Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktuálně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

3_20_5706

5706

Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově - 6. etapa / Rettung des Alten Friedhofs in Kamenický Šenov/Steinschönau - 6. Etappe

100 000

CZK

2_20_10012

10012

30 let stavění mostů mezi Augsburgem a Nejdkem / 30 Jahre Brückenbau zwischen Augsburg und Neudek

2 300

EUR

4_20_10179

10179

Best Off Festival krátkých filmů "Okno na Východ - Sousedé u přátel“ Německo-česká retrospektiva / Best Off KurzFilmFestival "Ein Fenster zum Osten - Nachbarn bei Freunden“ Deutsch-Tschechische Retrospektive

2 890

EUR

3_20_10182

10182

Obnova střechy lodi kostela Nejsvětější Trojice v Javorníku / Restaurierung des Daches am Kirchenschiff der Dreifaltigkeitskirche in Javorník/Jauernig

500 000

CZK

4_20_10335

10335

Lázeňské a ambulantní rehabilitační pobyty pro seniory německé menšiny / Kuraufenthalte und ambulante Behandlungen der Senioren der deutschen Minderheit

2 010 650

CZK

2_20_10443

10443

Generace Müll? / Generace Müll?

6 000

EUR

5_20_10601

10601

TOYEN. Vědecké publikace / TOYEN. Wissenschaftliche Publikation

15 000

EUR

6_20_10603

10603

projekt„Together for a better climate" –“Společně za ochranu klimatu“    / Projekt "Together for a better climate" - "Gemeinsam für ein besseres Klima"

9 000

EUR

3_20_10641

10641

Rekonstrukce kaple sv. Anny ve Studénce / Rekonstruktion der St.-Anna Kapelle in Studénka/Stauding

250 000

CZK

4_20_10748

10748

Prodané dětství! Stabilizace v práci s dětmi a mladistvými po jejich zkušenostech zneužívání  / Verkaufte Kindheit! „Stabilisierung nach Missbrauchserfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“

2 300

EUR

8_20_10798

10798

Obnova střešní krytiny a krovu kostela sv. Jiří v Dolní Branné / Die Renovierung des Dachstuhls und Dachziegel des Kirchen St.Georgs im Dolní Branná

500 000

CZK

3_20_10866

10866

Rekonstrukce bývalé pacovské synagogy / Rekonstruktion der ehemaligen Synagoge in Pacov (Patzau)

700 000

CZK

8_20_10888

10888

A CAPPELLA. Vícehlasé skvosty německých dvorských kapelníků (koncert);
LAUDATE DOMINUM. Vokální umění německé renesance a raného baroka (interpretační seminář) / A CAPPELLA. Mehrstimmige Prachtstücke der deutschen Hofkapellmeister (Konzert);
LAUDATE DOMINUM. Vokalkunst der deutschen Renaissance und des Frühbarock (Interpretationsseminar)

150 000

CZK

8_20_10947

10947

Obnova exteriéru kaple Panny Marie Sedmibolestné tzv. Španělské kaple v Novém Jičíně / Außenrestaurierung der Kapelle Unserer Lieben Frau von den sieben Leiden, der sogenannten spanischen Kapelle in Nový Jičín

400 000

CZK

2_20_10950

10950

Performance Exchange / výměnný program v oboru performing arts  / Performance Exchange / Austauschprogramm im Bereich Performing Arts

90 000

CZK

2_20_11051

11051

INOVACE A TRADICE V TEXTILU: UDRŽITELNOST – EKOLOGIE – SLOW FASHION, společné kořeny a současný vývoj v Moravském a Saském Manchesteru / NACHHALTIGKEIT – ÖKOLOGIE - SLOW FASHION, INNOVATION UND TRADITION, gemeinsame Wurzeln und gegenwärtige Entwicklung im mährischen und sächsischen Manchester

305 000

CZK

8_20_11057

11057

Obnova střech kostela Navštívení Panny Marie v Křišťanovicích / Restaurierung der Dächer der Kirche der Heimsuchung der Jungfrau Maria in Křišťanovice

450 000

CZK

6_20_11059

11059

Hranice bez hranic - čundr v česko-německém pohraničíi / Grenze grenzenlos - unterwegs im deutsch-tschechischen Grenzgebiet

3 200

EUR

3_20_11075

11075

Statické zajištění kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích / Statische Sicherung der Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Velké Heraltice/Groß Herlitz

400 000

CZK

3_20_11077

11077

Obnova střechy kostela sv. Martina ve Skorošicích / Restaurierung des Daches der Kirche St. Martin in Skorošice/Gurschdorf

500 000

CZK

2_20_11079

11079

Cesta za společnou historií / Auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte

29 305

CZK

3_20_11098

11098

Oprava výklenkové kapličky a vytvoření sochy sv. Jana Nepomuckého v Orasíně / Reparatur der Nischenkapelle und Anfertigung einer Statue des Hl. Johannes von Nepomuk in Orasín/Uhrissen

37 000

CZK

8_20_11118

11118

Oprava fasády kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově - etapa rok 2021  / Erneuerung der Fassade der Kirche hl. Jakobus Niederlangenau - Etappe Jahr 2021

400 000

CZK

2_20_11122

11122

Kamarádi přes hranice / Freunde über die Grenze hinweg

5 500

CZK

8_20_11150

11150

Obnova střechy kostela Panny Marie Těšitelky v Bruntále / Restaurierung des Daches der Kirche Unserer Lieben Frau vom Trost in Bruntál

600 000

CZK

6_20_11160

11160

Pan Müller – zůstat!  / Pan Müller - hier geblieben!

11 000

EUR

3_20_11161

11161

 Oprava památníku  hřbitovního kříže na nýrském hřbitově / Restaurierung des Friedhofskreuzes auf dem Neuerner Friedhof

7 692

EUR

6_20_11165

11165

Fotografie 5x jinak, na stejném místě a pokaždé dobře  / Fotographie 5mal anders, am gleichen Ort und jedes Mal gut

3 000

EUR

3_20_11170

11170

Obnova centrálního kříže na zničeném hřbitově v zaniklé obci Debrné u Trutnova / Renovierung des Zentralkreuzes auf dem zerstörten Friedhof in der verschwundenen Gemeinde Döberle bei Trautenau

88 000

CZK

3_20_11173

11173

Dokončení obnovy vnitřních omítek kostela sv. Markéty v Mošnově / Abschluss der Restaurierung des Innenputzes in der Kirche St. Markéta in Mošnov/Engelswald

389 000

CZK

3_20_11191

11191

Nový zvon pro Město Touškov / Neue Glocke für die Stadt Touškov/Tuschkau

200 000

CZK

3_20_11192

11192

Obnova věžních hodin kostela sv. Jakuba v Mrzlicích / Erneuerung der Turmuhr in der St. Jakobskirche in Mrzlice/Merzlitz

100 000

CZK

8_20_11193

11193

Obnova fasády kostela sv. Jana Křtitele v Markoušovicích  / Wiederherstellung der Fassade in der Sankt-Johanneskirche in Markoušovice (Markausch)

350 000

CZK

8_20_11197

11197

Rekonstrukce poustevny, etapa VI - obnova stropů / Rekonstruktion der Einsiedelei, Etappe VI – Wiederinstandsetzung der Zimmerdecken

100 000

CZK

8_20_11203

11203

Společně po nové cestě - kostel na Vrchní Orlici / Zusammen auf dem neuen Weg - Kirche in Hohen-Erlitz

400 000

CZK

3_20_11208

11208

Obnova presbytáře a sakristie kostela sv.Mikuláše v Šitboři - dokončení / Erneuerung des Presbyteriums und der Sakristei in der St. Nikolauskirche in der Gemeinde Šitboř/Schüttwa - Fertigstellung

400 000

CZK

8_20_11211

11211

Obnova fasády kostela sv. Františka Xaverského v Bělé u Děčína / Renovierung der Fassade der Kirche des hl. Franz Xaver in Biela bei Tetschen

450 000

CZK

3_20_11212

11212

Záchranné restaurátorské práce na poškozených nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského hřbitova v Dolní Lukavici / Rettungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Dolní Lukavice

350 000

CZK

3_20_11215

11215

Záchrana náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze 3 v roce 2021 / Rettung schwer beschädigten Grabsteine auf dem Neuen jüdischen Friedhof in Prag 3
im Jahr 2021

300 000

CZK

3_20_11218

11218

Obnova náhrobků historických osobností Ostrova / Restaurierung von Grabsteinen historischer Persönlichkeiten aus Ostrov/Schlackenwerth

130 000

CZK

2_20_11220

11220

Představím ti svoji školu/město/okolí/rodinu v Česku/Německu / Ich stell dir meine Schule/Stadt/Umgebung/Familie in Tschechien/Deutschland vor

41 075

CZK

3_20_11224

11224

Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě - etapa 2021 / Reparatur der gotischen Kirche in Zálesní Lhota/Huttendorf - Etappe 2021

350 000

CZK

3_20_11225

11225

Rekonstukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Arnolticích / Renovierung der Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Arnoltice/Arnsdorf

450 000

CZK

3_20_11226

11226

Záchrana barokní sochy Piety z kostela sv. Bartoloměje v Rychnově u Děčína / Rettung der barocken Holzfigur "Pieta" aus der St. Bartholomäuskirche in Rychnov/Reichen

100 000

CZK

3_20_11227

11227

Oprava hrobky Familie Weiss v Šumperku - 2. etapa / Renovierung des Grabmals der Familie Weiss in Šumperk/Mährisch Schönberg - 2. Etappe

70 000

CZK

5_20_11228

11228

Publikace mého překladu knihy Power Vereny Güntnerové do češtiny vlastním nákladem v za tím účelem zřízeném nakladatelství ASA 2020 / Veröffentlichung meiner Übersetzung von Verena Güntner - Power ins Tschechische im Selbstverlag ASA 2020, gegründet zu diesem Zweck

16 000

CZK

3_20_11229

11229

III.etapa opravy fasád kostela Nanebevzetí P. M. (Sv.Šimona a Judy) v Rožmitále n.Š. / III.Etappe der Fassadenerneuerung an der Mariahimmelfahrtskirche (St.Simon und Judas) in Rožmitál/Rosenthal

350 000

CZK

3_20_11235

11235

Renovace a otevření kostela svatého Jakuba v Brodu nad Tichou / Renovierung und Öffnung der St. Jakobuskirche in Brod nad Tichou/Bruck am Hammer

200 000

CZK

8_20_11236

11236

Záchrana kaple Sv. Anny v Olešné 2021 / Rettung der Kappelle der St. Anna in Elsch 2021

200 000

CZK

5_20_11244

11244

Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2021 / Dokumentation von Grabsteinen und Epitaphen auf den jüdischen Friedhöfen im Jahr 2021

199 000

CZK

2_20_11245

11245

S hudbou přes hranice - první ročník česko-německého hudebního projektu / Mit Musik über die Grenze - Erstes deutsch-tschechisches Musikprojekt

35 000

CZK

8_20_11246

11246

18. Nisa Film Festival: Němci a Češi – blízcí, nebo vzdálení? (filmové řady „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „Mother Europe“, „70 mm“ a doprovodný program) / 18. Neiße Filmfestival: Deutsche und Tschechen — nah oder fern? (Filmreihen „České panorama“, „Deutsches Fenster“, Fokus „Mother Europe“, „70mm” und Rahmenprogramm)

12 000

EUR

5_20_11249

11249

Dějiny Židů v českých zemích: překlad knihy Martina Weina / Geschichte der Juden in den tschechischen Ländern: Übersetzung von Martin Weins Buch

50 000

CZK

5_20_11250

11250

49. Malé dny harmoniky / 49. Kleine Tage der Harmonika

1 500

EUR

4_20_11252

11252

Vybudování KulturDača - část 3 / Aufbau KulturDača - Teil 3

20 520

EUR

5_20_11255

11255

V bouřích ocele  / In Stahlgewittern

40 000

CZK

8_20_11263

11263

MAŽIF X malý židovský festival / DAS KLEINE JÜDISCHE FESTIVAL MAŽIF X

55 000

CZK

6_20_11269

11269

Česko-německá konference „Žena a dnešní doba – v česko-německém kontextu“ / Deutsch-tschechische Konferenz "Frau und gegenseitige Zeit"

130 000

CZK

5_20_11270

11270

Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts  / Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts

3 000

EUR

6_20_11273

11273

Kdopak jsi ty? Sportovně – fotografické setkání mládeže / Wer bist denn du? Eine sportlich-fotografische Jugendbegegnung

2 185

EUR

8_20_11277

11277

Výstava TOYEN. Rámcový program a program pro školy  / Ausstellung TOYEN. Rahmen- und Schulprogramm

22 000

EUR

6_20_11279

11279

Na česko-německých stezkách - čundr pro mládež / Auf deutsch-tschechischen Pfaden - Wanderung für Jugendliche

6 400

EUR

5_20_11280

11280

Vydání první publikace o Rudolfu Rittnerovi z Bílého Potoka zakládající se na jeho pozůstalosti: "Rudolf Rittner (1869-1943) herec, dramatik a partner Otty Brahma a Gerharta Hauptmanna"   / Herausgabe der ersten Publikation über Rudolf Rittner aus Weißbach, basierend auf seinem Nachlass: "Rudolf Rittner (1869-1943), Schauspieler, Dramatiker und Partner von Otto Brahm und Gerhart Hauptmann"

2 000

EUR

8_20_11281

11281

Na Hraně / Am Limit

6 000

EUR

6_20_11283

11283

Poslední lekce. Příběhy studentské opozice v NDR a ČSSR. / The Last Lesson. Stories of Student Opposition in the GDR and the CSSR.

6 000

EUR

4_20_11288

11288

Zachování kompetencí a sítí, vybudování nových kooperačních struktur a financování pro Nadaci Brücke/Most – následná žádost / Erhalt von Kompetenzen und Netzwerken sowie Aufbau neuer Kooperations- und Finanzierungsstrukturen für die Brücke/Most-Stiftung – Folgeantrag

25 000

EUR

8_20_11289

11289

Továrna na absolutno / Die Fabrik des Absoluten

3 500

EUR

6_20_11293

11293

Česko-německý mládežnický tábor národních parků - 30 let Národního parku Šumava  / Tschechisch-deutsches Nationalpark Jugendlager - 30 Jahre des Nationalparks Šumava

116 665

CZK

6_20_11296

11296

OnlineChallenge - Eco Edition - Česko-německý digitální projekt
 / OnlineChallenge - Eco Edition - Deutsch-Tschechisches Digitalprojekt

150 000

CZK

5_20_11297

11297

Projekt Vduchoprachy / Luftpulver Projekt

60 000

CZK

2_20_11301

11301

pracovní název ''Dinosauři opera'' (Dinopera) / Arbeitstitel: "Dinopera"

4 000

EUR

2_20_11302

11302

Příroda zůstává bez hranic / Natur bleibt ohne Grenzen

50 000

CZK

6_20_11305

11305

Chráněné krajinné oblasti - Výměnný pobyt žáků mezi IGS Oyten a Gymnáziem v Blansku
 / Schüleraustausch IGS Oyten- Gymnázium Blansko – Naturschutzgebiete

49 700

CZK

4_20_11309

11309

Rozvoj vzdělávacích programů v oblasti pražské německé literatury a zvýšení efektivity knihovny PLD. / Erweiterung der Bildungsprogramme auf dem Gebiet der Prager deutschen Literatur und Erhöhung der Effizienz der Bibliothek des PLH.

300 000

CZK

5_20_11311

11311

E*forum pro (germano)bohemistiku 2021 / E*forum für (Germano)bohemistik 2021

80 000

CZK

5_20_11312

11312

UMÍRAJÍCÍ KŮŇ Z PRUSKÉHO ZLATA / FALLENDES PFERD AUS PREUSSEN GOLD

10 000

EUR

5_20_11315

11315

Dějiny překladu české literatury do němčiny: aktéři, kontexty, tendence
 / Geschichte der deutschen Übersetzungen tschechischer Literatur: Akteure, Kontexte, Tendenzen

5 000

EUR

2_20_11320

11320

"Dům a holubi" / „Das Haus und die Tauben“

5 000

EUR

4_20_11321

11321

XXIX. česko-německé brněnské symposium "Dialog uprostřed Evropy" / XXIX. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium "Dialog in der Mitte Europas"

14 500

EUR

6_20_11322

11322

Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa - Česká narodní soutěž / Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa - Landeswettbewerb Tschechien

10 000

EUR

6_20_11324

11324

"Za branou je před branou" - Crowdworking  / "Hinterm Tor ist vor dem Tor" - Crowdworking

100 000

CZK

4_20_11325

11325

Organizační rozvoj Ackermann-Gemeinde (následná žádost) / Organisationsentwicklung der Ackermann-Gemeinde (Folgeantrag)

27 200

EUR

2_20_11326

11326

Kulturou proti antisemitismu 2021 / Mit Kultur gegen Antisemitismus 2021

200 000

CZK

5_20_11327

11327

Kultura Prahy na „Pražském náměstí“ – Berlín 2021 / Prager Kultur am Prager Platz – Berlin 2021

60 000

CZK

4_20_11331

11331

Silnější na další cestu – Seligerova obec v česko-německých vztazích / Stärker weiter - Die Seliger-Gemeinde in den deutsch-tschechischen Beziehungen

10 300

EUR

6_20_11332

11332

23. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR Litomyšl 2021 / 23. Nationale Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments in der Tschechischen Republik Litomyšl 2021

70 000

CZK

4_20_11334

11334

Team Europa 4.0 - entdecke das Nachbarland! / Tým Evropa 4.0 - objev sousední zemi!

25 000

EUR

5_20_11337

11337

akce "KÁMEN". Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948 - 1951.  / Buchprojekt FALSCHE GRENZEN. Aktion „KÁMEN“
Opfer und Täter der am strengsten geheim gehaltenen Verbrechen der Staatssicherheit 1948–1951

4 000

EUR

5_20_11338

11338

Německé kino @Finále Plzeň / Deutsches kino @Finále Plzeň

200 000

CZK

6_20_11339

11339

ARTeries: Česko-německý projekt festivalové výměny a vzájemných uměleckých rezidencí  / ARTerie: Deutsch-tschechisches Kooperationsprojekt für Festivalaustausch und Künstlerinnenresidenzen

11 500

EUR

8_20_11341

11341

Akademie komorní hudby 2021 / Tschechische Kammermusikakademie 2021

280 000

CZK

4_20_11343

11343

Ekumenický Kirchentag 2021 / Ökumenischer Kirchentag 2021

90 000

CZK

8_20_11344

11344

Kus: Česka: Druhá sklizeň 2021 / Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2021

3 800

EUR

4_20_11346

11346

Česko-německý program pro mladé profesionály 2021: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Ways out of the Crisis / 
Deutsch-Tschechisches Programm für junge Nachwuchsführungskräfte 2021: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Wege aus der Krise

777 600

CZK

4_20_11347

11347

Rozvoj kulturních aktivit Collegia Bohemica / Weiterentwicklung der kulturellen Aktivitäten des Collegium Bohemicum

500 000

CZK

4_20_11348

11348

Antikomplex: tváří v tvář minulosti a budoucnosti 3 / Antikomplex: Von Angesicht zu Angesicht mit der Vergangenheit und der Zukunft 3

480 000

CZK

5_20_11350

11350

Tank mířil na Kafku - Heinrich Böll / Der Panzer zielte auf Kafka - Heinrich Böll

25 000

CZK

4_20_11352

11352

Budoucnost sousedství 2021 / Zukunft Nachbarschaft 2021

25 000

EUR

5_20_11354

11354

Hudební most Praha - Drážďany 2021 / část únor - duben  / Musik Brücke Prag - Dresden 2021 / Februar - April

330 000

CZK

6_20_11355

11355

Lipno - zrcadlo historie 20. století / Lipno - ein Spiegel der Geschichte des 20. Jahrhunderts

400 000

CZK

6_20_11356

11356

„In medias res“ – Diskurzy k aktuálním otázkám o spravedlnosti, demokracie a solidaritě 
Lanterna futuri inter- a transkulturní týdenní dílny 2021
 / "In medias res“ – Diskurse zu aktuellen Fragen nach Gerechtigkeit, Demokratie und Solidarität
Lanterna futuri - transkulturelle Werkstattwochen 2021

25 000

EUR

4_20_11358

11358

Rozvoj Živé paměti - inovativní formy seminářů a workshopů k tématu 2. světové války / Entwicklung von Živá paměť - innovative Formen von Seminaren und Workshops zum Thema des 2. Weltkriegs

500 000

CZK

4_20_11359

11359

Kdo se neodváží, nic nezíská / Wagen und gewinnen

25 000

EUR

 

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti