Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Fond budoucnosti podpoří 137 nových česko-německých projektů částkou více než 21 mil. korun

 
 

„Krize uvolnila novou energii a kreativitu“
 

Tisková zpráva, 25. června 2020

Česko-německý fond budoucnosti poskytne další finanční prostředky ve výši 21.270.000 korun na podporu 137 česko-německých projektů. Ve středu o tom v Praze rozhodla správní rada fondu.

Zhruba pětina nově schválených projektových záměrů se zaměřuje na Téma roku 2020 Fondu budoucnosti a věnuje se napříč různými věkovými skupinami tématům ekologie a udržitelnosti. Mezi podpořenými projekty je však i několik kulturních festivalů a pilotních projektů, které reagují na koronavirovou krizi novými online formáty.

„S radostí a obdivem můžeme konstatovat, že pandemie covidu 19 nepředstavovala žádný dlouhodobý zlom ve spolupráci mezi lidmi na obou stranách hranice. Naopak se zdá, že jejich angažovanost nebyla nijak narušena a obsahová rozmanitost projektových záměrů ukazuje, že krize dokonce uvolnila novou energii a kreativitu,“ bilancují oba předsedové správní rady Martin Kastler a Jindřich Fryč.
 

Výběr aktuálně schválených projektů:
 

6_20_10454 / Česko-německý projekt "Trvale udržitelné zemědělství a ochrana krajiny"

Na pozadí Tématu roku 2020, vyhlášeného Fondem budoucnosti, hledají organizace Biodynamische Bildung gGmbH z Lüneburgu a pražský spolek Asociace místních potravinových iniciativ – síť potravinových iniciativ, které fungují na principu solidárního zemědělství – společná řešení akutních ekologických problémů, jako je například monokulturní vegetace, velkoplošné zemědělství nebo úbytek přírodních mokřadů. Několik tematických setkání, exkurzí a sympozium na téma udržitelného zemědělství a ochrany přírody nabídnou prostor pro vzájemnou výměnu. Vedle toho chtějí oba partneři vytvořit stálou platformu pro kontinuální dialog mezi českými a německými ekologickými zemědělci, ochránci přírody a studenty zemědělství.          

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 460 000 Kč.
 

4_20_10690 / Letní odborná škola „Environment competence training“

Východobavorská vysoká škola technická v Ambergu-Weidenu a její český partner, Západočeská univerzita v Plzni, nabízejí v rámci pilotního projektu bezplatnou několikadenní letní školu pro české a německé studenty všech studijních oborů na téma ekologické udržitelnosti a klimatické změny. Účastníci se budou zabývat nad rámec svého studijního plánu problematikou klimatických změn a jejich dopadů na hospodářství, přičemž budou zohledněny i dopady koronavirové pandemie. Vedle teorie ve formě diskusí a referátů jsou naplánovány prohlídky ekologických stanic, přírodních parků a dalších, inovativních vzdělávacích zařízení. 

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt, předložený v rámci Tématu roku 2020, částku 6 500 eur.
 

6_20_10847 / Online Challenge – Projektová práce

Nově založený moravský spolek Prostor pro rozvoj spolu se spolkem Jugendwerk e.V. z Dolního Saska během přerušení kontaktů z důvodu koronavirové pandemie rychle a kreativně reagoval na vzniklé vakuum a inicioval virtuální výměnu mezi českou a německou mládeží. Během tříměsíčního online projektu budou mladí účastníci ve smíšených skupinách a pod vedením mentorů a mediálních koučů pracovat na tématech, která si sami zvolí. Naplánováno je také vytvoření příručky „Krok za krokem – společně digitálně“, která má v budoucnosti zjednodušit realizaci virtuálních projektů v česko-německém kontextu.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 140 500 Kč.

 

5_20_10806 / Publikace „Otto Pick o diplomacii transformačních let: politika českých ministrů zahraničí 1990–2013“

Pražský Ústav mezinárodních vztahů předkládá rozsáhlou publikaci věnovanou profesoru Otto Pickovi (1925–2016), který v česko-německém kontextu představoval jednu z nejvýraznějších osobností. Jako velvyslanec se zvláštním posláním se Pick po roce 1989 systematicky věnoval česko-německým vztahům a dlouhou dobu působil jako předseda správní rady Česko-německého fondu budoucnosti.

Publikace vedle životních osudů tohoto politologa a diplomata představuje i jeho názory na postavení České republiky v mezinárodních vztazích po roce 1990, které jsou doplněny vzpomínkami a reflexemi zhruba dvaceti aktérů z různých oblastí a zemí, které s profesorem Pickem pojila úzká spolupráce.

Příspěvek Fondu budoucnosti na tuto publikaci činí 59 000 Kč.

 

6_20_10692 / Evropská rada 2021

Obě partnerská města Kostnice a Tábor plánují několikadenní setkání české a německé mládeže v rámci mezinárodní Evropské rady v Kostnici. Projekt si klade za cíl vzbudit v mladých lidech nadšení pro Evropu a pro ochranu klimatu a ukázat jim možnosti participace na procesech politického rozhodování. 

O výsledcích Evropské rady budou mladí účastníci následně diskutovat s politiky a zástupci městské správy v obou zemích. Cílem je překonat bariéru mezi mladými účastníky projektu a politickou sférou a zároveň otevřít cestu k užší spolupráci mezi oběma městy v oblasti ochrany klimatu.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt v rámci Tématu roku 2020 částkou 4 025 eur.

 

3_20_10747 / Pražský divadelní festival německého jazyka, 25. ročník

Již čtvrt století uvádí Pražský divadelní festival v Praze každoročně ty nejlepší německojazyčné inscenace, které jsou doprovázeny diskusemi s divadelními tvůrci. České publikum tak má jedinečnou příležitost podílet se na aktuálním společenskopolitickém diskursu sousední země. 

V průběhu let získal populární festival nezpochybnitelné renomé inovativní kulturní akce. Organizační tým kolem Jitky Jílkové nyní dělá vše pro to, aby se festival navzdory ztíženým podmínkám způsobeným epidemií koronaviru mohl ve svém jubilejním roce konat tak jako obvykle. Připravují však také záložní plán B, který počítá například se streamováním představení.

Fond budoucnosti festival podpoří jako generální partner částkou 110 000 eur.

 

3_20_10715 / Das Filmfest 15 (2020)

Již popatnácté přináší festival Das Filmfest do Česka současné německojazyčné filmy a prezentuje je širokému publiku společně s doprovodnými programy pro žáky a studenty filmových škol a diskusemi s herci a režiséry. 

V rámci programu bude představeno zhruba 40 hraných, dokumentárních a krátkých filmů; opět se počítá s rozsáhlou publicitou. V průběhu čtrnáctileté existence přilákal tento populární festival svým ambiciózním programem již více než 100 000 diváků, každoročně stoupá také poptávka ze strany českých škol.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 350 000 Kč.

 

5_20_10791 / Česko-německá spolupráce na Festivalu NODO 2020 – Dny nové opery Ostrava

Centrum nové hudby v Ostravě se v uplynulých letech v České republice etablovalo jako nejdůležitější adresa v oblasti soudobé hudby. Na bienále „Dny nové opery“ prezentuje v úzké spolupráci s německými operními scénami díla moderních skladatelů a oslovuje tak především mladé publikum. Festival představuje platformu pro mezinárodní výměnu v oblasti hudebního divadla v 21. století a pravidelně do Ostravy láká renomované hudebníky z celého světa. I během letošního ročníku bude pokračovat česko-německá kooperace v rámci mladého mezinárodního komorního orchestru Ostravská banda.

Fond budoucnosti festival podpoří částkou 250 000 Kč.
 

K těmto třem velkým kulturním festivalům, podporovaných fondem již řadu let, se během letošního podzimu připojí ještě jeden mimořádný festival, jehož podporu schválila správní rada už v březnu a jenž musel být vzhledem ke koronavirové krizi přesunut na podzim.
 

5_20_10519 / United Islands of Prague 2020 - German Edition

Populární vícedenní hudební festival United Islands of Prague nabízí již od roku 2004 široké veřejnosti každoročně v létě řadu koncertů pod širým nebem, na něž se neplatí vstupné. Poté, co pořadatelé v loňském roce vsadili především na britskou hudbu a setkali se díky tomu s velmi příznivým ohlasem publika, plánují v tomto roce „German Edition“. V úzké spolupráci s německou ambasádou, Goethe-Institutem, ale i Saskem a berlínským projektovým partnerem „Best Works“  se divákům představí aktuální trendy a protagonisté současné německé hudební scény spolu s široce pojatým doprovodným programem. Pořadatelé tím v neposlední řadě chtějí umožnit úzké propojení české a německé hudební scény.

Fond budoucnosti podpoří tento festival částkou 750 000 Kč.


Další informace a kontakt:             

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti