Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

„Důležitý impulz pro činnost paměťových institucí“

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 135 nových česko-německých projektů

Tisková zpráva, 29. června 2022
 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti dal zelenou 135 novým společným iniciativám občanů obou zemí. Správní rada Fondu uvolnila v úterý na tento účel finanční prostředky v celkové výši 23,5 milionu Kč. Na zasedání rady zavítal i předseda vlády Saska, Michael Kretschmer, při své návštěvy Prahy.

Řada projektů pochází od nestátních paměťových institucí, pro které Fond budoucnosti vyhlásil na začátku roku mimořádný program podpory.

„Odezva na tento mimořádný program svědčí o tom, že se fond trefil do černého a vytvořil důležitý impulz pro paměťovou kulturu. Mnoho organizací v této oblasti se totiž potýká s nedostatečným financováním a zároveň čelí obtížné situaci v tom smyslu, že musí hledat nové způsoby a formy své práce, protože poslední pamětníci jeden po druhém postupně odcházejí,“ zdůrazňují Rita Hagl-Kehl a Jindřich Fryč, spolupředsedové správní rady.

Kromě projektů schválených správní radou podpořil Fond budoucnosti v uplynulých týdnech dvě desítky dalších česko-německých projektů schválených ve zkráceném termínu v rámci mimořádných programů podpory Re-Start a Pomozme Ukrajině společně!

Oba mimořádné programy podpory správní rada prodloužila.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

POMOZME UKRAJINĚ SPOLEČNĚ

Arteterapeutické semináře pro uprchlíky z Ukrajiny

Usnadnit válečným uprchlíkům z Ukrajiny vyrovnávání se s traumaty chtějí spolky Zenárna z Kutné Hory a EUROPA MAIDAN LEIPZIG e.V., které uspořádaly šest arteterapeutických workshopů na různých místech v kutnohorském regionu, kde se nachází jedno z největších uprchlických zařízení.

Přibližně 50 ukrajinských matek a dětí se mohlo vypořádat se svými traumatickými zážitky neverbálním způsobem prostřednictvím land artu, keramiky, modelování z hlíny, kresby a malby. Český spolek získal know-how pro tuto psychosociální pomoc prostřednictvím arteterapie od německého partnera, který má s prací s uprchlíky z Ukrajiny několikaleté zkušenosti.

Fond budoucnosti podpořil tento projekt v rámci mimořádného programu „Pomozme Ukrajině společně!“ částkou 99 000 Kč.


Pomoc na místě

Spolek Freie Schulträgerverein SCHKOLA ze Žitavy a ZŠ Lidická z Hrádku nad Nisou uspořádaly ve svých školách dvě sbírky ve prospěch ukrajinských občanů. Darované školní pomůcky, oblečení, hygienické potřeby, obvazový materiál, jakož i potraviny zakoupené z podpory Fondu budoucnosti odvezl na Ukrajinu mikrobusem sám koordinátor projektu Kamil Prishing a osobně je předal partnerské škole v západoukrajinské obci Szernye. Spolek SCHKOLA s touto školou v minulosti udržoval kontakty a uspořádal již jednu sbírku. Ukrajinská škola nyní pomáhá uprchlíkům, kteří uprchli z východu země a nyní ve škole čekají na mír. Osobním předáním materiální pomoci chtějí oba projektoví partneři symbolicky vyjádřit podporu ukrajinským občanům.

Fond buducnosti podpořil tuto sbírku v rámci svého mimořádného programu „Pomozme Ukrajině společně!“ částkou 2970 eur.

 

RE-START

AHOJ Festival - Setkání v zeleném

Na třídenním česko-německém open-air festivalu v Žitavě chtějí žitavský spolek Schwalbentanz a divadelní kolektiv Imjoy z Liberce sblížili na pozadí letní atmosféry lidi z obou zemí, aby posílili česko-německý pocit sounáležitosti a povědomí o zvláštní kulturní rozmanitosti v oblasti Trojzemí. Program zahrnul širokou škálu českých a německých divadelních a hudebních vystoupení, instalace, workshopy, rodinné aktivity a jazykové animace.
Loňský první ročník festivalu se po covidové pauze setkal s velkým ohlasem obyvatel této příhraniční oblasti. Naplánovat letošní ročník bylo vzhledem k nejisté pandemické situaci možné až krátce před konáním akce. Fond budoucnosti nicméně mohl festival podpořit díky svému flexibilnímu programu Re-Start.

Fond budoucnosti podpoří festival částkou 4000 eur.


Interkulturní akrobatická výměna: Sweet Summer Acro Festival & Czech Acro Camp

Berlínský spolek Cameo Acrobatix a jeho český partner Prague Acro School se v rámci dvou workshopů připravovali na společnou účast na mezinárodních akrobatických festivalech v obou zemích - Sweet Summer Acrobatic Festival v Německu a Czech Acro Camp. Obě akce jsou určeny především mladým lidem různého původu z celé Evropy a mají přispět k vytváření kontaktů, mezikulturní výměně a společnému zdokonalování dovedností.
Přípravných workshopů se mohli zúčastnit také ukrajinští uprchlíci.
Poté, co bylo plánování zvláště na německé straně až do dubna nejisté, umožnil Fond budoucnosti podporu v rámci svého flexibilního mimořádného programu Re-Start.

Fond budoucnosti podpořil tato setkání částkou 3000 eur.

 

DISKUSNÍ FÓRA, KULTURA, MLÁDEŽ

Spolu proti předsudkům: Virtuální realita tábora v Letech u Písku jako vzdělávací nástroj k poznávání historie Romů

S cílem názorně a srozumitelně zprostředkovat mladým lidem holocaust Romů a Sintů a nebezpečí anticiganismu vytvořila pražská organizace ROMEA virtuální model, který simuluje a vysvětluje realitu v bývalém romském koncentračním táboře Lety. ROMEA chce nyní tento inovativní výukový nástroj představit svému německému partnerovi, berlínskému sdružení RomaTrial, na několika workshopech a společně s ním jej dále rozvíjet. Cílem je vytvořit německou a anglickou verzi virtuálního modelu a vyzkoušet ji ve výuce.

Němečtí lektoři budou zase na společných workshopech předávat svým českým kolegům pedagogické know-how v oblasti výuky holocaustu.

Fond budoucnosti podpoří tento záměr v rámci svého mimořádného programu podpory pro nestátní paměťové instituce částkou 315 850 Kč.


HINDLE. Mezi námi, Prahou a Mnichovem, mezi tehdy a teď

Spolek Chodsko žije! plánuje zřídit na domažlickém náměstí centrum historie Chodska a pohraničí s různými česko-německými aktivitami pro veřejnost na obou stranách hranice. Cílem je zvýšit povědomí obyvatel pohraničí o citlivých kapitolách společné historie od poloviny 19. do konce 20. století, posílit vazby s regionem a vytvořit prostor pro vzájemné poznávání a porozumění.
Konkrétně spolek plánuje pořádání výstav, přednášek, promítání filmů a exkurze; díky zapojení pamětníků a odborníků chce společnou historii zajímavým způsobem přiblížit také školám a například pořádat společné projektové dny partnerských škol na obou stranách hranice.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr v rámci svého mimořádného programu podpory pro nestátní paměťové instituce částkou 499 944 Kč.
 

Dále podpořil Fond budoucnosti v rámci tohoto mimořádného programu následující nestátní paměťové instituce:

Institut Terezínské iniciativy
Multikulturní centrum Praha, z.s.
Schola Fidentiae - Škola s(ebe)vědomí
DoKrajin, z.s.
Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě
Hillersche Villa
Collegium Bohemicum, o.p.s.
Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 e.V.
Spolek Time machine Česko


Pražský divadelní festival německého jazyka, 27. ročník

Díky Pražskému divadelnímu festivalu německého jazyka jsou inscenace německého divadla již po dlouhá léta přirozenou součástí pražského kulturního podzimu. Kromě toho si festival postupem času získal pověst inovativní kulturní události, která nejenže poskytuje důležité impulsy pro českou divadelní produkci, ale také ovlivňuje vnímání kultury širokou veřejností. Především vysoká umělecká úroveň, inovativní přístup a aktuálnost představení se u publika setkávají s velkým ohlasem.
Na letošní 27. ročník je kromě několika špičkových inscenací – mj. v podání Münchner Kammerspiele (partnera projektu), Deutsches Schauspielhaus Hamburg a divadelní skupiny Rimini Protokoll – naplánován off-program s diskusemi, scénickými čteními, workshopy, přednáškami, výstavou a divadelním výletem.

Fond budoucnosti podpoří festival jako generální partner částkou 110 000 eur.

 

Léčíme následky krize

Waldorfská škola ze Semil (severní Čechy) se chopila Tématu roku vyhlášeného Fondem budoucnosti na rok 2022 („Svět se změnil – co my na to?“) a pořádá několikadenní setkání studentů společně se svou novou partnerskou školou, waldorfskou školou ze Seewalde v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Setkání bylo původně plánováno na loňský rok, ale kvůli pandemii muselo být odloženo. Mezitím si žáci vzájemně dopisovali. Aktuální setkání se zaměří především na přímou výměnu a společné sportovní aktivity, které se v době covidu nemohly konat. Tímto způsobem chtějí školy čelit negativním dopadům pandemie na žáky, jako je například zvýšená závislost na digitálních médiích a sociální izolace.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt v rámci své mimořádné výzvy k Tématu roku částkou 75 940 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti