Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Fond budoucnosti podpoří nové česko-německé iniciativy

 
 

Mimořádný program Re-Start podnítil v létě desítky projektů


Tisková zpráva, 22. září 2021


(Praha) Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 53 společných projektových iniciativ občanů z obou zemí. Správní rada fondu za tímto účelem ve středu schválila podporu v celkové výši 8 886 315 Kč.

„Těší nás, že se řada nově schválených projektů nechala inspirovat našim Tématem roku Nové časy? Nové cesty! a hledá nové cesty pro česko-německé vztahy v době pandemie i po ní,“ uvedli předsedové správní rady Jindřich Fryč a Martin Kastler

Dále Fond budoucnosti v posledních měsících schválil v rámci mimořádného programu Re-Start zhruba 30 česko-německých projektů, které byly podporovány průběžně ve zkrácené lhůtě.

„Na jaře bylo zřejmé, že pandemie letos ještě zcela neodezní, a plánovat přeshraniční projekty je v takové situaci docela výkon. Proto jsme na letní měsíce v podstatě zrušili lhůty pro podávání projektů a jsme moc rádi, že otevřené okno příležitosti využilo tolik skvělých akcí, které by se jinak vůbec neuskutečnily!“ zdůraznili ředitelé Fondu budoucnosti Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek. 
 

Výběr aktuálně schválených projektů:

RE-START

Cena Václava Buriana Olomouc 2021

Cílem Ceny Václava Buriana je představit výběr nejdůležitějších autorů a děl současné středoevropské básnické scény. Nadto chtějí organizátoři umožnit vzájemná seznámení básníků i jejich osobní setkání s publikem. Laureáti ceny budou pozváni na Lipský knižní veletrh, kde představí své texty. Vzhledem ke koronavirové pandemii nebylo dlouho jisté, zda se letošního 6. ročníku ceny budou moci autoři osobně zúčastnit.

Fond budoucnosti umožnil ve zrychleném řízení účast německých básníků v rámci svého programu mimořádné podpory Re-Start II, projekt podpořil částkou 25 000 Kč.

 

TÉMA ROKU

Ženy a pandemie s ohledem na rovnost žen a mužů a rozdíly mezi Českou republikou a Německem

Na základě inspirace Tématem roku 2021 („Nové časy? Nové cesty! Česko-německé vztahy v dobách pandemie“) pořádají Německo-české a německo-slovenské hospodářské sdružení e.V. (DTSW) z Frankfurtu nad Mohanem a pražský spolek Gender Studies online konferenci k rovnoprávnosti žen v podmínkách koronavirové pandemie. Naplánovány jsou přednášky a diskuze ke středně- a dlouhodobým dopadům pandemie na pracující ženy v obou zemích. Konkrétně se jedná například o rozdílnou výši platů, riziko ztráty zaměstnání nebo péči o rodinné příslušníky. Účastníky konference budou zástupci spolků, místních samospráv a univerzit, jakož i široké veřejnosti.

Fond budoucnosti podpoří tuto konferenci částkou 1 760 eur.


Česko-německá kulturní a jazyková výměna jako digitální přátelství. Program DofE jako společná cesta

Čeští a němečtí zástupci neziskové organizace Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) organizují několikaměsíční digitální tandemové rozhovory a společnou exkurzi českých a německých žáků do Braniborska a Berlína. Cílem projektu je nabídnout mladým lidem po izolaci způsobené koronavirovou pandemií možnost setkání a motivovat žáky a pedagogy z obou zemí k navázání kontaktů. Projekt zapadá do Tématu roku 2021 a je začleněn do DofE programu „Talent“, který napomáhá rozvoji vlastních dovedností, jako je například znalost cizích jazyků.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 5 500 eur.


Public museum

S ohledem na silná omezení uměleckého života během pandemie otevírají umělečtí tvůrci a ze Zlína a Berlína debatu o aktuální roli a funkci umění. Prostřednictvím různých performancí, happeningů a intervencí ve veřejném prostoru obou měst chtějí nastolit otázku, jaký má umění v této době význam pro společnost a jednotlivce. Na základě inspirace Tématem roku 2021 chtějí nadto zintenzivnit dialog mezi českými a německými umělci. 

Fond budoucnosti podpoří tento záměr částkou 98 000 Kč.


KULTURA, MLÁDEŽ, DIALOGY

Sedm opuštěných Poesiomatů u zapadlých kostelů

Prostřednictvím originálních automatů zprostředkovávajících poezii a vzpomínky chce spolek Piána na ulici společně se spolkem Adalbert Stifter Verein připomenout české veřejnosti místa spojená s bývalým německým obyvatelstvem v českém příhraničí. Iniciátor tohoto projektu Ondřej Kobza v předchozích letech již v Česku i zahraničí vytvořil síť zhruba 20 poesiomatů, které ve veřejném prostoru reprodukují básně nebo jiná literární díla spojená s daným místem. V rámci tohoto projektu nyní plánuje další řadu poesiomatů, které mají být instalovány u zchátralých kostelů v českém příhraničí a díky textům místních autorů, včetně těch německých, připomenou společné kulturní dědictví Němců a Čechů v regionu. 

Fond budoucnosti se bude podílet na financování tohoto projektu částkou  490 000 Kč.


Práce pro nepřítele

V rámci třídílné dokumentární řady přibližuje autorské duo Matthias Schmidt a Vít Poláček televiznímu publiku problematiku nucené práce českého obyvatelstva v letech 1933-1945.
Prostřednictvím osobních příběhů posledních očitých svědků, kteří ve filmu dostanou slovo, a doposud neuveřejněných archivních materiálů autoři zprostředkují mnohostranný a diferencovaný obraz Němců během druhé světové války. Kromě toho bude fenomén nucené práce zpracován i v celoevropském kontextu. Dokumentace vzniká ve spolupráci s Českou televizí a společností LOOKSFILM.

Fond budoucnosti se podílí na financování této dokumentární řady částkou 700 000 Kč.


Natočení a výroba devadesátiminutového česko-německého dokumentárního filmu s pracovním názvem „Přes naše prahy“

Ve svém devadesátiminutovém dokumentárním filmu ukazují filmoví tvůrci Rainer Brumme a Wolfgang Spielvogel, jak mladí Češi a Němci reflektují společnou minulost. Pro tento inovativní školní projekt se jim podařilo získat učitele dějepisu ze dvou škol z Brna a Hanau, kteří se dlouhodobě zabývají česko-německými vztahy (Pavel Novák a Markus Harzer). Společně se svými žáky hrají ve filmu důležitou roli. Dále zde vystoupí historikové a pamětníci. Naplánována je i spolupráce s organizací Antikomplex. 

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 20 000 eur.


Čojč Pädagogika 2021/2022
Tři čtyřdenní vzdělávací akce pro divadelní pedagogy, vedoucí mládeže a studenty

Norimberská divadelní síť Čojč plánuje se svým dlouholetým českým partnerem           A BASTA! z Plzně tři několikadenní vzdělávací akce pro divadelní pedagogy, vedoucí mládeže a studenty. Na příkladu různých témat, jako například inkluze nebo jazyk a komunikace, budou účastníkům představeny divadelně-pedagogické metody, kterými lze podpořit znevýhodněné osoby v rámci práce s mládeží. Cílem je poskytnout odborným pracovníků praktické impulsy pro práci s mládeží založené na interkulturalitě a diverzitě.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 7 450 eur.


„Moc, peníze, zneužití - když se násilí stane obchodem!“: nucená prostituce a obchod s lidmi

Na této dvoudenní konferenci na téma nucené prostituce a obchodu s ženami v česko-německém příhraničí budou její účastníci hledat nové cesty k řešení této komplexní problematiky. Berlínská organizace EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit a její český partner, Centrum speciálněpedagogické a terapeutické pomoci a podpory z Mariánských Lázní, pozvou do vzdělávacího střediska „Haus Silberbach“ v Selbu kvalifikované odborníky z obou zemí, kteří pracují s pachateli a oběťmi všech věkových skupin. Cílem je založit platformu ke vzájemné výměně informací ohledně nabídek pomoci, která poradenským centrům poskytne nové impulzy a podporu pro jejich každodenní práci.

Fond budoucnosti poskytne na tuto konferenci příspěvek ve výši 4 000 eur.


Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti