Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Češi a Němci věří v restart setkávání

 
 

              Fond budoucnosti podpoří 103 nových projektů částkou 16 milionů korun

Tisková zpráva, 16. června 2021

(Praha) Díky Česko-německému fondu budoucnosti bude realizováno 103 česko-německých projektových záměrů vycházejících z občanské společnosti obou zemí. Správní rada Fondu za tímto účelem ve středu uvolnila finanční prostředky ve výši 16 009 753 korun.

Mezi aktuálně schválenými projekty druhého čtvrtletí je několik větších kulturních festivalů, které se v loňském roce mohly uskutečnit pouze online a nyní opět počítají s publikem. Řada projektových partnerů se nechala inspirovat Tématem roku, vyhlášeným Fondem na rok 2021, a společně se zabývají dopady pandemie na česko-německou spolupráci.

„Jsme rádi a zároveň je pro nás velkou úlevou, že po dlouhém lockdownu a nechtěném ústupu do digitálního prostoru se opět otvírá naděje na opravdová, osobní setkání,“ uvedli Jindřich Fryč a Martin Kastler, předsedové správní rady. „A jsme hrdí na mnoho lidí z obou našich zemích, kteří tuto náročnou zatěžkávací zkoušku pro přeshraniční spolupráci bravurně obstáli a i během lockdownu udržovali česko-německou spolupráci s velkým osobním nasazením při životě.“    

 

Výběr aktuálně schválených projektů:


Mezinárodní konference o Dokumentačním centru holokaustu na Moravě

Nakladatel a spisovatel Martin Reiner chce v Brně založit Dokumentační centrum holocaustu na Moravě. S pomocí nadačního fondu, který za tímto účelem vznikl, a německého partnera z Mezinárodního osvětimského výboru v Berlíně má vzniknout moderní, interaktivní muzeum, které přiblíží širší veřejnosti osudy Židů na Moravě. 
Jako kick-off meeting je naplánována mezinárodní konference, na níž mají renomované osobnosti a odborníci z Česka i zahraničí poskytnout poradenství ohledně konkrétní podoby dokumentačního centra. Dalším krokem má být vypsání mezinárodní architektonické soutěže. Cílem je zároveň poskytnout Brnu nový architektonický akcent.

Fond budoucnosti podpoří mezinárodní konferenci k novému dokumentačnímu centru holocaustu částkou 180.000 Kč.

 

Společná síť příběhů - konference německo-českých projektů 

Nadace Brücke/Most a severočeský Lužický horský spolek chtějí v rámci jednodenní kontaktní konference umožnit setkání českých a německých aktérů, kteří se věnují zpracování společné historie v severočesko-saském příhraničním regionu. 
Hlavním důvodem pro toto setkání představuje zjištění obou partnerů, že v této oblasti jsou viditelné některé větší organizace, jako Antikomplex, Post Bellum nebo Adalbert-Stifter-Verein, řada menších iniciativ a jednotlivců ovšem paralelně pracuje na stejných tématech bez povšimnutí. Z konference má vzejít společná síť příběhů, která bude spojovat stávající iniciativy a zajistí optimální využití synergií.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr v rámci svého Tématu roku 2021 příspěvkem 5.500 eur.


Vydání knihy „Felix Kolmer: Vzpomínky“

Český osvětimský výbor předkládá dvojjazyčnou publikaci, která je věnována životu a dílu prof. dr. Felixe Kolmera. Kolmer v mládí přežil holocaust se všemi jeho hrůzami a dnes je mezinárodně uznávaným fyzikem. Po roce 1989 se angažoval sociálně i politicky zejména ve věci odškodnění českých obětí nacismu a ve prospěch osvěty v otázce holocaustu, a to na nejvyšší úrovni, mimo jiné jako viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru. Po celý svůj život je i nadšeným skautem. Publikace má zprostředkovat Kolmerovo humanistické a intelektuální poselství a vychází ze série rozhovorů novinářky Kateřiny Mázdrové (Respekt), které jsou doplněny o příspěvky přátel a kolegů a fotografie Libora Fojtíka.
Projektovým partner je Mezinárodní osvětimský výbor, který také zajistí distribuci knihy v Německu.

Příspěvek Fondu budoucnosti na tuto publikaci činí 150.000 Kč.

 

Landart setkání Königsmühle 2021 - Deset let oživování zaniklé obce v Krušných horách

V rámci landartového festivalu probouzí český spolek DoKrajin a spolek Lichtfabrik e.V. z města Annaberg-Buchholz pro širokou veřejnost k životu zaniklou příhraniční obec Königsmühle u Loučné v Krušných horách. Toto zmizelé místo dnes připomínají pouze ruiny šesti domů, o prostranství se po celý rok starají čeští a němečtí dobrovolníci a díky jejich nasazení se z něj stává stále oblíbenější výletní cíl.  
Letošní 10. ročník festivalu má vedle akcí pro děti, koncertů, prezentací landartových umělců, přednášek a workshopů zahrnovat i diskuze k česko-německým vztahům, vedle toho budou prezentovány dvě knihy o historii místa. Před samotným festivalem se jako obvykle uskuteční týdenní česko-německý workcamp pro dobrovolné pracovníky.

Fond budoucnosti přispěje na tento landartový festival částkou 250.000 Kč.


Workshop Loci Sacri

Západočeský spolek Domaslav a Institut für Lebensbezogene Architektur z Furth im Wald propojí na dvoudenním workshopu Čechy a Němce, kteří se aktivně angažují v oblasti památkové péče a starají se o sakrální památky ve svém okolí. Jen v plzeňské diecézi se nacházejí stovky kostelů, z nichž mnohé jsou v dezolátním stavu a neslouží liturgickým účelům. Podstatná část z nich je památkově chráněna, farnosti však postrádají zdroje na jejich opravy a obce je do své správy často nechtějí přebírat. V rámci workshopu chtějí jeho účastníci společně rozvíjet dlouhodobé perspektivy a plány, jak zabránit chátrání sakrálních památek a používat přitom postupy šetrné k životnímu prostředí.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt v rámci svého Tématu roku 2020 příspěvkem 52.500 Kč.

 

Pražský divadelní festival německého jazyka, 26. ročník

Pražský divadelní festival německého jazyka se na české kulturní scéně etabloval jako inovativní kulturní událost, která přináší významné impulzy a setkává se u pražského publika s velkou odezvou. Poté, co se v loňském roce mohl festival uskutečnit pouze digitálně, věří jeho organizátoři, že se letošní ročník opět uskuteční v klasické prezenční podobě. V dramaturgii festivalu pořadatelé i nadále sází na soubory, které rády experimentují a reagují na aktuální dění. V doprovodném programu je opět naplánována platforma theatertreffpunkt prag, v jejímž rámci se ke slovu dostanou divadelníci ze střední a východní Evropy společně s předními německými divadelními tvůrci a odborníky. Jako závěrečná inscenace letošního ročníku je naplánována mezinárodně uznávaná hra „Osmý život (pro Brilku)“ hamburského divadla Thalia-Theater, které je partnerem festivalu.

Fond budoucnosti festival podpoří jako generální partner částkou 110.000 eur.

 

Das Filmfest 16 (2021)

Das Filmfest se svým 16. ročníkem opět přináší do Prahy a Brna německojazyčné současné filmy a umožňuje tak českému publiku pohled na aktuální filmovou tvorbu v německojazyčných sousedních zemích. Po loňském ročníku, který se z důvodu pandemie konal online, je ten letošní opět koncipován v původní podobě a prezentuje zhruba 40 hraných, dokumentárních a krátkých filmů. Například se jedná o moderní adaptaci románové klasiky Alfreda Döblina „Berlín, Alexandrovo náměstí“ (1929) nebo o portrét režiséra Rainera Wernera Fassbindera „Entfant Terrible“. Mezi festivalovými hosty se očekává oscarová režisérka Caroline Link se svým nejnovějším filmem „Jak Hitler ukradl růžového králíčka“, který se částečně natáčel kulisách Prahy.
Českým školám má být v rámci festivalu nabídnut online program. Jako předskokan se v letních měsících uskuteční v Praze a Brně „Sommerkino“.

Fond budoucnosti podpoří tento filmový festival částkou 350.000 Kč.

 

Poslední kapitola dějin světa

Pražské Studio Hrdinů ve spolupráci s režisérkou Katharinou Schmitt reaguje na situaci českých a německých herců během koronavirové pandemie výzkumným uměleckým projektem. Zaměří se přitom hlavně na otázku, jak se umělci vypořádali se sociální izolací. Za tímto účelem se uskuteční řada rozhovorů s českými a německými herci, které pak poslouží jako základ zvukové instalace ve veřejném prostoru a také budou uveřejněny v knižní publikaci. Vedle toho je plánována inscenace ve Studiu Hrdinů v režii Kathariny Schmitt, která bude vycházet z textového materiálu rozhovorů a z eseje Heinricha von Kleista „O loutkovém divadle“.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt v rámci svého Tématu roku 2021 částkou 380.000 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti