  / Hana oder Das böhmische Geschenk. 67 Albumblätter

8 000

EUR

5_21_11490

11490

Nela Rywiková: Děti hněvu / Nela Rywiková: Kinder des Zorns

4 000

EUR

4_21_11491

11491

Odstup & blízkost
22. Drážďanské dny krátkometrážního filmu – česko-německé programy a setkání
 / Abstand & Nähe
22. dresdner schmalfilmtage – Länderprogramme und Get Togethers

3 400

EUR

8_21_11494

11494

Květnovské hudební slavnosti 2021 a účast na 29. Batzdorfských barokních slavnostech / Quinauer Musikfesttage 2021 und Teilnahme an den 29. Batzdorfer Barockfesttspielen

125 000

CZK

3_21_11497

11497

United Islands of Prague 2021 - German Half-Edition / United Islands of Prague 2021 - German Half-Edition

450 000

CZK

3_21_11500

11500

23. Dny české a německé kultury 2021 / 23. Tschechisch-Deutsche Kulturtage 2021

45 000

EUR

4_21_11501

11501

Česko-německá studia - podpora stipendistů a stipendistek / Deutsch-Tschechische Studien - Unterstützung der Stipendiat*innen

25 000

EUR

8_21_11503

11503

Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2021 (24. ročník) / Europäisches Festival geistlicher Musik Šumava - Bayerischer Wald 2021 (24. Jahrgang)

200 000

CZK

8_21_11505

11505

Česká verze filmu „Dva bratři - dvě národnosti“ / Tschechische Fassung des Films „zwei Brüder-zwei Nationalitäten"

2 000

EUR

6_21_11506

11506

WORKCAMP_21 (mezinárodní workcamp v Krušnohoří) / WORKCAMP_21 (internationales Workcamp im Erzgebirge)

180 000

CZK

8_21_11510

11510

Deska 2021 / Tafel 2021

50 000

CZK

4_21_11511

11511

XVIII. cinefest - Mezinárodní festival německého filmového dědictví a 34. mezinárodní kongres dějin filmu: Na západ. Východoevropští filmaři v západní Evropě / XVIII. cinefest - Internationales Festival des deutschen film-Erbes und 34. Internationaler Filmhistorischer Kongress: »Westwärts. Osteuropäische Filmschaffende in Westeuropa«

4 000

EUR

6_21_11513

11513

Sdílení zkušeností volnočasových zařízení v době pandemie / Erfahrungsaustausch von Freizeiteinrichtungen zur Zeit der Pandemie

250 000

CZK

8_21_11515

11515

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2021 / Orgelmeisterkurs in Úterý 2021

40 000

CZK

5_21_11520

11520

Lenka Reinerová a časopis Im Herzen Europas (V srdci Evropy, 1958-1970). Příspěvek k dějinám česko-německých vztahů v období „Pražského jara“
 / Lenka Reinerová und die Zeitschrift Im Herzen Europas (1958-1970). Ein Beitrag zur Geschichte der tschechisch-deutschen Beziehungen im Prager Frühling

4 000

EUR

6_21_11521

11521

Mezinárodní workcamp v Předklášteří_21 / Internationales Workcamp_21

120 000

CZK

3_21_11522

11522

Edertal a Horní Čermná zase společně - výměnný partnerský pobyt k 5. výročí vzniku partnerského spolku / Edertal und Horní Čermná wieder zusammen - Partnerschaftlicher Austauschaufenthalt anläßlich 5 Jahre Partnerschaftsverein

70 000

CZK

5_21_11525

11525

František Černý - neotřelý česko-německý fenomén. Sborník k 90. narozeninám / František Černý - eine deutsch-tschechische Ausnahmeerscheinung. Festschrift zum 90. Geburtstag

130 000

CZK

2_21_11526

11526

Česko-německá výměna žáků mezi školami Montessori v Kladně a v Eberhartingu / Tschechisch-deutscher Schüleraustausch zwischen den Montessorischulen in Kladno und Eberharting

3 000

EUR

3_21_11527

11527

Za zvuků žesťů vyhlížíme naději / Zu den Klängen von Posaunen suchen wir Hoffnung

60 000

CZK

4_21_11530

11530

Visegrád in Short(s) - Connecting Talents / Visegrád in Short(s) - Connecting Talents

4 200

EUR

4_21_11533

11533

21. goEast – Festival filmů ze střední a východní Evropy / 21. goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films

7 500

EUR

3_21_11536

11536

Návrat patrona do Flájí - Setkání s rodáky / Rückkehr des Schutzpatrons nach Fleyh - Treffen mit der Heimatgemeinde

80 000

CZK

8_21_11538

11538

MAJÁLES, KULTURA PŘEŽIJE PANDEMII

 / MAJÁLES, DIE KULTUR ÜBERLEBT DIE PANDEMIE

110 000

CZK

8_21_11544

11544

Možnosti komunikace II /pracovní název/ / Möglichkeiten des Dialogs II /Arbeitstitel/

90 000

CZK


 

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti