Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti poskytl mimořádnou podporu českým a německým umělcům, nakladatelům a aktérům občanské společnosti zasaženým koronakrizí

 
 

 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti uvolnil mimořádné finanční prostředky v celkové výši zhruba 244.000 eur pro 66 organizací a jednotlivců, kteří se v uplynulých letech coby „stavitelé mostů“ významným způsobem zasadili o zlepšení česko-německých vztahů a kvůli koronavirové krizi se dostali do tíživé finanční situace. Podporu získali umělci, nakladatelé, kulturní instituce, spolky, organizace i jednotlivci, kteří jsou v České republice a v Německu aktivní v oblasti občanské společnosti.

Finanční prostředky byly rozděleny mezi celkem 30 kulturních institucí. Mezi nimi jsou kulturní spolky jako riesa efau z Drážďan nebo severočeské Kulturní centrum Řehlovice, dále například divadelní soubory Studio Alta z Prahy a Taupunkt e.V., spolek angažovaných divadelníků z Chemnitz, kino Varšava z Liberce nebo filmové studio Sirius, karlovarská Galerie umění, spolek Bild-Werk Frauenau, který se angažuje v podpoře sklářského umění v česko-bavorském příhraničí, ale i hudební tělesa jako berlínská Akademie für Alte Musik či renomovaný pražský barokní soubor Collegium 1704

„Naši hudebníci, kteří žijí z osobního kontaktu s publikem, nesli nucenou přestávku během koronavirové krize velmi těžce,“ uvádí Václav Luks, zakladatel a dirigent Collegia 1704. „Pandemie nás silně zasáhla i z finančního hlediska. Jelikož jako obecně prospěšná organizace nesmíme vytvářet zisk, nemáme ani žádné rezervy, které bychom mohli v současné nouzové situaci využít pro vyplácení platů členům orchestru.“

Také kulturní iniciativa riesa efau z Drážďan se v důsledku koronakrize dostala do finančních potíží.

„Provozní náklady našeho Kulturního centra financujeme i ze setkávacích pobytů česko-německých skupin. Od vypuknutí koronavirové krize tyto příjmy kompletně vypadly a my tak nemůžeme pokrýt honoráře, náklady na nájem a vedlejší náklady z vlastních prostředků, a jsme tak odkázáni na pomoc zvenčí“, uvádí Frank Eckhardt, ředitel kulturního spolku riesa efau. „Rychlá reakce fondu nám velmi pomáhá překlenout současnou nouzi do té doby, než budeme, jak doufáme, moci opět fungovat jako setkávací centrum.“ 

Mezi celkem 14 (převážně českými) nakladatelstvími jsou významné nakladatelské domy jako Prostor, Arbor vitae a Triáda  z Prahy nebo nakladatelství Universitätsverlag Winter z Heidelbergu, ale i vícero menších nakladatelů, kteří jsou zvlášť aktivní v česko-německé literární a vědecké výměně – jako například Větrné mlýny z Brna, Opus z Broumova nebo Pulchra z Prahy.

Mimořádnou podporu fond dále poskytl také 22 spolkům a organizacím z oblasti občanské společnosti, například příhraničnímu školnímu ubytovacímu zařízení AWO Vogtland e.V. a česko-německému vzdělávacímu středisku pro mládež v Bahratalu, dále pak spolku Arbeit und Leben, který nabízí učňovské pobyty v sousední zemi. V Česku pak fond podpořil například interkulturní spolek Pragkontakt, Dům česko-německého porozumění z Jablonce nebo mezikulturní organizaci Slovo 21.

Mimořádná podpora „stavitelů mostů“ je jedním ze tří programů podpory Česko-německého fondu budoucnosti během koronavirové pandemie.

„Všichni jsme již mnohokrát z různých stran slyšeli, jak dobré česko-německé vztahy jsou. Jenže ono nejde o nějakou abstraktní veličinu, ale o předivo kontaktů a aktivit konkrétních lidí na obou stranách hranice, z nichž se mnozí v důsledku pandemie koronaviru dostali do složité finanční situace. Podpora právě těchto „stavitelů mostů“ je podle nás tou nejlepší investicí do dobrého česko-německého sousedství,“ uvádí Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti.
 

Další informace a kontakt:

Adéla Bráchová
Email: adela.brachova@fb.cz
GSM: +420 739 290 941

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790

www.fondbudoucnosti.cz

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti