Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktuálně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / NUMMER

ČÁSTKA / SUMME

7_20_6854

6854

„Umění a domov“ (Kunst&Heim@)  / „Kunst und Heimat“ (Kunst&Heim@)

1.000

EUR

6_20_7526

7526

Projekttitel
Udržitelnost pro ekologii – dnes a v budoucnosti (Téma roku 2020: Budoucnost je teď. Jednejme udržitelně)
 / Nachhaltigkeit für die Ökologie - heute und in der Zukunft (Jahresthema: Die Zukunft ist jetzt. Gemeinsam nachhaltig handeln)

5.000

EUR

6_20_7684

7684

Zapomenutá místa - Großhennersdorf / Vergessene Orte - Großhennersdorf

3.560

EUR

6_20_8583

8583

Řeči o lese ve kterém stromy mluví / Sprechen Sie über den Wald, in dem die Bäume sprechen

259.873

CZK

8_20_8740

8740

„Příchody a odchody“ - Festival Šestiměstí! 2020 / „Kommen und Gehen“ - Das Sechsstädtebundfestival! 2020

6.000

EUR

6_20_9082

9082

+3°: Zbytečnosti / +3°: Überflüssigkeiten

250.000

CZK

5_20_9191

9191

Peter Demetz: Diktátoři v kině / Peter Demetz: Dictatoren im Kino

55.000

CZK

4_20_9670

9670

Česká premiéra oratoria "Pravda v plamenech. Requiem pro Jana Husa" v Praze  / Tschechische Erstaufführung des Oratoriums "Wahrheit in Flammen, ein Requiem für Jan Hus" in Prag

5.000

EUR

6_20_9814

9814

Učíme se společně  / Wir lernen zusammen

180.000

CZK

5_20_9819

9819

OUTSIDEIN INSIDEOUT  / OUTSIDEIN INSIDEOUT

4.000

EUR

4_20_9843

9843

Výstava "Žádná noc není tak temná" ve Winternitzově vile v Praze  / Die Ausstellung "Keine Nacht ist so dunkel" in der Winternitz Villa in Prag

240.000

CZK

5_20_9844

9844

"Odsunuté děti" - komiksová kniha na motivy vzpomínek německých pamětníků  / "Die vertriebenen Kinder" - ein Comic-Buch nach den Motiven deutscher Zeitzeugengeschichten

300.000

CZK

7_20_10278

10278

Společným sportem k vzájemnému poznání - reciproční návštěva v Praze 2020 / Kennenlernen durch gemeinsamen Sport - Gegenbesuch in Prag 2020

5.000

EUR

2_20_10418

10418

Výměnný pobyt žáků Pardubice- Selb / Schüleraustausch Pardubice- Selb

25.000

CZK

7_20_10419

10419

Výukové a výcvikové soustředění pro mladé hasiče měst Nýřany (ČR) a Zeulenroda-Triebes (SRN)  / Ausbildungs- und Übungstreffen für die Jugendfeuerwehr der Städte Nýřany (CZ)und Zeulenroda-Triebes (BRD).

26.000

CZK

6_20_10454

10454

Česko- německý projekt "Trvale udržitelné zemědělství a ochrana krajiny"
 / Tschechisch- deutsches Projekt für nachhaltige Landwirtschaft und Naturschutz

460.000

CZK

6_20_10510

10510

Škola tančí / Tanz in Schulen

5.500

EUR

6_20_10532

10532

Uspořádání česko-německé konference v Praze na téma „Ekologický a ekonomický přínos farmářských trhů ve městech“ / „Organisation deutsch-tschechischer Konferenz „Ökologischer und ökonomischer Beitrag der Bauermärkte in den Städten“

130.000

CZK

8_20_10536

10536

Vím, odkud jsem přišla / Ich weiß, woher ich kam

140.000

CZK

5_20_10543

10543

Fotokniha o obci Libouchec a jejím bezprostředním okolí / Fotobuch über das Dorf Libouchec und seine unmittelbare Umgebung

70.000

CZK

2_20_10545

10545

čojčlandská Konferenz 2020 / čojčlandská Konferenz 2020

3.800

EUR

7_20_10559

10559

NOVÝ ZAČÁTEK / NEUER ANFANG

7.000

EUR

6_20_10569

10569

Crossing Borders: Agronaut´s Journey / Crossing Borders: Agronaut´s Journey

60.000

CZK

5_20_10610

10610

Plenér MILÍŘE 2020 / Plenair MILIRE 2020

60.000

CZK

2_20_10614

10614

Hudba bez hranic IV / Musik ohne Grenzen IV

49.000

CZK

6_20_10618

10618

Sklo a umění jako medium (prostředník) německo-českých vztahů / Glas und Kunst als Medium deutsch-tschechischer Beziehungen

4.000

EUR

8_20_10622

10622

České hudební léto ve Wurzu - od českých dechových nástrojů až po operu / Tschechischer Musiksommer in Wurz - Von Czech Brass bis zur Oper

3.750

EUR

6_20_10623

10623

Deep Forest Brno - Deep Forest Berlín / Deep Forest Brno - Deep Forest Berlin

230.000

CZK

7_20_10630

10630

Setkání s Dechovou hudbou Zubřanka / Begegnung mit der Blaskapelle Zubřanka

4.100

EUR

5_20_10631

10631

Češi ve Wehrmachtu. Zamlčované osudy / Tschechen in der Wehrmacht. Totgeschwiegene Schicksale

2.000

EUR

2_20_10636

10636

Studentská výměna Jever - Trutnov / Schüleraustausch Jever - Trutnov

3.600

EUR

5_20_10651

10651

Vydání dvojjazyčné knihy "Jan ze Šitboře,úředník,literár ,mýtus" / Die Herausgabe eines zweisprachigen Buches "Johannes von Schüttwa,Beamter,Literat,Mythos"

90.000

CZK

5_20_10656

10656

28. ročník sborníku "Fines Transire" Archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko / 28. Jahrgang der Sammelschrift "Fines Transire" der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich

2.000

EUR

7_20_10658

10658

Dny setkávání / Tage der Begegnung

2.100

EUR

2_20_10664

10664

Prázdninovka „Zachraň zemi“ / Ferienmaßnahme „Rette die Erde“

5.300

EUR

5_20_10665

10665

Spolupráce českých a německých muzeí / Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen

50.000

CZK

2_20_10668

10668

Česko – německé setkání žonglérů a kejklířů      / Deutsch-Tschechisches Jonglier- und Gauklertreffen    

3.000

EUR

6_20_10670

10670

Setkání na téma "divoká zvěř" a "ovoce" / Begegnungen zu den Themen "Wild" und "Obst"

9.000

EUR

8_20_10674

10674

Amalie! / Amalie!

8.000

EUR

4_20_10676

10676

XI. EVROPSKÉ SYMPOZIUM THURNAU "UMĚNÍ STAVÍ MOSTY" / XI. EUROPA-SYMPOSIUM-THURNAU "KUNST BAUT BRÜCKEN"

3.750

EUR

4_20_10678

10678

Setkání v globální vesnici 2020 / Begegnungen im Globalen Dorf 2020

90.000

CZK

4_20_10681

10681

Společná dovolená pro osoby se zdravotním postižením Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen a Arkadie Teplice v Roztokách u Křivoklátu, ČR. / Gemeinsamer Urlaub von Menschen mit Behinderung Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen und Arkadie Teplice im Roztoky bei Krivoklat, CZ.

65.000

CZK

6_20_10682

10682

Putování za vodou, krajinou vyhaslých vulkánů a zkamenělého dna moře / Die Wanderfahrt durch das Wasser, die Landschaft der ausgebrannten Vulkane und den petrifizierten Meeresboden

85.000

CZK

8_20_10686

10686

Nová hudba na druhou - 9 ročník / Neue Musik hoch zwei - 9. Jahrgang

4.000

EUR

5_20_10689

10689

Cesty do utopie / Phade in Utopia

35.000

CZK

4_20_10690

10690

Letní odborná škola „Environment competence training“ / Sommerschule „Environment competence training“

6.500

EUR

6_20_10692

10692

Evropská rada 2021  / Europakonzil 2021

4.025

EUR

5_20_10693

10693

W. G. Sebald Campo Santo / W. G. Sebald Campo Santo

60.000

CZK

2_20_10695

10695

Bavorsko- český výměnný školní rok v EUREGIONU EGRENSIS ve školním roce 2020/21 / Bayerisch- Tschechisches Gastschuljahr in der EUREGIO EGRENSIS 2020/21

30.000

EUR

2_20_10696

10696

Na skok k sousedům. Výměnný pobyt studentů Metten – Plzeň / Auf einen Sprung ins Nachbarland. Schüleraustausch Metten - Pilsen

41.500

CZK

4_20_10697

10697

Česko-německá spolupráce házenkářských klubů DHC Plzeň a FC-Mintraching 2020/2021 / Deutsch-tschechische Zusammenarbeit Handball Verene DHC Plzen und FC-Mintraching 2020/2021

90.000

CZK

7_20_10699

10699

Voda - vliv na život / Wasser - Einfluss auf Leben

79.870

CZK

6_20_10700

10700

Společně pro plnohodnotnou budoucnost / Zusammen für eine lebenswerte Zukunft

110.100

CZK

2_20_10702

10702

Za drakem a za velbloudem aneb výměnný pobyt studentů Bensheim - Plzeň / Zum Drachen und Kamel - Schüleraustausch Bensheim - Plzeň

80.000

CZK

8_20_10703

10703

Zvuky jsou smyslovou a prostorovou matérií, lokalizují tělo a ukotví myšlení / Klänge sind sinnlich spatiale Rohstoffe, sie verorten den Körper und verankern das Denken

65.000

CZK

4_20_10706

10706

Česko-německý kulturní a setkávací týden "Rohrské léto" 2020 / Deutsch-tschechische Kultur- und Begegnungswoche "Rohrer Sommer" 2020

6.000

EUR

4_20_10710

10710

Semanín v umění / Schirmdorf in der Kunst

20.900

CZK

6_20_10711

10711

Výměnný pobyt žáků mezi Školským centrem v Oytenu a Gymnáziem v Blansku - ochrana stanovišť a přírody ve Waddenském moři / Schüleraustausch IGS Oyten - Gymnázium Blansko – Lebensraum und Naturschutz im Wattenmeer

4.800

EUR

6_20_10712

10712

Budoucnost začíná včera, naše děti znamenají zítřek / Die Zukunft beginnt Gestern, unsere Kinder sind das Morgen

8.000

EUR

4_20_10714

10714

KulturDača - výstava v Ústí nad Labem - 20 let Proudění / KulturDača - Ausstellung in Ústí nad Labem - 20 Jahre Strömungen

190.000

CZK

3_20_10715

10715

Das Filmfest 15 (2020) / Das Filmfest 15 (2020)

350.000

CZK

6_20_10721

10721

V souladu s planetou / In Übereinstimmung mit dem Planeten

145.000

CZK

7_20_10724

10724

Společně s přáteli po stopách světového přírodního dědictví Erzgebirge/Krušnohoří / Gemeinsam mit Freunden auf den Spuren des Welterbes Erzgebirge/Krušnohoří

800

EUR

4_20_10725

10725

Tandemové soustředění zrakově postižených / Tandem-Camp für Sehbehinderte

112.000

CZK

2_20_10726

10726

Stravování a chov zvířat v akčních plánech a realizacích v porovnání obou zemí - Čechy/Německo / Ernährung und Tierhaltung in  Aktionsplänen und Umsetzungen im Ländervergleich Tschechien/Deutschland

3.900

EUR

8_20_10727

10727

Mistrovský kurz barokní hudby 2020 - varhanní kurzy v Úterý / Barockmusik Meisterkurse 2020 - Orgelkurs in Úterý

80.000

CZK

2_20_10728

10728

Výměnný pobyt mládeže Horní Čermná - Edertal / Jugendaustauschaufenthalt Horní Čermná - Edertal

4.500

EUR

2_20_10730

10730

Společně za udržitelnou budoucnost / Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

7.000

EUR

5_20_10733

10733

Letní filosofická škola: sebepoznání, sebevědomí a sebepoznání v barokním scholasticismu a německém idealismu / Summer School: Self-Knowledge, Self-Awareness, and Self-Recognition in Baroque Scholasticism and German Idealism

2.300

EUR

7_20_10738

10738

Koncertní spolupráce a každoroční koncerty pro sbor a orchestr / Konzertante Zusammenarbeit und jährliche Konzerte für Chor und Orchester

6.000

EUR

4_20_10740

10740

Psychosociální pomoc při mimořádných událostech: ustanovení a koncepce činnosti nového česko-německého přeshraničního týmu / PSNV: Konstituierung und Erarbeitung der Tätigkeitsfelder eines neuen deutsch-tschechischen grenzüberschreitenden PSNV-Teams

424

EUR

7_20_10743

10743

FEINKOŠT  - česko-německá putovní přehlídka krátkých filmů 2020
spojená s networkingovým setkáním filmových tvůrců z obou zemí / FEINKOŠT - die Tschechisch-Deutsche Kurzfilmtournee 2020
mit binationalem Vernetzungstreffen für Filmschaffenden aus beiden Ländern

3.000

EUR

8_20_10746

10746

7 zvuky oKOLO světa / In 7 Klängen UMdieWELT

8.000

EUR

3_20_10747

10747

Pražský divadelní festival německého jazyka, 25. ročník / Prager Theaterfestival deutscher Sprache, 25. Jahrgang

110.000

EUR

8_20_10751

10751

Choreografie změny  / Choreographie die Wandlung

5.700

EUR

4_20_10753

10753

KONTAKTNÍ ZÓNA / KONTAKTZONE

6.000

EUR

8_20_10755

10755

Kammermachen XIV. / Kammermachen XIV.

5.200

EUR

6_20_10756

10756

Dvě malá města u velké řeky - zelená stezka / Zwei kleine Städte an einem groβen Fluss - grüner Weg

3.759

EUR

4_20_10757

10757

Kříž smíření - 400 let od bitvy na Bílé hoře / Kreuz der Versöhnung - 400 Jahren nach der Schlacht am Weissen Berg

12.000

EUR

3_20_10760

10760

Setkání zástupců spolku Lubavia s rodáky z Moravskoberounska  / Treffen des Lubavia-Vereins mit Heimatvertriebenen aus dem "Bärner Ländchen"

18.800

CZK

6_20_10765

10765

Last Drop / Last Drop

170.000

CZK

2_20_10766

10766

Opponent*in opona / Opponent*in opona

3.000

EUR

2_20_10767

10767

textory / textory

3.000

EUR

6_20_10769

10769

Nemecko-cesko-rakousky Tabor 2020 - sesti preshranicnich narodnich Parku / Deutsch-Tschechisches-Österreichisches Jugendcamp 2020 - von sechs grenzübergreifenden Nationalparken

4.500

EUR

5_20_10772

10772

CD nahrávka skladeb českých skladatelů 18. století / CD Aufnahme der Werke von böhmische Komponisten des 18. Jahrhunderts

2.000

EUR

5_20_10773

10773

Tanec a zpěv - příběhy doby renesanční / Tanzen und Singen - Geschichten aus der Renaissance

30.000

CZK

5_20_10774

10774

Fotografická monografie Jindřich Štreit / Fotografische Monographie Jindřich Štreit

100.000

CZK

5_20_10775

10775

Sborník z mezinárodní konference Perzekuce - vyhnání – kultura paměti / Název projektu (DE)
Tagungsband der Internationale Konferenz Verfolgung – Vertreibung – Gedächtniskultur

25.000

CZK

6_20_10777

10777

"Annebergský trpaslík" - německo-české dětské hrací městečko / "AnnaZwerg" - die Deutsch-Tschechische Kinderspielstadt

14.500

EUR

6_20_10779

10779

3 programových týdnů - ONE WEEK FOR FUTURE: NASE PLANETA. NASE BUDOUCNOST. / 3 Programmwochen - ONE WEEK FOR FUTURE: UNSER PLANET. UNSERE ZUKUNFT.

13.500

EUR

4_20_10780

10780

Změna tapet 3 / Tapetenwechsel 3

5.000

EUR

8_20_10781

10781

Zelenka Festival Praha - Drážďany / Zelenka Festival Prag - Dresden

200.000

CZK

4_20_10782

10782

Konference Prague Media Point 2020 / Prague Media Point Konferenz 2020

115.000

CZK

8_20_10783

10783

SANATORIUM / SANATORIUM

200.000

CZK

4_20_10784

10784

"Nejpokorněji podepsaná žádost" / "Allerunterthänigst unterfertigte Bitte": Form, Inhalt und Bedeutung von Bittschriften im langen 19. Jahrhundert

1.500

EUR

3_20_10785

10785

22. Dny české a německé kultury 2020 / 22. Tschechisch-Deutsche Kulturtage 2020

35.000

EUR

3_20_10787

10787

"Zhotovení bronzového sousoší J. W. v. Goetha a U. v. Levetzow nás spojuje" / „Fertigung des Bronze-Denkmals  des J. W. von Goethe und Ulrike von Levetzow  verbindet uns“

30.770

CZK

4_20_10789

10789

Česko-německé oratorijní koncerty / Tschechisch-deutsche Oratorienkonzerte

3.531

EUR

8_20_10790

10790

Slavnostní koncert u příležitosti obnovení kostela v Konojedech a 230. výročí narození faráře, filozofa a spisovatele Vincence Zahradníka / Jubiläumskonzert anlässlich der Erneurung der Kirche in Konojedy und des 230. Jubiläum des Geburts des Pfarrers, Philosophen und Schriftstellers Vinzenz Zahradník

140.000

CZK

5_20_10791

10791

Česko-německá spolupráce na Festivalu NODO 2020 - Dny nové opery Ostrava / Tschechisch-deutsche Zusammenarbeit bei den NODO 2020 – Tage der neuen Oper Ostrava

250.000

CZK

7_20_10793

10793

20 let partnerství Jeseníku a Neuburgu an der Donau / 20 Städtepartnerschaft zwischen Jesenik und Neuburg an der Donau

62.560

CZK

5_20_10794

10794

K zřizování obrazáren
Záznamy Viktora Barvitia o jeho cestách do Drážďan, Berlína a Mnichova v roce 1883 / Zur Einrichtung von Gemäldegalerien
Die Aufzeichnungen von Viktor Barvitius über seine Reisen nach Dresden, Berlin und
München 1883

8.000

EUR

5_20_10795

10795

Jiří Gruša: Rozhovory. Spisy Jiřího Gruši sv. VIII. / Jiří Gruša: Gespraeche. Jiří Grušas Schriften, Bd. VIII.

80.000

CZK

4_20_10796

10796

Prague Guitar Forum 2020 / Prague Guitar Forum 2020

80.000

CZK

7_20_10797

10797

Česko-německý dětský letní tábor v Jiřetíně pod Jedlovou / Deutsch-tschechische Kinderfreizeit in Jiřetín pod Jedlovou

1.600

EUR

8_20_10800

10800

GÜLDENER HERBST 2020
22. festival staré hudby v Durynsku,
Tematická řada : ,,Česko-německá pouť - po stopách staré hudby” / GÜLDENER HERBST 2020  - 22. Festival Alter Musik in Thüringen
Themenreihe „Deutsch-Tschechische Entdeckungsreise in die Alte Musik“

7.000

EUR

8_20_10805

10805

Nenastoupili / Geschichte einer Fotografie

1.100

EUR

5_20_10806

10806

Publikace „Otto Pick o diplomacii transformačních let: politika českých ministrů zahraničí 1990-2013“ / Publikation "Otto Pick über die Diplomatie der Transformationsjahre: Politik der tschechischen Außenminister 1990-2013"

59.000

CZK

5_20_10808

10808

Asfaltové světy 2. díl / Asphaltwelten Part 2

7.200

EUR

3_20_10809

10809

RUNNING SOULS  / RUNNING SOULS

133.100

CZK

4_20_10810

10810

POPRÁCI – 187. rixdorfské koulení balíků slámy – slavnosti česko-německého přátelství v Berlíně / POPRÁCI- Das 187. Rixdorfer Strohballenrollen – ein Fest der deutsch-tschechischen Freundschaft in Berlin

7.500

EUR

4_20_10811

10811

Rámování světla / Framing Light“  - Petra Ottkowski a Ira Svobodová / „Rámování světla / Lichtrahmung / Framing Light“ – Petra Ottkowski und Ira Svobodová

60.000

CZK

8_20_10812

10812

Lindy Hop Herbst Camp 2020 / Lindy Hop Herbst Camp 2020

35.000

CZK

8_20_10814

10814

Zahajovací koncert, Open-Air koncert a závěrečný koncert hudbního festivalu Uckermärkischen Musikwochen 2020 / Eröffnungskonzert, Open-Air-Konzert und Abschlusskonzert der Uckermärkischen Musikwochen 2020

3.500

EUR

8_20_10815

10815

Fotografové smrti / Die Photographe des Todes

200.000

CZK

5_20_10820

10820

Arno Pařík: Robert Guttmann 1880 - 1942 / Arno Pařík: Robert Guttmann 1880 - 1942

150.000

CZK

4_20_10821

10821

Czech Brass Academy, Popelka 2020 / Czech Brass Academy, Popelka 2020

35.000

CZK

3_20_10823

10823

Slavíme 10. výročí úspěšné partnerské spolupráce / Wir feiern 10. Jahrestag erfolgreicher partnerischen Zusammenarbeit

49.542

CZK

7_20_10826

10826

Ochutnejte! Koštinen! Probieren Sie! Recepty a vzpomínky / Ochutnejte! Koštinen! Probieren Sie! Rezepte und Erinnerungen

75.000

CZK

4_20_10828

10828

Výstava:
Příroda na rozcestí - Změny biodiversity za posledních 50 let / Ausstellung:
Natur am Scheideweg - Veränderungen in der biologischen Vielfalt während der letzten 50 Jahre

60.000

CZK

4_20_10829

10829

Akce u příležitosti 30. výročí partnerství měst Hamburk a Praha: V Hamburku: Karel Lamač - Mezinárodní kariéra. V Praze: Werner Nekes a filmová scéna v Hamburku / Veranstaltungen anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Hamburg-Prag: In Hamburg: Karel Lamač - Eine internationale Karriere.  In Prag: Werner Nekes und die Hamburger Filmszene

4.000

EUR

8_20_10834

10834

Velký podzimní koncert 2019 - Beethoven L. - Mše C dur / Gross Herbstkoncert 2019 - Beethoven L. - Messa C

64.000

CZK

5_20_10839

10839

Reportáže českého novináře Franty Kocourka k plebiszitu v Sársku v roce 1935 / Die Reportagen des tschechischen Journalisten Franta Kocourek zu Saarplebiszit im Jahre 1935

1.718

EUR

4_20_10840

10840

Cena Václava Buriana Olomouc 2020 / Václav-Burian-Preis Olomouc 2020

25.000

CZK

3_20_10841

10841

Sculpture Line  / Sculpture Line

40.000

CZK

2_20_10844

10844

Bavorsko-český hostovací školní rok Euroregionu 2020/2021 / Bayerisch-Tschechisches EUREGIO-Gastschuljahr 2020/2021

26.400

EUR

5_20_10846

10846

Rozhovory / Gespräch

50.000

CZK

6_20_10847

10847

Online Challenge - Projektová práce  / Online Challenge - Projektarbeit

140.500

CZK

2_20_10849

10849

Hudba jako řeč evropské mládeže - Mezinárodní dechový orchestr v Merzigu / Musik als Sprache der europäischen Jugend - Internationales Blasorchester in Merzig

6.000

EUR

2_20_10850

10850

6. mezinárodního, mezikulturního fotbalového turnaje - 100 let SK Bar Kochba Leipzig
 / 6. Internationales, Interkulturelles Fußballbegegnungsfest - 100 Jahre SK Bar Kochba Leipzig

4.200

EUR

6_20_10854

10854

Naše Planeta - datum spotřeby...? /  Unser Planet - haltbar bis...?

3.400

EUR

5_20_10857

10857

Publikace knihy "Sophia von Bayern. Böhmens hussitische Königin und die Wenzelsbibel."  / Publikation des Buches "Sophia von Bayern. Böhmens hussitische Königin und die Wenzelsbibel."

3.000

EUR

8_20_10864

10864

the guts company a partneři a Bazaar Festival 2020  / the guts company und Partnern und Bazaar Festival 2020

115.000

CZK

8_20_10873

10873

Setkani Obrazu Rosenheim-Litomerice / Treffpunkt der Bilder Rosenheim-Litomerice

3.500

EUR

2_20_10881

10881

Udílení stipendií pro české a německé studenty, akademický rok 2020/2021 (zimní semestr 2020/2021, letní semestr 2021) / Stipendienvergabe an tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2020/2021 (Wintersemester 2020/21, Sommersemester 2021)

8.800

EUR

2_20_10882

10882

Udílení stipendií na podporu českých a německých praktikantů GFPS v akademickém roce 2020/2020 (zimní semestr 2020/2021, letní semestr 2021) / GFPS-Praktikumsstipendien für tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2020/2021 (Wintersemester 2020/2021, Sommersemester
2021)

7.700

EUR


 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti