Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

„Přeshraniční spolupráce musí být možná i v době koronaviru“

Fond budoucnosti uvolní více než 7,5 milionu korun na 64 nových česko-německých projektů

Tisková zpráva, 30. září 2020

Česko-německý fond budoucnosti schválil další prostředky ve výši 7 527 898 korun na 64 česko-německých projektů. Ve středu o tom v Praze rozhodla správní rada fondu.

U některých plánovaných setkání mládeže podpořil Fond budoucnosti nad rámec příspěvku na projekt také modul jazykové animace, který usnadňuje první navázání kontaktu pomocí hravého přístupu k jazyku souseda.

Několik plánovaných projektových záměrů reflektuje, a to i v souvislosti s koncem druhé světové války před 70 lety, téma holokaustu a aktuálního antisemitismu.

„Je velmi působivé, s jakou kuráží a kreativitou realizují Češi a Němci společné projekty, kterými se chtějí otevřeně postavit za hodnoty jako tolerance a občanská odvaha. Ze všech sil je budeme podporovat, aby své plánované záměry mohli uskutečnit, i když jsou podmínky pro setkávání v důsledku pandemie ztíženy,“ uvedli předsedové správní rady Jindřich Fryč a Martin Kastler.

Výběr aktuálně schválených projektů:

Pronásledování Židů v Čechách a v Chemnitz - Zachráněné židovské děti z česko-saského pohraničí: divadelně historický školní dvojjazyčný projekt

V souvislosti s nedávnými volebními výsledky v Chemnitz chtějí Spolek na podporu Montessoriovské školy v Chemnitz a Základní škola Vojnovičova z Ústí nad Labem vyslat  veřejný a zřetelný signál  ve prospěch demokracie a tolerance. Během pětidenního divadelního a setkávacího projektu připraví společné představení na hlavním nádraží v Chemnitz. V rámci divadelní hry budou žáci umělecky zpracovávat společnou historii pronásledování Židů a dětských transportů v době nacionálního socialismu. Odborný dozor převezme divadelní pedagožka Heda Bayer, která se narodila v Česku a dnes žije v Chemnitz.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 2 800 eur.


Spolupráce festivalů Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden a českého festivalu Teplický cimes - Dny židovské kultury

Spolek Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden e.V. a česko-židovský kulturní festival Dny židovské kultury – Teplický cimes chtějí více prohloubit svoji přeshraniční spolupráci, a za tímto účelem uspořádají společný hudební program. Naplánován je koncert známé české klezmerové hudební skupiny Létající rabín ve spolupráci s divadlem Societaetstheater z Drážďan a dvě pěvecká vystoupení českých a německých dětí z Rakouského gymnázia v Praze a drážďanského Kreuzgymnasia společně se známými interprety židovské hudby v rámci iniciativy „Hrajeme proti antisemitismu“.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 5 000 eur.


Česko-německá putovní výstava „NEPROJDOU!“ – Příběh železné opony

Památník v nově zrekonstruované synagoze v Hartmanicích plánuje společně s okresem Freyung-Grafenau a sušickým Muzeem Šumavy výstavu o železné oponě. Prostřednictvím osobních výpovědí pamětníků z obou stran hranice a historických dokumentů a filmových záběrů se mají zejména mladší návštěvníci a žáci z obou zemí dozvědět, jakým způsobem železná opona ovlivňovala život obyvatel příhraničního regionu. Projekt se zaměřuje na historii až do pádu železné opony v roce 1989, aktuální část výstavy bude nadto věnována současné pandemické situaci a s ní souvisejícímu uzavření hranic.

Fond budoucnosti tento projektový záměr podpoří částkou 141 000 Kč.


Společně pro klima

Obecně prospěšná organizace Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER v Horním Maršově a Umweltzentrum Dresden chtějí zareagovat na Téma roku 2020, vypsané Fondem budoucnosti, a iniciovat výměnu zkušeností mezi německými a českými lektory ekologického vzdělávání. Cílem je vytvořit společnou metodiku pro dlouhodobou koncepční práci s žáky různých věkových skupin na téma klimatických změn. Prostřednictvím několika vícedenních setkání a digitálních platforem jako Skype nebo Zoom chtějí oba partneři vypracovat pedagogické koncepty týkající se zprostředkování informací o klimatických změnách a návrhů na jejich zpomalení. Tyto koncepty chtějí následně vyzkoušet se skupinami žáků. 

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 300 000 Kč.


Kultura bez hranic 2021 – setkávání Čechy-Bavorsko

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) z Schönsee i v nadcházejícím roce rozšiřuje svůj jedinečný projekt česko-bavorské kulturní výměny a hodlá prostřednictvím různorodých setkávacích, kontaktních a informačních akcí přiblížit stále širšímu publiku příhraniční oblast jako atraktivní kulturní region. Po zkušenosti s několikaměsíčním uzavřením hranic a s tím souvisejícími dopady na příhraničí mají být kulturním aktérům nabídnuty nové platformy akcí jako například „Tržiště možností“. Kromě toho chtějí oba partneři výrazněji oslovit mladší cílovou skupinu díky kulturním, informačním a vzdělávacím nabídkám pro mládež a školy.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 30 000 eur.


Spotlight Česka

FilmFestival Cottbus se během 30 let své existence etabloval jako jeden z nejdůležitějších festivalů východoevropských filmů v Německu. Česká a československá filmografie je tu tradičně silně zastoupena. Na letošní jubilejní 30. ročník je naplánován speciální český tematický blok Spotlight Česka, který se zaměřuje na aktuální český film. Pozváni jsou četní filmoví tvůrci a producenti z Česka, kteří budou publiku v Cottbus prezentovat svá díla a přitom získají příležitost k výměně zkušeností a navázání kontaktů s německými (a polskými) kolegy. Kromě toho má česko-německé setkání žáků postavit pomyslný most mezi zástupci mladé generace z obou zemí. 

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 7 000 eur.


Vydání knihy Dr. Petra Bechera: Pražské deníkové fejetony

Pražské nakladatelství Vitalis vydává literární skici a reflexe Petera Bechera, bývalého ředitele spolku Adalbert Stifter Verein a jedné z nejaktivnějších osobností česko-německé kulturní výměny. Texty vznikly v loňském roce, kdy Becher strávil tři měsíce v Praze v rámci autorského stipendia Pražského literárního domu, které Fond budoucnosti pravidelně spolufinancuje. Fejetony propojují moderní Prahu a její literární tradice na pozadí multikulturních kořenů tohoto města. Čtenáři tak bude předložen neobvyklý, osobní průvodce městem a jeho (literární) historií, který bude doplněn o fotografie  autora.

Fond budoucnosti poskytne na tuto publikaci podporu ve výši 4 000 eur.


Překlad publikace „Takové normální rodinné historky. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti" do německého jazyka

Komise Kulturní kontexty východní Evropy plánuje německé vydání knihy Takové normální rodinné historky. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti, která vyšla v roce 2019 v Praze. Publikace byla před nedávnem oceněna Českou národopisnou společností jako nejlepší kniha roku 2019. Německé vydání má přispět k zahájení přeshraniční diskuse na dané téma. Předmětem knihy je mezigenerační přenos vzpomínek na dobrovolnou a nucenou migraci v rámci vícero generací vybraných rodin na příkladu českých reemigrantů z Chorvatska, Čechů žijících v Chorvatsku, Němců v České republice a nuceně vysídlených Němců z Československa.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 7 000 eur.


Další informace a kontakt:            
Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz


 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti