Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Češi a Němci společně zachraňují 30 chátrajících kulturních památek

Česko-německý fond budoucnosti umožní realizaci celkem 111 nových česko-německých projektů


(Praha) Česko-německý fond budoucnosti podpoří 111 nových společných projektů občanů obou zemí. Správní rada Fondu za tímto účelem ve středu uvolnila finanční prostředky v celkové výši téměř 26,4 mil. Kč. Zasedání se tentokrát konalo na Ministerstvu kultury ČR, kde členy rady přivítal ministr kultury Martin Baxa. Mezi nově schválenými projektovými záměry je 30 projektů z oblasti památkové péče, na které Fond poskytl celkem 9,8 mil. Kč.

„Společná obnova kulturních památek je spojena s intenzivní výměnou mezi dnešními obyvateli a bývalými německými spoluobčany. Jsme velmi rádi, že se zde již dávno nejedná o záležitost starší generace. Aktivně se zapojuje také stále více mladých lidí, kteří zakládají vlastní spolky s cílem zachovat společné kulturní dědictví a učinit z něj místo setkávání a kulturního života,“ zdůraznili Rita Hagl-Kehl a Jindřich Fryč, spolupředsedové správní rady.

Vedle toho Fond v uplynulých týdnech podpořil desítku dalších česko-německých projektů v rámci svých mimořádných programů podpory Re-Start, Pomozme Ukrajině společně! a Začínáme!, které umožňují schválení ve zkráceném termínu.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

POMOZME UKRAJINĚ SPOLEČNĚ
 

Performensk Festival 2022

V rámci německo-česko-ukrajinské spolupráce se sdružení Performensk z moravského Příboru a Trans-Media-Akademie z Hellerau společně zúčastní mezinárodního festivalu performativního umění PERFORMENSK (International Festival of Performative Arts in Minsk). Tento festival se v Bělorusku koná od roku 2018, ale kvůli válce se letos uskuteční v Bruselu. Cílem festivalu je zpřístupnit současné umění široké veřejnosti, vytvořit mezi profesionálními umělci a místním publikem bezpečné prostředí pro dialog a podpořit mezinárodní kulturní výměnu mezi východoevropskými umělci a současnou uměleckou scénou v západní a střední Evropě.
Česko-německá spolupráce na festivalu je v tomto rozsahu novinkou.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 77 600 Kč.


DISKUSNÍ FÓRA, KULTURA, MLÁDEŽ

Česko-německá konference: „Evropa na rozcestí – mezi mírem a válkou?“

Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) a jeho německý partner Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V. chtějí na třídenní konferenci diskutovat o celosvětových dopadech a důsledcích války na Ukrajině. Jednotlivé tematické bloky jsou koncipovány v co nejširší perspektivě a zaměří se například na energetickou krizi, spolupráci Evropské unie, ale i roli NATO a Rady bezpečnosti OSN. Několikadenní formát zároveň umožní intenzivní česko-německé setkání, a to i mladých účastníků z České republiky a Německa, zastoupených mládežnickou organizací SAG „Spirála“.

Fond budoucnosti konferenci podpoří částkou 170 000 Kč.


Uprostřed na okraji: Severovýchod. Rozhovory s lidmi, kteří mění Sudety

Sdružení Antikomplex se inspirovalo Tématem roku 2022 vyhlášeným Fondem budoucnosti („Svět se změnil – co my na to?“) a zamýšlí běžný narativ česko-německého pohraničí jako „divokého“ nebo „opuštěného“ regionu konfrontovat s jiným obrazem: V publikaci „Uprostřed na okraji“ představuje celkem 13 aktivních lidí z různých oblastí z Broumovska i ze severní Moravy, jejichž občanská angažovanost má na daný region pozitivní dopad. Výsledkem je obraz dynamické společnosti, která se neřídí minulostí a nostalgií, ale spíše pohledem do budoucna, a která odvážně čelí soudobým výzvám, jako byl například lockdown v letech 2021 a 2022.

Fond budoucnosti podpoří tuto publikaci příspěvkem 170 000 Kč.


Měnící se svět – jak se s tím vypořádat?

Odborné školy z Frýdku-Místku (Moravskoslezský kraj) a Gelnhausenu (Hesensko) se v rámci dvou týdenních setkání budou zabývat Tématem roku vyhlášeným Fondem budoucnosti na rok 2022 a zkoumat dopady covidových opatření na život mladých lidí. Účastníci setkání porovnají, jak se s těmito dopady vyrovnávají mladí lidé v České republice a v Německu a jaké perspektivy z toho vyplývají. Aktivity vycházející ze zážitkové pedagogiky mají účastníkům pomoci při odbourávání obav a osvojování si sociálních kompetencí. Ubytování v hostitelských rodinách jim navíc umožní poznat každodenní život v sousední zemi.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt v rámci Tématu roku 2022 částkou 250 000 Kč.


Jan Švankmajer: Nepřirozené historky (Pracovní titul)

Různorodé dílo Jana Švankmajera (nar. 1934), jednoho z nejznámějších českých výtvarníků a představitele surrealismu, bude poprvé vystaveno v regionu Horní Falc. Díky iniciativě Oberpfälzer Künstlerhaus ze Schwandorfu a filmové společnosti ATHANOR ze středočeského města Slaný se Švankmajerovy objekty, obrazy a filmy představí zdejšímu publiku, které dosud nemělo mnoho příležitostí se s jeho dílem seznámit. Součástí výstavy budou také projekce některých Švankmajerových slavných krátkých filmů, včetně jeho posledního snímku „Kunstkamera“.

Fond budoucnosti výstavu podpoří částkou 7500 eur.
 

OBNOVA PAMÁTEK

Renovace stropu presbytáře kostela sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku

Kostel svatého Šimona a Judy ve Starém Rokytníku, dříve téměř výhradně německé obci, nebyl od konce druhé světové války udržován, stále více chátral a byl vystaven vandalismu. Poslední bohoslužba se zde konala v roce 1974. Od roku 2020 je vlastníkem kostela a hřbitova spolek Přátelé Starého Rokytníku, který ve spolupráci s krajanským spolkem Trautenau usiluje o rekonstrukci této kulturní památky a o to, aby se opět stala centrem života místních obyvatel. Již nyní přitom oba partneři připomínají historii německých obyvatel.
Předpokladem pro opětovné využívání kostela je především oprava zchátralého stropu, který se v roce 2021 zřítil.

Fond budoucnosti renovaci podpoří příspěvkem 350 000 Kč.


Obnova kostela v Polubném

Projekt obnovy kostela v Polubném má přispět k zachování této stavby a jejímu využití jako místa setkávání pro budoucí generace. Vzhledem k aktuálnímu neutěšenému stavu kostela do něj není zajištěn bezpečný přístup. Hrozí totiž další masivní poškození zdiva. Z iniciativy bývalých německých obyvatel Polubného a místního faráře má být nyní opravena část krovu a fasáda na štítové zdi. Bývalí němečtí obyvatelé se již v minulosti podíleli na obnově památek v Polubném a obec pravidelně navštěvují.

Fond budoucnosti podpoří první žádost k renovaci tohoto kostela příspěvkem 600 000 Kč.


Dokončení opravy fasád kostela Nanebevzetí Panny Marie (sv. Šimona a Judy) v Rožmitále na Šumavě

Rekonstrukce kostela v Rožmitále na Šumavě je ukázkovým příkladem aktivní spolupráce současných i bývalých obyvatel obce při obnově společného kulturního dědictví. V roce 2015 vznikl spolek pro obnovu kostela (Förderkreis Katholische Kirche Maria Himmelfahrt Rosenthal), v němž jsou zapojeni čeští i němečtí členové. Na rekonstrukci kostela pořádají pravidelná setkání a sbírky. Nyní má být finalizována celková oprava venkovní fasády. Na příští rok je pak naplánováno setkání rodáků v Rožmitále se společnou oslavou u příležitosti dokončení rekonstrukce.

Fond budoucnosti se finančně podílí na tomto projektovém záměru příspěvkem 250 000 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti