Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu


Tisková zpráva, 22. září 2022
 

(Berlín) Česko-německý fond budoucnosti umožní 72 nových společných projektů občanů obou zemí. Správní rada Fondu uvolnila ve středu za tímto účelem finanční prostředky v celkové výši 10.117.000 korun.   

Správní rada tentokrát zasedala na půdě Bundestagu v Berlíně, po zasedání diskutoval Fond budoucnosti s poslanci na parlamentním večeru o své činnosti a česko-německých vztazích. „Díky Česko-německému fondu budoucnosti dnes probíhá pozoruhodně živá a stabilní spolupráce mezi občanskými společnostmi v obou zemích. Jako politici bychom si z toho měli vzít příklad i pro bilaterální spolupráci s našimi českými sousedy,“ zdůraznila ve svém uvítacím projevu místopředsedkyně Německého spolkového sněmu Aydan Özoğuz.
Jsme rádi, že jsme si mohli s poslanci osobně vyměnit názory, a doufáme, že je rozmanitá agenda Fondu do jisté míry inspirovala a že ji přenesou do svých volebních obvodů,“ zdůraznili Rita Hagl-Kehl a Jindřich Fryč, spolupředsedové správní rady.
„Ačkoli česko-německé vztahy nejsou považovány za nejdůležitější bilaterální relaci v EU, dokázaly již několikrát velmi pozitivně překvapit a byly inspirativní i pro ostatní sousedství. Samotný Fond budoucnosti je toho živoucím důkazem. Zejména dnes, kdy je celá Evropa vystavena novým hrozivým rizikům a nebezpečím, je důležité podporovat Fond a česko-německé vztahy. Kdo ví, třeba Češi a Němci přijdou znovu společně s inspirativními nápady, jak nejlépe pěstovat evropské hodnoty a jednotu,“ zdůraznil na závěr večera velvyslanec České republiky v Německu J. E. Tomáš Kafka

Vedle projektů schválených správní radou podpořil Fond budoucnosti v uplynulých týdnech další dvě desítky česko-německých projektů v rámci svých mimořádných programů podpory Re-Start a Pomozme Ukrajině společně!, které umožňují schválení ve zkráceném termínu.
 

Výběr aktuálně schválených projektů:

POMOZME UKRAJINĚ SPOLEČNĚ!

Konference o umění a válce, Humanistický manifest

Galerie Torhaus z Wehlenu a její český partner, galerie Deska z Ústí nad Labem, plánují několikadílný česko-německo-ukrajinský umělecký projekt. Prostřednictvím instalací a performancí českých, německých a ukrajinských umělců v centru Berlína chtějí dostat válku na Ukrajině z jiné perspektivy ještě více do veřejného povědomí. Vedle toho budou ve společném filmu představeni ukrajinští umělci, kteří uprchli do zahraničí nebo zůstali na Ukrajině. Hlavní otázkou přitom je, jakou roli v této válce hrají umělci a umění. Tímto tématem se bude zabývat i následná konference za účasti renomovaných konceptuálních umělců ze všech tří zemí a zástupců kulturního sektoru, která vyvrcholí Humanistickým manifestem.
Z konference bude pořízen záznam, který bude stejně jako film zpřístupněn studentům v Německu a České republice.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt v rámci svého mimořádného programu na podporu Ukrajiny a jejích obyvatel částkou 4000 eur.


Společný týden pro děti z Čech, Saska a Ukrajiny

Drážďanský spolek 84' TIL a jeho český partner AHOJ sousede uspořádali společný zážitkový týden pro děti, které uprchly z Ukrajiny, a mladé lidi ze Saska a České republiky. V současné době žije v regionu Sebnitz 35 ukrajinských rodin, které uprchly před válkou, a  jejich děti jsou často traumatizované. Na české straně je situace podobná. V rámci pestrého sportovního a volnočasového programu měly děti nyní možnost společně poznávat příhraniční oblast, najít si nové kamarády a díky zapojeným spolkům poskytujícím volnočasové kroužky si vyzkoušet aktivity, které je baví. Do projektu byli zapojeni také rodiče a široká veřejnost, aby mohli ukrajinští uprchlíci snáze navazovat kontakty v regionu.

Fond budoucnosti podpořil tento projekt v rámci mimořádného programu „Pomozme Ukrajině společně!“ částkou 4000 eur.
 

RE-START

„Energiewende“ našima očima - mladí lidé z Prahy a Hamburku debatují

Pražské Gymnázium Christiana Dopplera a hamburská základní škola Alter Teichweg navázaly nové partnerství a na svém prvním setkání se společně zúčastní vzdělávacích týdnů pro hamburské školy, věnovaným klimatu, udržitelnosti a sociálním změnám. Mottem setkání bude „Počasí. Voda. Pobřeží“. Tímto způsobem chtějí organizátoři podpořit zájem mladých lidí o udržitelný rozvoj a zároveň o přeshraniční komunikaci s vrstevníky ze sousední země. Rozhovory žáků, které vzniknou během setkání, budou následně zveřejněny jako podcasty na webových stránkách hamburské rozhlasové stanice.

Fond budoucnosti podpoří setkání v rámci svého mimořádného programu podpory Re-Start příspěvkem 88 136 Kč.

 

DISKUSNÍ FÓRA, KULTURA, MLÁDEŽ

Autorská inscenace Dušana Davida Pařízka, Ralfa Fiedlera a Ondřeje Novotného

Pražské Divadlo X10 připravuje společně s Deutsches Schauspielhaus Hamburg inscenaci rozhovorů, prózy a publicistických textů ukrajinského spisovatele Jurije Andruchovyče. Základem jsou jeho texty z roku 2014, roku Majdanu, kdy na celé Ukrajině proběhly masové demonstrace, jež následně vedly ke svržení tehdejšího prezidenta Janukovyče. Andruchovyč, který se sám Majdanu zúčastnil, ve svých textech uváděl mnoho konkrétních svědectví a později reflektoval konkrétní situace jako dobu, která umožnila změnu ukrajinské společnosti. Dalším zdrojem inscenace má být esej „After Butscha“, napsaná v roce 2022, v níž autor obviňuje přední mezinárodní politiky, že omlouvali ruskou agresi. Formou uměleckého dialogu chce autorský tým zkoumat paralely mezi historickými událostmi v Německu a Česku s aktuálním děním na Ukrajině.

Fond budoucnosti podpoří inscenaci částkou 300 000 Kč.


8. ročník festivalu Olmützer Kulturtage

Vědecká knihovna v Olomouci a Kulturní nadace německých vyhnanců pro vědu a výzkum pořádají desetidenní multižánrový festival na podporu německého jazyka a německojazyčné kultury v Olomouci, během něhož se bude diskutovat i o společensko-politických tématech. Organizátoři přitom vycházejí z Tématu roku, které vyhlásil Fond budoucnosti na rok 2022 („Svět se změnil – co my na to?“). Například se plánuje diskuse se zaměstnavateli, která se bude věnovat výhodám česko-německé spolupráce i problémům způsobeným celosvětovou pandemií. Festival nabízí také nejnovější filmy z Německa, Rakouska a Švýcarska, jakož i výstavy, prezentace knih, autorská čtení a seminář pro učitele němčiny.

Fond budoucnosti podpoří festival v rámci svého Tématu roku 2022 příspěvkem 141 000 Kč.


Mýdlové bubliny

Pražské sdružení Film & Sociologie a jeho berlínský koproducent inselfilm produktion přibližují ve společném dokumentárním filmu osudy podnikatelské rodiny Schichtů, která se v meziválečném období významně zasloužila o rozvoj celého ústeckého regionu díky svému potravinářskému a drogistickému impériu, ale především svým sociálním programem pro dělníky a podporou kulturního života v Ústí nad Labem, který byl ve své době naprosto jedinečný. V dokumentu nás potomci rodu provedou dramatickou historií této podnikatelské dynastie, z které v povědomí Čechů zůstalo jen mýdlo s jelenem, v jejímž osudu se ale odrážejí dějiny dvacátého století a vývoj česko-německého soužití od 19. a 20. století až do současnosti.

Fond budoucnosti film podpoří částkou 350 000 Kč.


Česká mše vánoční v Praze a Pasově

Městská hudební škola v Pasově plánuje v rámci své první spolupráce s hudební školou z Prahy-Hostivaře ambiciózní projekt: společné provedení náročné České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele svatého Mikuláše v Pasově a v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Provedení je zároveň zvláštní v tom, že němečtí zpěváci budou zpívat text v češtině, k čemuž budou speciálně vyškoleni. Součástí třídenního pobytu v sousední zemi bude kromě koncertu a zkoušek také společná večeře a prohlídka města s průvodcem.

Příspěvek Fondu budoucnosti na tento projekt činí 4000 eur.


Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

 

foto: Ondřej Staněk

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 72 nových česko-německých projektů a představí svoji činnost na parlamentním večeru v Německém spolkovém sněmu
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti