Česko-německý fond budoucnosti

2013: 15 let Česko-německého fondu budoucnosti
15 let živoucího sousedství

Česko-německý fond budoucnosti slaví výročí patnácti let své existence a tím i patnácti let usilovné podpory porozumění mezi Čechy a Němci – evropský bilaterální úspěch.

Ohlédnutí zpět do 90. let 20. století: Během vleklých a nesnadných jednání se Spolková republika Německo a Česká republika pokusily ukončit desetiletí politického chladu a vytvořit předpoklady pro aktivně utvářené sousedství. Podpisem Česko-německé deklarace z roku 1997 se vlády obou zemí dohodly, že založí Česko-německý fond budoucnosti a vybaví ho finančními prostředky. Fond měl mimo jiné podporovat „projekty společného zájmu“, jak stojí v uvedeném dokumentu. Česko-německý fond budoucnosti svou činnost zahájil počátkem roku 1998.

Slavnost v Berlíně 14. května 2013: Tisková zpráva a fotografie
Slavnost v Praze 24. června 2013: Tisková zpráva a fotografie

více

 

 


Bývalý ministr
zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg

Bývalý spolkový ministr
zahraničních věcí
Guido Westerwelle

 

 

Česko-německý fond budoucnosti děkuje za všechny gratulace:

 
Česko-německý fond budoucnosti