Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Fond budoucnosti kofinancuje malé projekty programu „Rozjeď to s Tandemem!“

 
 

Od 1. 6. 2013 je možné u ČNFB žádat o kofinancování projektů podpořených v rámci programu „Rozjeď to s Tandemem!“. Žádosti je možné podávat průběžně mimo obvyklé lhůty na standardních formulářích z webových stránek, rozhodnuto o nich bude ve zkráceném termínu. Program si klade za cíl motivovat s minimální administrativní náročností pracovníky s mládeží, resp. volnočasové organizace pracující s organizovanou či neorganizovanou mládeží k česko-německé spolupráci. Zároveň chce tak podpořit setkávání mladých Čechů a Němců ve věku od 8 do 26 let a výměnu zkušeností českých a německých pracovníků s mládeží.

Pro koho?
Program je určen primárně pro: česká sdružení, střediska volného času, neformální skupiny mládeže, nízkoprahová centra a zařízení, další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež (organizace církevního charakteru apod.)

Jak to funguje ?
Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musejí podpořené projekty splňovat následující podmínky:

  • nositelem projektu je organizace, která dosud u ČNFB o příspěvek nežádala
  • požadovaná částka od fondu nepřesáhne 10 000 Kč
  • celkové náklady projektu nepřesáhnou 30 000 Kč
  • projekt se koná v aktuálním či následujícím čtvrtletí

Upozornění!
Podpora není určena pro školy ani pro sportovní oddíly a skupiny, které mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport. Sport může v rámci setkání být prostředkem, nikoliv cílem.

odkaz na Tandem: http://www.tandem.adam.cz/sekce/sdruzeni/programy-a-projekty/rozjed-to-s-tandemem

Upřesnění k podání žádosti


 


 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti