Česky (překlad)

Carsten Lenk

Evangelické vzdělávací dílo, Regensburg