Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Odlišné jazyky - společné dějiny: Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích

Cyklus přednášek Odlišné jazyky - společné dějiny si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století. Pozornost bude věnována nejen meziválečnému Československu, období protektorátu nebo poválečným událostem, ale také vývoji v 2. polovině 20. století a současnému stavu.

více

12. února: Das „unendliche Thema“ Erinnerung/Gedächtnis - přednáška Manfreda Weinberga

12. února od 17:00 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, prosloví Manfred Weinberg (Univerzita Kostnice / Karlova univerzita) přednášku Das „unendliche Thema“ Erinnerung/Gedächtnis. Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: Paměť, trauma a jejich narativy a bude proslovena v němčině.
více

Pamětní shromáždění: město Halle a Česko-německý fond budoucnosti společně vzpomínají na oběti nacionálního socialismu

U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a prezentace výstavy Česko-německého fondu budoucnosti „Totálně nasazeni“, přibližující osudy českých nuceně nasazených ve třetí říši, vzpomínají v neděli 27. ledna představitelé města Halle and der Saale a Česko-německého fondu budoucnosti na oběti nacionálně socialistického bezpráví. Shromáždění se koná v kostele věznice Roter Ochse v Halle, v areálu, kde byly za druhé světové války internováni i čeští odpůrci nacionálního socialismu.

více

Terezín nashromáždil 1,4 milionu korun na opravu varhan (ČTK)

Terezín (Litoměřicko) 23. ledna (ČTK) - Městu Terezín se podařilo nashromáždit 1,4 milionu korun na opravu varhan v kostele Vzkříšení Páně. Rozhodující byl příspěvek německéhoSpolkového sněmu, který z iniciativy předsedy Norberta Lammerta na opravu terezínských varhan věnoval 750.000 korun. Dalších 550.000 korun získal Terezín z Česko-německého fondubudoucnosti, zbytek pochází od místních podnikatelů a drobných dárců. 

více

Výstava "Zničené židovské památky severních Čech 1939–1989"

23. ledna byla v Galerii Klementinum pražské Národní knihovny zahájena putovní výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989, příbližující devastaci synagog, hřbitovů a jiných nemovitých židovských památek za nacionálního socialismu a během následného období komunistické vlády.

více
 
Česko-německý fond budoucnosti