Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

„Hledejme cestu k porozumění v době nenávisti a zkázy“

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 141 nových česko-německých projektů

Tisková zpráva, 30. března 2022

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti umožní dalších 141 společných občanských iniciativ Čechů a Němců. Správní rada fondu ve středu uvolnila na tento účel finanční prostředky ve výši 25 777 839 Kč.
Mezi schválenými projekty je několik větších kulturních festivalů a také několik projektů na Téma roku, vyhlášené Fondem budoucnosti na rok 2022 („Svět se změnil – co my na to?").

Když se lidé společně nadchnou pro nějaké téma nebo sdílejí radost z kulturních zážitků, je to ten nejhezčí a nejjednodušší způsob vzájemného sblížení. Děkujeme všem, kteří právě v dnešní době, kdy převládají zprávy o nenávisti a zkáze, neúnavně hledají cestu ke společnému porozumění," zdůraznili Jindřich Fryč a Rita Hagl-Kehl, kteří byli zvoleni do funkce spolupředsedů správní rady.

Tentokrát se pravidelné zasedání rady konalo částečně v Ústí nad Labem, kde členové rady zhlédli nedávno otevřenou stálou expozici „Naši Němci“ o dějinách Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která byla spolufinancována Fondem budoucnosti. V diskusi s primátorem Petrem Nedvědickým a ředitelem společnosti Collegium Bohemicum Petrem Kourou správní rada zdůraznila potřebu udržitelného financování Collegia Bohemica a význam vzdělávacího programu pro školy.

Kromě projektů schválených správní radou podpořil Fond budoucnosti v uplynulých týdnech a měsících dalších více než dvacet česko-německých projektů schválených ve zkráceném termínu v rámci svého mimořádného programu podpory Re-Start. Přibližně třetinu z nich tvoří česko-německé iniciativy ve prospěch Ukrajiny.

Výběr aktuálně schválených projektů:

RE-START

Jazz v koncentračním táboře Buchenwald

Výmarský spolek „Rendez-vous mit der Geschichte“ a mladá česká historička Markéta Kroupová pořádají ve spolupráci s Památníkem koncentračního tábora Buchenwald hudební večer věnovaný jazzové kapele Rytmus, která působila v koncentračním táboře Buchenwald od roku 1943. Skladby z repertoáru tohoto souboru budou interpretovat mladí studenti Vysoké hudební školy ve Výmaru. Předtím se studenti seznámí s historií koncentračního tábora a kapely a dozvědí se, že orchestr mohl vzniknout pouze díky spolupráci českých a německých vězňů a že hudba působila jako silný sjednocující prvek mezi vězni různých národností.

Fond budoucnosti projekt podpoří v rámci svého mimořádného programu podpory Re-Start II částkou 1 300 eur.


ADJUSTABLE MONUMENTS

Na základě iniciativy nadace Cary und Dan Georg Bronner Stiftung / Sammlung Philara z Düsseldorfu a Vysokého učení technického v Brně se mladé umělkyně a umělci z obou zemí budou zabývat tématem současných kulturních památek, včetně památníků holocaustu a památníků evropské historie. Kromě česko-německého semináře na Fakultě architektury a umění v Brně projekt zahrnuje tvůrčí fázi, v níž účastníci vytvoří vlastní umělecká díla, uspořádají společnou výstavu těchto děl v galerii Sammlung Philara v Düsseldorfu a zúčastní se týdenního výměnného programu.

Fond budoucnosti podpoří projekt v rámci svého mimořádného programu podpory Re-Start II příspěvkem ve výši 3 500 eur. 

 

KULTURA, MLÁDEŽ, DISKUSNÍ FÓRA

Tak se dělá jaro #6

Mezižánrový kulturní festival "Tak se dělá jaro" se během několika let stal jednou z nejživějších platforem česko-německé kulturní výměny. V rámci šestého ročníku několikadenního festivalu nabízí brémský Spolek pro česko-německou spolupráci divákům na severu Spolkové republiky Německo opět autentický pohled na současnou českou kulturní krajinu. Bohatý program se tentokrát zaměří na literární a hudební akce, ale také výstavy, diskuse a filmová a divadelní představení a tak přiblíží brémskému publiku aktuální trendy a vývoj kulturního života sousední země.  Přitom dojde jednak k posílení uměleckých kontaktů z předchozích let, zároveň budou představeni umělkyně a umělci, kteří dosud nebyli brémskému publiku známí.

Fond podpoří tento festival částkou 18 500 eur.


Německý sen

Chemnitzský spolek Taupunkt e.V. a pražská nezisková organizace FysioART se v rámci společné divadelní inscenace chtějí věnovat Tématu roku, vyhlášenému Fondem budoucnosti na rok 2022 („Svět se změnil – co my na to?") a kladou si přitom zásadní a nepříjemné otázky týkající se uzavření hranic během pandemie a jeho sociálních dopadů v obou zemích. Jejich hra Německý sen vypráví příběhy lidí, pro které evropský volný pohyb osob představuje součást každodenního života a kteří se během pandemie náhle ocitli před zavřenými hranicemi. Inscenace se pohybuje v oblasti dokumentárního divadla, ale obsahuje i prvky divadla tanečního.

Fond budoucnosti podpoří tuto inscenaci částkou 8 000 eur.


Pohled mladých lidí z Česka a Německa na pandemii koronaviru

Gymnázium Mikuláše Kopernika v bavorském Weißenhornu a Gymnázium Jihlava se inspirovala Tématem roku, vyhlášeným Fondem budoucnosti na rok 2022 („Svět se změnil – co my na to?"). Během několikadenního setkání v Bayreuthu se 50 žákyň a žáků z obou zemí bude zabývat pozitivními i negativními dopady pandemie na život mladých lidí a zejména na jejich školní a všední den. Kromě kreativních myšlenkových her naváží mladí účastníci také dialog se svými vládami a navrhnou scénáře pro budoucí pandemie.

Fond budoucnosti se podílí na financování tohoto setkání částkou 7 000 eur.


Projekt "Rodiny spolu"

Spolky Prostor pro rozvoj a Naturfreundejugend Thüringen nabízejí týdenní setkání pro české a německé rodiny, jehož obsah se zaměřuje na Téma roku, vyhlášené Fondem budoucnosti na rok 2020 („Budoucnost je teď. Jednejme udržitelně"). Kromě vzájemného poznávání a jazykové animace program zahrnuje také různé workshopy na téma udržitelnosti (výroba mýdel, rukodělné práce s přírodními materiály, vaření z regionálních potravin apod.). Akce je záměrně koncipována pro všechny věkové kategorie a zacílena na rodiny jako celek. Organizátoři by rádi vytvořili nabídku, která dosud v česko-německé výměně chyběla, protože setkání jsou většinou určena buď jen dětem a mládeži, nebo výhradně cílové skupině dospělých.

Fond budoucnosti poskytne na toto setkání příspěvek ve výši 166 700 Kč.


Vydání komiksu "Hrdé Ležáky"

U příležitosti 80. výročí vyhlazení obce Ležáky nacisty dne 24. června 2022 vydá pardubické nakladatelství RONADO komiks, který živým a poutavým způsobem přibližuje mladým čtenářům smutnou historii obce. Vícedimenzionální obrazový příběh je vyprávěn z pohledu dítěte, což působí obzvlášť autenticky, protože spoluautorka Jarmila Doležalová vyhlazení Ležáků sama zažila. Autorem ilustrací je další člen rodiny, Štěpán Doležal. Společně s dalšími příbuznými na této knize pracovali několik let.

Finanční příspěvek Fondu budoucnosti na tento publikační projekt činí 250 000 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti