Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Pomoc v době koronavirové pandemie II

 
 

Druhá vlna pandemie koronaviru na podzim tohoto roku a s ní spojená řada protiepidemiologických opatření v obou zemích dopadá negativně na většinu oblastí života. To platí především pro živé sousedství a přeshraniční setkávaní. Rovněž ekonomické a sociální dopady druhé vlny pandemie naberou větších rozměru, než tomu bylo na jaře. Z tohoto důvodu a na základě dobrých zkušeností s koronavirovou pomocí z jara 2020 se Česko-německý fond budoucnosti rozhodl vyčlenit v rámci rychlé a nebyrokratické podpory finanční prostředky na následující účely:

1. Jedeme dál!
Pomoc česko-německým projektovým partnerstvím při překonávání koronavirové krize
http://www.fb.cz/aktuality/aktuality/jedeme-dal-pomoc-cesko-nemeckym-projektovym-partnerstvim-pri-prekonavani-koronavirove-krize

2. Pomoc pro pohraničí II
Program na zmírnění sociálních a zdravotních důsledků pandemie v pohraničí
http://www.fb.cz/aktuality/aktuality/program-na-zmirneni-socialnich-a-zdravotnich-dusledku-pandemie-v-pohranici

3. Pomoc organizacím pečujícím v ČR o oběti nacismu
Program ve prospěch žijících obětí nacismu za účelem jejich ochrany před onemocněním COVID-19 a následky koronavirové pandemie

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti