Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti rozdělil v době koronavirové pandemie mimořádnou podporu organizacím poskytujícím zdravotní a sociální péči v příhraničí

 
 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti uvolnil okamžitou pomoc v celkové výši kolem 2,5 miliónů korun pro 22 organizací, které v česko-německém příhraničí poskytují zdravotní a sociální služby osobám zvláště ohroženým pandemií koronaviru.

Prostředky jsou určeny místním sousedským výpomocím na dobrovolné bázi, potravinovým bankám nebo dobrovolnickým centrům a zároveň i místním charitám, střediskům diakonie, hospicům a spolkům Červeného kříže.

Jedním z největších projektů, které Fond na české straně příhraničního regionu podpořil částkou 250 000 korun, je Oblastní charita Šluknov, která působí v sociálně vyloučených lokalitách bezprostředně na česko-saské hranici.

„Kvůli koronavirové krizi se zde řada lidí dostala do stavu akutní nouze, v současné době zásobujeme více než 100 rodin potravinami, některým poskytujeme i finanční pomoc k zaplacení nájmu. Abychom mohli za současných nouzových podmínek pokračovat také v naší regulérní činnosti a například mohli dětem ze sociálně znevýhodněných rodin pomáhat při psaní domácích úkolů, museli jsme dodatečně investovat do ochranných opatření,“ říká dr. Eva Habel, která se narodila v Bavorsku, před více než deseti lety se přestěhovala do Šluknova a zde vybudovala místní charitu.

Na německé straně příhraničního regionu podpořil Fond budoucnosti například organizaci Oberstübchen e.V. / Food Exchange z bavorského Regenu, jež se kvůli pandemii spontánně přeměnila z kulturní inciativy na potravinovou banku,  spolek Soziale Dienste Bayern ASD e.V., který se kreativním kulturním programem snaží zmírňovat osamocení seniorů v domovech a v domácí péči, nebo iniciativu s názvem RomaRespekt nadace Weiterdenken / Heinrich-Böll-Stiftung Sasko, která poskytuje drážďanským Romům bez domova hygienické potřeby, léky a potraviny.

Další finanční prostředky byly poskytnuty okresnímu svazu Bavorského Červeného kříže v Tirschenreuthu, iniciativě KAB /Nachbarschaftshilfe Neusorg, charitnímu domu Caritas Sozialstation Böbrach a iniciativě Aktive generationenfreundliche Gemeinde Fensterbach.

Na české straně Fond podpořil organizaci sociálních služeb KOTEC Karlovarském kraji, Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem, Hospic sv. JiříChebu, Farní charitu v Karlových Varech a v Aši, Oblastní charitu v Ústí nad Labem, Diakonii Střední Čechy, Schrödingerův institut, Potravinovou banku Ústeckého kraje, obecně prospěšnou společnost Pomoc v nouzi ze Sokolova, která pomáhá obětem domácího násilí, nebo organizaci Světlo z Kadaně.

Další finanční prostředky byly poskytnuty iniciativě ARTISTS 4 CHILDREN, z.s., která prostřednictvím vystoupení populární herečky Barbory Hrzánové a zrakově postiženého hudebníka Mária Biháriho přináší starším lidem v obtížné době pandemie optimismus a radost do domovů pro seniory a do center pro osoby s Alzheimerovou chorobou.

Vedle toho Fond budoucnosti podpořil Komunitní osvětové společenství v Chebu, jež v reakci na koronavirovou pandemii rychle vytvořilo síť dobrovolníků, kteří šili roušky a dodávali je i do Německa. Také Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš musel z důvodu pandemie pozastavit svoji regulérní volnočasovou nabídku a namísto toho začal vyrábět ochranné pomůcky, které posílal do Německa a dalších evropských zemí jako výraz solidarity v době uzavřených hranic.   

Mimořádná podpora pro příhraniční oblasti je jedním ze tří programů podpory Česko-německého fondu budoucnosti během koronavirové pandemie.

„Lidé v příhraničí nám v uplynulých třiceti letech ukázali, jak se mezi sousedy v rámci Evropy dá vybudovat vzájemná důvěra. Jsme rádi, že se nám díky naší mimořádné výzvě podařilo oslovit a podpořit právě aktivní lidi v příhraničí, kteří se starají o své spoluobčany v nouzi. Doufáme, že až se konečně opět otevřou hranice, přispěje i tento náš krok k tomu, aby se kontakty a spolupráce mezi lidmi na obou stranách hranice rychle obnovily a bez omezení rozvíjely“, zdůrazňují Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Fondu budoucnosti.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790
http://www.fondbudoucnosti.cz/

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti