Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Nadále až sedmdesátiprocentní spolufinancování u podpory jazyka!

 
 

Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) pokračuje ve své mimořádné „podpoře jazyka“. Rozhodla o tom správní rada na svém posledním zasedání v sídle českého ministerstva zahraničních věcí. U projektů, které v obou zemích zvyšují zájem o výuku němčiny popř. češtiny jako cizího jazyka, bude nadále možná podpora až do výše 70 % celkových projektových nákladů namísto obvyklých 50 %. Nové žádosti k tématu Podpora jazyka mohou být aktuálně předkládány až do 30. září 2012. V minulém roce vyhlásil ČNFB podporu jazyka „tématem roku“. Důvod pro pokračování této mimořádné podpory vyplývá jednak z velkého zájmu ze strany žadatelů, zároveň Fond budoucnosti považuje znalost jazyka sousední země i do budoucna za klíč k vzájemnému pochopení a porozumění.

„Velmi nám záleží na tom, aby se právě mladí lidé z obou zemí k sobě přiblížili i po jazykové stránce,“ uvedl Joachim Bruss, německý ředitel ČNFB. „Teprve když se někdo naučí němčinu popř. češtinu jako cizí jazyk, získá skutečný cit pro sousední zemi. Proto je pro nás tak důležité, abychom i nadále finančně podporovali projekty k podpoře jazyka“, dodal český ředitel Tomáš Jelínek.

Výuka němčiny jako cizího jazyka je v České republice již několik let na ústupu. Také v Německu je velký potenciál ke zvýšení zájmu o češtinu. S tímto vědomím vyhlásil Česko-německý fond budoucnosti v loňském roce vůbec poprvé „téma roku“ a rozhodl se pro podporu jazyka. Doposud bylo v letech 2011 až 2012 k tomuto tématu předloženo celkem 24 žádostí. Fond budoucnosti podpořil sedmnáct z nich, a to celkovou částkou přesahující 3 800 000 Kč. Největším a nejdůležitějším projektem v dané oblasti byl projekt „Jazyková animace“, který realizovala organizace pro výměnu mládeže Tandem na českých a bavorských školách. Do projektu se zapojilo 5 000 žáků z více než 50 škol z obou zemí. Česko-německý fond budoucnosti nakonec ještě navýšil vložené prostředky a poskytl příspěvek v celkové výši bezmála 1 400 000 Kč.

Upozornění: Samotnou jazykovou výuku lze podpořit pouze tehdy, učí-li se Češi a Němci jazyk společně.

 

Kontakt pro média:

Christian Rühmkorf
E-mail: cruehmkorf@gmail.com nebo info@fb.cz
Tel.: 00420 – 731 3232 71

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti