Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Události

Program RE-START

 
 

S otevřením česko-německých hranic je konečně opět možné pořádat setkávací aktivity. Fond budoucnosti chce usnadnit česko-německý restart a umožnit v roce 2020 rychlou finanční podporu projektových záměrů naplánovaných v krátkém časovém předstihu před realizací.

Program RE-START je určen pro německé a české aktéry ze všech oblastí podpory (kromě obnovy památek a publikací) a všech věkových skupin, kteří chtějí v roce 2020 realizovat projekty, ale z časových důvodů nemohou u Fondu budoucnosti podat žádost v obvyklých lhůtách.

Výše podpory:

Maximální výše podpory je 50.000 Kč nebo 1.900 € a může činit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 150.000 Kč nebo 5.600 €.

Použití příspěvku: 

Příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků.

Podmínky podpory:

Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující podmínky: 

  • Projektoví partneři v minulosti uskutečnili minimálně jeden společný projekt s podporou Fondu budoucnosti. Nová partnerství předkládají své projektové záměry připravené v krátkém časovém předstihu před realizací v rámci programu „Začínáme!“.
  • Projekt se musí uskutečnit v roce 2020. 
  • Podpora nesmí být kombinována s jinými, již schválenými příspěvky ČNFB. 

Způsob podání žádosti:

  • Žádosti se mohou podávat mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému. 
  • Rozhodnuto o nich bude vedením sekretariátu ve zkráceném termínu.

Pokyny k podání žádosti:

  • V části „Popis projektu” zaškrtněte, že žádost podáváte v programu „Začínáme!“.
  • K názvu projektu připište, že se jedná o program „RE-START“.
  • Žádost vyplňte v jednom jazyce. V obou jazycích budou vyplněna pouze pole „Název projektu” a „Role projektového partnera”.
  • Do polí, která mají být vyplněna v druhém jazyce, napište pouze text „RE-START“.

Před podáním žádosti v tomto programu kontaktujte prosím referenta, který je odpovědný za danou oblast.

Podání žádosti prostřednictvím online formuláře zde.

Soubory ke stažení

PROGRAM RE-START (248 kB)
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti