Německy (překlad)

František Lobkowicz

Biskup ostravsko-opavský