Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Digitálně nebo venku? Mimořádná podpora česko-německých projektů v době koronavirové pandemie

 
 

Preambule

Druhá vlna pandemie koronaviru nedopadá na aktéry česko-německé výměny pouze v ekonomické či sociální oblasti. Protiepidemiologická opatření s sebou pro mnohé z nich přinášejí nejistotu ohledně reálných termínů, vhodných formátů a smysluplného obsahu. To může u řady důležitých projektových partnerů vést k rezignaci a pasivitě, a v konečném důsledku k dlouhodobému oslabení česko-německé výměny.

Abychom v této době usnadnili plánování a realizaci česko-německých projektů, chceme podpořit zejména ty žadatele, kteří na pandemii koronaviru reagují digitálními formáty setkávání nebo venkovními aktivitami.

Projekty s tímto zaměřením mohou být podpořeny až do 70% celkových nákladů.  Pokud je žádáno o příspěvek maximálně do výše 100.000 Kč nebo 4.000 EUR mohou být žádosti podávány ihned, průběžně a bez ohledu na obvyklé lhůty.   

Pokud je požadovaná částka vyšší než 100.000 Kč nebo 4.000 EUR, platí následující:

 • Pro digitální formáty setkávání platí podmínky podpory a lhůty pro podání žádosti jako pro Téma roku 2021
 • Pro venkovní aktivity platí následující obvyklé lhůty pro podání žádosti: 31.3.2021 nebo 30.6.2021.

Digitální formáty setkávání


Cílová skupina

 • školy, vzdělávací instituce, aktéři z oblasti kultury, spolky, obce

Podmínky podpory

 • realizace digitálního česko-německého projektu v období od ledna do 30.6.2021

Výše podpory

 • max. do výše 100.000 Kč nebo 4.000 EUR, z toho až 30% na technické vybavení (licence, kamera, mikrofon)
 • podpora až do výše 70% celkových nákladů
 • bez omezení celkových nákladů

Lhůty pro podání žádosti a zpracování

Žádosti mohou být podávány až do 31. května 2021 průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému, rozhodnuto o nich bude vedením sekretriátu ve zkráceném termínu.

Pokyny k podání žádosti:

 • Při vyplňování žádosti zaškrtněte v “popisu projektu” pole “Začínáme”.
 • K názvu projektu připište  “DIGITÁLNÍ FORMÁTY”.
 • Žádost vyplňte v jednom jazyce. V obou jazycích musí být vyplněna pouze pole “název projektu” a “popis role projektového partnera”.
 • U žádostí nad 100.000 Kč nebo 4.000 EUR se prosím obraťte na uvedené kontaktní osoby.
 • U digitálních projektů nad 100.000 CZK nebo 4.000 EUR, platí podmínky a lhůty jako pro téma roku 2021.

Venkovní aktivity
 

Cílová skupina

 • školy, vzdělávací instituce, aktéři z oblasti kultury, spolky, obce

Podmínky podpory

 • realizace  česko-německého projektu ve venkovních prostorách v období od února do října 2021
 • nový projekt nebo nový formát osvědčeného projektu, který kvůli koronavirové pandemii nemohl být realizován obvyklým způsobem

Výše podpory

 • max. do výše 100.000 Kč nebo 4.000 EUR
 • podpora až do výše 70% celkových nákladů
 • bez omezení celkových nákladů

Lhůty pro podání žádosti a zpracování

Žádosti mohou být podávány až do 15. října 2021 průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému, rozhodnuto o nich bude vedením sekretriátu ve zkráceném termínu.

Pokyny k podání žádosti:

 • Při vyplňování žádosti zaškrtněte v “popisu projektu” pole “Začínáme”.
 • K názvu projektu připište slovo “VENKOVNÍ AKTIVITY”.
 • Žádost vyplňte v jednom jazyce. V obou jazycích musí být vyplněna pouze pole “název projektu” a “popis role projektového partnera”.
 • U žádostí nad 100.000 Kč nebo 4.000 EUR se prosím obraťte na uvedené kontaktní osoby.


Kontakt:
Ingrid Koděrová
ingrid.koderova@fb.cz
tel.: +420-722 288 117

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti