Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Tisková zpráva, 07.12.2011

Od „Czech in!“ po „Šílenou krev“
Česko-německý fond budoucnosti dává 17,6 mil. Kč na nové projekty

(Praha) I po 14 letech intenzivního podporování projektů přišly do Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) na toto čtvrtletí opět desítky žádostí. Správní rada Fondu budoucnosti se o podpoře česko-německých projektů radila ve dnech 6. a 7.12.2011 v Černínském paláci, sídle českého ministerstva zahraničí. Zelenou dostalo celkem 93 projektů, takže v příštích měsících částka 17,6 mil. Kč pomůže, aby se Češi a Němci lépe poznávali a vzájemně se sbližovali. Budou přitom podpořena již osvědčená stará partnerství i četné nové iniciativy; jejich rozpětí sahá od výměn mládeže přes podporu jazyka a publikací až po řadu kulturních událostí. Zde malá ukázka:

Czech In!“ – to je motto projektu Česko-německého fóra mládeže a jeho přátel. Mladí Němci z Bavorska a ze Saska mají za přispění četných prezentací přijít na chuť tomu, aby v rámci stipendií, výměnných programů a dobrovolnické služby objevovali zemi sousedů – Českou republiku. Fond budoucnosti podpoří tento protějšek projektu „Do Německa na zkušenou“ částkou 41.000 Kč.

Již několik let přispívá Fond budoucnosti na projekt „Schkola“ v Trojzemí. Ten má podporovat motivaci a metodiku učení se řeči souseda. Je zapojeno přes 300 účastníků – rodiče, odborníci, pedagogové a žáci, – aby se teoreticky i prakticky zaobírali tím kterým jazykem. Je to dobře promyšlený a smysluplný příspěvek k porozumění v tom nejvlastnějším slova smyslu. ČNFB podpoří „Schkolu“ v rámci své Podpory jazyka („téma roku“) částkou 610.000 Kč.

Dědictví židovské Prahy je známé a populární. Naproti tomu život Židů v regionu představuje mnohdy bílé místo na mapě. Česko-německý fond budoucnosti proto podpoří částkou cca 45.000 Kč publikaci „Židovské památky Domažlicka a Horšovskotýnska“. Historikové a archiváři nechají svými příspěvky o hřbitovech a synagogách znovu ožít židovskou historii na jihozápadě Čech.

Divadlo s namířenou pistolí – to slibuje německá inscenace „Verrücktes Blut/Šílená krev“, která bude hostovat počátkem března na Nové scéně pražského Národního divadla. Díky spolufinancování ve výši 152.000 Kč se českému publiku představí vyznamenaný divadelní kus, který uvádí na scénu střetnutí klasického německého kulturního bohatství a etnicky smíšené společnosti se všemi jejími problémy.

Jedinečným akustickým zážitkem bude audiodrama „Rozeznění – Lidice 2012“ k 70. výročí vyhlazení Lidic a vyvraždění jejích obyvatel nacisty. Známí čeští dramaturgové dají ve spolupráci se dvěma uměleckými školami v Ludwigsburgu zaznít životu ve vesnici, životu, který byl v noci z 9. na 10. června 1942 náhle ukončen. V dnes prázdném prostoru, kde byla vesnice brutálně srovnána se zemí, zažije návštěvník památníku s použitím nejmodernější techniky GMS, jak živě kdysi Lidice zněly. Fond budoucnosti přispěje cca 255.000 Kč.

ČNFB po léta podporuje renovaci stavebních památek, kamenných svědků česko-německo-židovské historie. Aktuálně to bude dalších 15 projektů, které obdrží celkem 5,2 mil. Kč podpory. V případě kostela Vzkříšení Páně v Terezíně mají však být renovovány unikátní varhany z dílny bratří Riegerových. Město Terezín a německý spolek „musica reanimata“ si vytyčily ambiciózní cíl, který Fond budoucnosti podpoří cca 550.000 Kč.

Navázat spojení přes hudbu je cílem pražského mládežnického sboru YMCA „TenSing“ a jeho partnerů z evangelického sboru mládeže St. Veit ve Wunsiedlu. Mladá spolupráce, která začala v září, má být prohloubena v únoru 2012 oplátkou návštěvy ve Wunsiedlu. Návštěvu má završit společné hudební ztvárnění bohoslužby.

Stručný přehled všech schválených projektů najdete na www.fondbudoucnosti.cz.

Česko-německý fond budoucnosti byl založen v roce 1997 v Praze na základě Česko-německé deklarace jako nadační fond. Úkolem Fondu budoucnosti je podporovat rozmanitým způsobem porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a rozšiřovat formy spolupráce podporováním společných projektů.

S dotazy a pro další informace se prosím obraťte na:

Christian Rühmkorf
Mail: cruehmkorf@gmail.com, cr@fb.cz nebo info@fb.cz
Tel.: 00420 – 731 3232 71 nebo 00420 - 283 850 512, -13, -14

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti