Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Obnova stavebních památek: žádosti o příspěvek od ČNFB je možné předkládat do 15. září!

 
 

Česko-německý fond budoucnosti prodlužuje lhůtu pro oblast podpory „Obnova památek“. Žádosti lze letos výjimečně podávat až do 15. září (namísto 15. srpna). Pokud by nastalo „nebezpečí prodlevy“ a hrozilo by tedy zřícení stavební památky, mohou být žádosti podávány výjimečně i ve čtvrtletních lhůtách, platných pro ostatní oblasti podpory. To platí také pro projekty, které mají mimořádný význam pro česko-německé vztahy. (Bližší informace na www.fondbudoucnosti.cz)

Zchátralý vesnický kostel, rozpadlá křížová cesta, zpustlá synagoga – na záchranu stavebních památek tohoto typu Česko-německý fond budoucnosti přispívá již řadu let. Jsou mostem mezi minulostí a současností, a to především v obcích v českém příhraničí, které byly dříve osídleny německým obyvatelstvem a kde hrála důležitou roli také židovská tradice. Právě společná práce na záchraně tohoto kulturního dědictví spojuje Čechy a Němce čím dál více. Díky podpoře Fondu budoucnosti byly tímto způsobem zachráněny stovky památek před úplným zchátráním.

Jak dobře může u takovýchto záměrů fungovat spolupráce mezi místními občany a bývalými německými obyvateli, ukazuje například renovace kostela sv. Františka z Assisi ve Studánce u Varnsdorfu. Iniciativa vzešla před pěti lety od Heinricha Hilleho, jehož rodina v této obci dříve žila. Česko-německý fond budoucnosti přispěl na záchranu kostela částkou 40 000 eur, dalších 40 000 eur se podařilo získat od jednotlivých dárců. Věž kostela již byla zrenovována a u této příležitosti se 21. července konala ve Studánce slavnost. Zúčastnili se jí mezi jinými i starosta města Varnsdorfu a zástupci litoměřického biskupství. 

Obnova stavebních památek: žádosti o příspěvek od ČNFB je možné předkládat do 15. září!
 
Obnova stavebních památek: žádosti o příspěvek od ČNFB je možné předkládat do 15. září!
 
Obnova stavebních památek: žádosti o příspěvek od ČNFB je možné předkládat do 15. září!
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti