Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

25. výročí Česko-německé deklarace: Česko-německý fond budoucnosti představuje nový průzkum veřejného mínění k příhraničním regionům a vyhlašuje nové programy podpory

 
 

(Praha) U příležitosti 25. výročí Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997 představuje Česko-německý fond budoucnosti nový průzkum veřejného mínění k životu v příhraničních regionech v obou zemích a vyhlašuje hned několik nových programů podpory.

V kvalitativním průzkumu, který provedly instituty pro výzkum veřejného mínění STEM z Prahy a pollytix strategic research z Berlína, byli respondenti na obou stranách hranice dotazováni na téma života v příhraničí a česko-německého sousedství.

„Tato studie potvrdila naši hypotézu, že podél hranice žije mnoho lidí, kteří aktivně utvářejí česko-německé sousedství, zároveň je však v těchto klíčových regionech stále ukryt značný potenciál. Naším cílem bylo tento potenciál blíže poznat,“ shrnují Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Fondu budoucnosti.

Studie konkrétně dochází k závěru, že kontakty se sousední zemí se často omezují na pracovní oblast a nákupní turismus, zatímco pevné osobní vazby a přátelství jsou vzácnější. Lidé z obou stran hranic sice mají řadu podobných zájmů, ale chybí jim informace o možnostech se jim věnovat společně se svými sousedy. Jako důvod uvádí nedostatek informačních zdrojů či jazykovou bariéru. Povrchnější kontakty pak mohou vzájemné vztahy v krizových situacích oslabovat, jak bylo vidět naposledy během covidové pandemie, kdy ožily některé stereotypy považované za dávno překonané.

„Z podrobných individuálních rozhovorů, které jsme provedli v rámci našeho průzkumu, jsme mohli celkově konstatovat pozitivní a pragmatický postoj k sousední zemi. Hlavní problém spočívá v tom, že ačkoli by respondenti obecně rádi navázali více osobních kontaktů v sousední zemi, nevědí přesně, kde a jak. Společné zájmy jsou zde důležitým klíčem k zapojení lidí,“ vysvětlují Jana Faus z institutu pollytix strategic research gmbh a Martin Buchtík z agentury STEM.

Kvalitativní studie svými diferencovanými výsledky přivedla Fond budoucnosti k hledání zcela nových způsobů, jak k tomuto tématu přistupovat: jedním z výsledků je nový program "Rok na hranici", pro nějž Fond budoucnosti hledá osm aktivních a kreativních lidí z obou zemí, kteří se na profesionální bázi po dobu jednoho roku zaměří na jeden z regionů podél česko-německé hranice. Tam budou realizovat různorodé aktivity s cílem co nejvíce usnadnit další sbližování lidí z obou stran hranic.

 „Chceme tak podle potřeby nabídnout praktickou pomoc těm, kteří by se svými sousedy na druhé straně rádi měli více společného, ale sami nejsou z různých důvodů aktivní, a zároveň tak přímo na místě přispět k rozvoji živých příhraničních regionů,“ uvádí Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek.

Studie obsahově koresponduje s celoplošným výzkumem česko-německých vztahů financovaný Fondem budoucnosti, jehož výsledky ve zkrácené podobě představily instituty STEM a Allensbach v listopadu 2021 na konferenci Česko-německého diskusního fóra v Brně (odkaz na českou a německou část výzkumu v plném rozsahu).    

U příležitosti výročí Česko-německé deklarace Fond budoucnosti dále vyhlašuje nový mimořádný program podpory nestátních paměťových institucí. Je zaměřen na inovativní česko-německé projekty v oblasti paměťové kultury na poli občanské společnosti.

„Díky Česko-německé deklaraci se o temných kapitolách česko-německých dějin již dávno nevedou spory na politické a právní úrovni, nýbrž se staly předmětem vědeckého výzkumu a paměťové kultury. Je skvělé, že paměťová kultura a její instituce a aktivity jsou v obou zemích velmi živé, zároveň však ale čelí mnohým výzvám. Nové myšlenky a záměry, ale i zavedené aktivity se silně potýkají s nedostatečným financováním na jejich rozjezd či rozvoj a přitom stojí před velkou otázkou, jakými cestami se dále ubírat v souvislosti s rychlým odcházením pamětníků. Prostřednictvím našeho nového mimořádného programu podpory chceme tyto aktéry povzbudit v jejich úsilí přijít s něčím novým či dále posílit jejich aktivity vedoucí k lepšímu poznání našich společných dějin a ve svém důsledku i k hlubšímu vzájemnému porozumění,“ zdůrazňují Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek.

Více informací o tomto mimořádném programu podpory naleznete zde.

---------------------------

Fond budoucnosti byl založen v roce 1998 v návaznosti na Česko-německou deklaraci, aby naplnil nový směr vzájemných vztahů, který byl v deklaraci dohodnut.Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti více než dvě miliardy korun na více než 12 000 česko-německých projektů. Podpořené aktivity jsou rovnoměrně rozděleny mezi Českou republiku a Německo. Přibližně třetina všech projektů se uskutečňuje na obou stranách hranice. Mezi nejdůležitější oblasti podpory patří výměny škol a mládeže a kulturní spolupráce. Více než půl milionu dětí a mladých lidí z obou zemí mělo od té doby možnost poznat se navzájem a seznámit se s jazykem a každodenním životem v sousední zemi. Zhruba 1/3 nadačních prostředků je ročně vynaložena na kulturní projekty. Od svého založení podpořil Fond budoucnosti kolem 3 600 kulturních projektů, které oslovily statisíce občanů obou zemí. Další velká část podpory je zaměřena na dialog mezi občanskými společnostmi obou zemí na nejrůznějších úrovních. Fond také přispívá k zachování německého a židovského kulturního dědictví v České republice a od roku 1998 finančně podpořil obnovu více než 300 kaplí, kostelů, synagog a hřbitovů především v českých příhraničních regionech. Od roku 2012 reaguje Fond svým Tématem roku na aktuální vývoj česko-německých vztahů. Téma roku 2022 zní: Svět se změnil – co my na to? K podpoře lepšího porozumění mezi Čechy a Němci uděluje od roku 2016 Fond budoucnosti ve spolupráci se Svazem německých novinářů (DJV) a Syndikátem novinářů ČR každoročně Česko - německou novinářskou cenu. V prvním roce pandemie koronaviru dokázal fond díky svým mimořádným výzvám rychle a nebyrokraticky pomoci tam, kde bylo nejvíce třeba, což bylo v obou zemích vysoce ceněno.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti