Česko-německý fond budoucnosti

15 let Česko-německého fondu budoucnosti
15 let živoucího sousedství

Česko-německý fond budoucnosti slaví výročí patnácti let své existence a tím i patnácti let usilovné podpory porozumění mezi Čechy a Němci – evropský bilaterální úspěch.

„S radostí sleduji, že se za pomoci Fondu budoucnosti podařilo právě tuto vzájemnost mladých lidí
obou zemí rozvinout v tak mnohostranné a rozmanité podobě."

Ze zdravice bývalého spolkového prezidenta Romana Herzoga

„Mezivládní vztahy, nová platforma parlamentních vztahů a stále se rozšiřující platforma občanských aktivit – to,
že jedno neexistuje zcela izolovaně od druhého, nýbrž ve stále pestřejší provázanosti,
pokládám za skutečný úspěch Fondu budoucnosti a Diskusního fóra.“

Prezident Spolkového sněmu Norbert Lammert, Berlín 14. května 2013

„Česko-německý fond budoucnosti měl obrovský podíl na tom, že dnes
mohou být česko-německé hodnoceny jako velmi dobré.“

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, Berlín 14. května 2013

 

Ohlédnutí
90. léta 20. století: Během vleklých a nesnadných jednání se Spolková republika Německo a Česká republika pokusily ukončit desetiletí politického chladu a vytvořit předpoklady pro aktivně utvářené sousedství. Podpisem Česko-německé deklarace z roku 1997 se vlády obou zemí dohodly, že založí Česko-německý fond budoucnosti a vybaví ho finančními prostředky. Fond měl mimo jiné podporovat „projekty společného zájmu“, jak stojí v uvedeném dokumentu. Česko-německý fond budoucnosti svou činnost zahájil počátkem roku 1998.

Tisíce partnerských projektů
To, co Česko-německá deklarace „účelově“ politicky formulovala, Fond budoucnosti v uplynulých patnácti letech trvale a úspěšně – společně se všemi angažovanými nositeli a partnery projektů – přiváděl do života. Česko-německý fond budoucnosti poskytl od roku 1998 celkem zhruba 45 milionů EUR takřka 7 500 partnerským projektům, mnohokrát podpořil těsnou česko-německou spolupráci i v občanské rovině a umožnil celou řadu lidsky cenných setkání.

Odškodnění českých obětí nacismu
Stěžejním úkolem pro Česko-německý fond budoucnosti bylo od počátku i odškodnění českých obětí nacionálního socialismu. Přes 7000 z těch, kteří přežili nacistické pronásledování, dostalo finanční podporu. Fond byl současně na základě mezinárodních jednání pověřen výplatou odškodnění 86 000 bývalým českým nuceně nasazeným. Pracovníci Fondu přitom tyto lidi mnohostranně podporovali a mnohdy byli prvními, kdo se jejich osobními osudy vůbec zabýval.

„Téma roku“ – reagovat na vývoj ve společnosti
Od roku 2011 Fond budoucnosti pravidelně vyhlašuje „téma roku“ a důkladnější podporou dokáže pružně reagovat na vývoj ve společnosti. V letošním roce fond touto zvláštní formou podporuje projekty, které se v širším smyslu věnují „výchově k demokracii a prevenci xenofobie, antisemitismu a rasismu”.

Za živoucí sousedství
14. května 2013 oslavil Česko-německý fond budoucnosti své patnáctileté výročí v prostorách berlínské Parlamentní společnosti. Pod záštitou prezidenta Spolkového sněmu Norberta Lammerta se sešlo na 150 hostů ze světa politiky i občanské společnosti, aby zhodnotili, čeho se v česko-německých vztazích dosáhlo, a současně načrtli úkoly do budoucnosti.

Česko-německý fond budoucnosti je nepostradatelnou oporou živoucího sousedství mezi lidmi obou zemí – evropský bilaterální úspěch, který má budoucnost.
 

Slavnost v Berlíně 14. května 2013: Tisková zpráva a fotografie

Slavnost v Praze 24. června 2013: Tisková zpráva a fotografie

 
Česko-německý fond budoucnosti