Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV PROJEKTU

PROJEKTTITEL

ČÁSTKA / SUMME

6_19_5327

5327

Žákovská výměna mezi Srbskou středni školu Ralbice a Základni školou Jungmannovy sad Mělnik.

Schüleraustausch Sorbische Oberschule Ralbitz - Zakladni Škola Mělnik 2020

1.100

EUR

3_19_7008

7008

Společně po nové cestě - obnova kostela ve Vrchní Orlici

Zusammen auf dem neuen Weg - Erneuerung der Kirche in Vrchní Orlice/Hohen Erlitz

400.000

CZK

5_19_8359

8359

Vydání sborníku o Pražském fejetonu

Herausgabe eines Sammelbandes zum Prager Feuilleton

3.000

EUR

6_19_9029

9029

projekt„Together for a better climate –Společně za ochranu klimatu“  

"Together for a better climate – Zusammen für ein besseres Klima“

7.400

EUR

8_19_9146

9146

Dokončení opravy zvoničky a obnova komínu poustevny

Fertigstellung des Glockturmes und Schornstein repariert der Einsiedelei

90.000

CZK

6_19_9180

9180

2. Trilaterální setkani mládeže 
"S úsměvem k přátelství"

2. Trilaterale Jugendbegegnung
"Mit dem Lächeln zur Freundschaft"

115.000

CZK

2_19_9211

9211

Skupinová výměna žáků gymnázií Český Brod - Lichtenfels

Gruppenaustausch von Schülern der Gymnasien Český Brod - Lichtenfels

26.210

CZK

4_19_9293

9293

Česko-německý program pro mladé profesionály 2020: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Sustainable Business & Lifestyle

Deutsch-Tschechisches Programm für junge Nachwuchsführungskräfte 2020: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) - Sustainable Business & Lifestyle

777.600

CZK

4_19_9314

9314

Lázeňské a ambulantní rehabilitační pobyty pro seniory německé menšiny

Kuraufenthalte und ambulante Behandlungen der Senioren der deutschen Minderheit

2.010.650

CZK

4_19_9327

9327

Antikomplex: tváří v tvář minulosti a budoucnosti 2

Antikomplex: Von Angesicht zu Angesicht mit der Vergangenheit und der Zukunft 2

428.000

CZK

2_19_9331

9331

Soutěž "Vtipné texty"

Wettbewerb "Witzige Texte"

65.524

CZK

5_19_9333

9333

Lexikon literatury fikce s tematikou holokaustu v polštině, češtině a slovenštině: Díla a kontexty

Lexikon der polnisch-,tschechisch- und slowakischsprachigen Holocaustliteratur: Werke und Kontexte

3.000

EUR

8_19_9691

9691

Oprava střechy kostela sv. Jakuba Většího v Dolním Lánově

Dachrenovierung der heiligen Jakobs  Groser Kirche in Dolní Lánov

400.000

CZK

6_19_9747

9747

Vzájemně se učit! Setkání se simulační hrou

Voneinander lernen! Planspielbegegnung

989

EUR

4_19_9847

9847

Česko-německá spolupráce v oblasti prevence neregulérní migrace do Evropy a humanitární pomoci ve třetích zemích

Deutsch-Tschechische Zusammarbeit im Bereich Prävention irregulärer Migration nach Europa und humanitäre Hilfe in Drittstaaten

4.000

EUR

4_19_9940

9940

Mezinárodní konference "Raně novověké kultury smrti: hřbitovy, pohřby a memoria ve střední Evropě (cca 1500–1800)"

Internationale Tagung "Frühneuzeitliche Kulturen des Todes: Friedhöfe, Begräbnisse und Memoria in Mitteleuropa, ca. 1500–1800"

86.012

CZK

6_19_9991

9991

Tĕší mĕ!

Freut mich!

5.000

EUR

3_19_10037

10037

Dokončení obnovy kopule levé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou

Abschluss der Restaurierung der linken Kirchenkuppel des Kirchenturms der Kirche "Maria Himmelfahrt" in Budišov nad Budišovkou/Bautsch

600.000

CZK

3_19_10126

10126

Sanace krovu napadeného dřevomorkou kostela sv. Bartoloměje v Odrách

Restaurierung des Dachbinders der Kirche von St. Bartholomäus vom Hausschwamm angegriffen

550.000

CZK

3_19_10127

10127

II.etapa opravy fasád kostela Nanebevzetí P. M. (Sv. Šimona a Judy) v Rožmitále n.Š.

II.Etape Fasade-Wiederherzustellen - die Kirche Mariahimmelfahrt (Hl. Simon und Judas) in Rožmitál/Rosenthal

300.000

CZK

3_19_10135

10135

Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně

Revitalisierung der Ehrengräber auf dem Stadtfriedhof in Neutitschein

300.000

CZK

3_19_10136

10136

Obnova fasády průčelí kostela Povýšení sv. Kříže v Kuníně

Die Erneuerung der Stirnseite der Erhebung des Tempels des Heiligen Kreuzes in Kunín

500.000

CZK

3_19_10137

10137

Obnova presbytáře a sakristie kostela sv.Mikuláše v Šitboři

Erneuerung des Presbyteriums und der Sakristei St. Nikolaus Kirche in  der Gemeinde Šitboř (Schüttwa)

400.000

CZK

8_19_10138

10138

Obnova oken kostela sv. Jana Křtitele v Markoušovicích

Erneuerung der Fenster in der Hl. Johannes der Täufer Kirche in Markausch.

200.000

CZK

8_19_10139

10139

MAŽIF IX mezinárodní židovský festival

MAŽIF IX Internationales jüdisches Festival

100.000

CZK

2_19_10142

10142

"Die Weiße Rose": Ein Projekt

"Die Weiße Rose": Ein Projekt

4.000

EUR

3_19_10144

10144

Obnova fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích

Die Erneuerung der Kirchenfassade der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Holčovice

430.000

CZK

8_19_10146

10146

Restaurování vitraje s motivem Dobrého pastýře v kostele v Bělé u Děčína

Restaurierung eines bunten Kirchenfensters mit dem Motiv des Guten Hirten in der Kirche zu Biela bei Tetschen-Bodenbach

60.000

CZK

8_19_10147

10147

Obnova kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě

Die Erneuerung der Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Staré Město bei Bruntál

600.000

CZK

8_19_10150

10150

Restaurování varhan farního kostela v Jeseníku

Restaurierung der Orgel in der Pfarrkirche zu Jeseník/Freiwaldau

600.000

CZK

8_19_10151

10151

Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Sanierung der Wallfahrtsanlage Mariä Heimsuchung in Horní Police (Oberpolitz)

200.000

CZK

6_19_10152

10152

Chráněné krajinné oblasti - Výměnný pobyt žáků mezi IGS Oyten a Gymnáziem v Blansku 

Schüleraustausch IGS Oyten- Gymnázium Blansko – Naturschutzgebiete

49.700

CZK

6_19_10153

10153

Knedlíky nebo knedle? Získávání interkulturních kompetencí na příkladu z oblasti pohostinství.

Klöße oder Knödel? Interkulturelle Kompetenzen am Beispiel des Gastgewerbes erlangen

2.500

EUR

3_19_10154

10154

Dokončení rekonstrukce kostela Narození P. M. v Cetvinách

Beendigung der Renovierung der Maria-Geburt-Kirche in Cetviny /Zettwing

200.000

CZK

3_19_10158

10158

Dokončení opravy fasády kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou

Die Vollendung der Fassadereparatur der Kirche des heiligen Erzengel Michael in Rokytnice nad Jizerou

300.000

CZK

5_19_10159

10159

Setkání s demencí - Jak pomoci dětem vyrovnat se s vážnou situací v rodině a zachovat fungující mezigenerační vtahy

Treffen mit Demenz - Wie man den Kindern helfen kann, sich mit einer schwierigen Situation in der Familie auseinanderzusetzten, und gute Beziehungen zwischen Generationen zu bewahren

30.000

CZK

3_19_10165

10165

Záchranné práce na poškozených nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského hřbitova v Terešově

Rettuungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion gefährdeten Grabsteinen im jüdischen Friedhof in Terešov

300.000

CZK

8_19_10166

10166

Pallas Nordica.
Němečtí a italští mistři pro královnu Kristýnu (koncert)
Německá komorní hudba 17. a 18. století (Interpretační seminář)

Pallas Nordica.
Deutsche und italienische Meister für die Königin Kristina (Konzert)
Deutsche Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts (Interpretationsseminar)

135.000

CZK

3_19_10167

10167

Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově - 5. etapa

Rettung des Alten Friedhofs in Steinschönau - 5. Etappe

100.000

CZK

2_19_10169

10169

První setkání německých rodáků a jejich potomků doma v Dívčím Hradě

Erstes Heimattreffen der ehemaligen Deutschen Einwohner und ihrer Nachfahren in Dívčí Hrad (Maidelberg)

128.000

CZK

8_19_10172

10172

Bílá hora 1620 – 2020

Weißer Berg 1620 - 2020

120.000

CZK

3_19_10173

10173

Oprava hrobky Familie Weiss

Renovierung des Grabmals der Familie Weiss

130.000

CZK

8_19_10174

10174

Obnova kostela sv. Mikuláše v Horních Životicích

Erneuerung der Kirche St. Nikolaus in Horní Životice

600.000

CZK

3_19_10177

10177

Obnova kostela Narození Panny Marie v Kryrech

Instandsetzung der Kirche Mariä Geburt in Kriegern

250.000

CZK

3_19_10178

10178

Obnova historicky významných hrobů na městském hřbitově v Chodově

Renovierung von historisch bedeutenden Gräbern auf dem städtischen Friedhof in Chodau

150.000

CZK

8_19_10181

10181

Obnova pláště věže kostela sv. Mořice na Mouřenci

Renovierung der Fassade des Turmes der Kirche St. Moritz auf Maurenzen

190.000

CZK

8_19_10183

10183

Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Die Erneuerung der Pfarrkirche der Heiligen Dreifaltigkeit in Fulnek

550.000

CZK

3_19_10189

10189

Záchranné práce na poškozených nebo erozí ohrožených náhrobcích Nového židovského hřbitova v Praze 5 na Smíchově

Rettungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen auf dem Neuen jüdischen Friedhof in Prag 5, Smíchov

300.000

CZK

2_19_10190

10190

Setkání a porozumění česko-německého obyvatelstva Rožmitálu

Begegnung und Verständigung deutsch-tschechischer Bewohner in Rosenthal

25.000

CZK

5_19_10191

10191

48. malé dny harmoniky

48. Kleine Tage der Harmonika

1.500

EUR

6_19_10192

10192

Interkulturní kompetence v česko-německých setkáváních se zaměřením na děti, mládež a seniory

Interkulturelle Kompetenzen in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit mit der Konzentration auf Kinder, Jugendliche und Senioren

50.000

CZK

5_19_10193

10193

Česko-německé čtení v Českém centru PEN klubu - "Jasná setkání"

Deutsch-tschechische Lesung im Tschechischen Zentrum des PEN Klubs - "Klare Begegnungen"

900

EUR

8_19_10195

10195

Německá delegace na East Doc Platform 2020

Die deutsche Delegation im East Doc Platform 2020

120.000

CZK

6_19_10196

10196

Aby se inkluze stala běžnou záležitostí.

Damit Inklusion Normalität wird.

233.000

CZK

6_19_10201

10201

OLA 2020

OLA 2020

120.000

CZK

5_19_10202

10202

Co se skrývá za nenávistí? (AT)

Was liegt hinter dem Hass? (AT)

4.000

EUR

6_19_10204

10204

Kulturni zivot podel Vltavy a Labe v Praze a v Hamburku

Kulturelles Leben entlang der Wasserstraßen Moldau und Elbe in Prag und Hamburg

4.000

EUR

5_19_10208

10208

České vydání knihy Po zahradách a parcích průmyslníků v Libereckém kraji

Tschechische Ausgabe des Buches über die Gärten und Parks der Industriellen in der Region Liberec

40.000

CZK

4_19_10211

10211

Vybudování KulturDača - část 2

Aufbau KulturDača - Teil 2

18.720

EUR

2_19_10214

10214

Klimatické změny a ekonomické možnosti pro změnu

Klimaschutz und Nachhaltigkeit in unserem Alltag

2.700

EUR

4_19_10215

10215

Tak se dělá jaro #4

So macht man Frühling #4

15.000

EUR

5_19_10216

10216

Feminist (Art) Institution meets dgtl fmnsm (pracovní název)

Feminist (Art) Institution meets dgtl fmnsm (Arbeitstitel)

2.500

EUR

8_19_10222

10222

Novoroční koncert s Matthiasem Lorenzem

Neujahrskonzert mit Matthias Lorenz

28.000

CZK

6_19_10225

10225

Pohádková show

Märchenshow

140.000

CZK

5_19_10228

10228

Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2020

Dokumentation von Grabsteinen und Epitaphen auf den jüdischen Friedhöfen im Jahr 2020

199.280

CZK

6_19_10229

10229

Divadelní inscenace "Cirkusárium" realizovaná divadelní společností Toy Machine v českém a německém jazyce pro dětské publikum ve Speinshartu a v Mnichově.

Puppentheateraufführung "Cirkusárium" realisiert durch das Ensemble Toy Machine o.s. in tschechischer und deutscher Sprache für Vorschulkinder und SuS in Speinshart und München.

1.035

EUR

6_19_10231

10231

Dresjovice - Beyond border

Dresjovice - Beyond border

4.800

EUR

6_19_10235

10235

Studentská burza Gerstungen-Trebon

Schüleraustausch Gerstungen - Trebon

4.500

EUR

2_19_10236

10236

Německo-český turnaj ve vybíjené

Deutsch-Tschechisches Völkerballturnier

5.000

EUR

6_19_10238

10238

Co popř. kdo rozděluje společnost v České republice / Německu. Jak dosáhnout sjednocování a dialogu dvou či vícero skupin nestejného názoru? Je to vůbec nutné?

Was bzw. wer polarisiert die Gesellschaft in Tschechien / Deutschland?

70.000

CZK

5_19_10239

10239

Vydání knihy Gabriely Veselé Česko-německá literarární křižovatka

Die Ausgabe des Buches von Gabriela Veselá Česko-německá literární křižovatka

100.000

CZK

4_19_10240

10240

Kulturou proti antisemitismu 2020

Mit Kultur gegen Antisemitismus 2020

200.000

CZK

4_19_10243

10243

Rozvoj Živé paměti - inovativní formy seminářů a workshopů k tématu 2. světové války

Entwicklung von Živá paměť - innovative Formen von Seminaren und Workshops zum Thema des 2. Weltkriegs

500.000

CZK

2_19_10244

10244

Studijní pobyty na německých školách

Gastschulaufenthalte in Deutschland

96.000

CZK

4_19_10246

10246

22. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR Kroměříž 2020

22. Nationale Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments in der Tschechischen Republik Kremsier 2020

70.000

CZK

6_19_10247

10247

Zdi a jejich překonávání

Mauern - überwinden

4.500

EUR

5_19_10248

10248

Kultura Prahy na „Pražském náměstí“ – Berlín 2020

Prager Kultur am Prager Platz – Berlin 2020

60.000

CZK

8_19_10249

10249

Visegrád in Short(s)

Visegrád in Short(s)

4.000

EUR

6_19_10253

10253

Projekt "Praha-Thale"

Projekt "Prag-Thale"

55.000

CZK

2_19_10254

10254

Den setkání studentů partnerských škol BSZ Kelheim a OA Heroldovy sady se společnými aktivitami (seznámení s OAHS, geocaching po Praze ve smíšených skupinách).

Schülerbegegnungstag zwischen den Partnerschulen BSZ Kelheim und OA Heroldovy sady mit gemeinsamen Aktivitäten (Kennenlernen der OA Heroldovy sady und Stadtrallye in Prag mit tschechisch-deutschen Schülergruppen.

1.000

EUR

5_19_10255

10255

Překlad a vydání knihy "Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní" v SRN

Übersetzung und Herausgabe des Buches "Jüdische Identitäten in der Tschechoslowakei vor und nach dem Zweiten Weltkrieg" in der BRD

7.000

EUR

2_19_10257

10257

Společně a zodpovědně tvoříme dějiny Evropy

Die Geschichte Europas verantwortungsvoll miteinander gestalten

60.000

CZK

5_19_10258

10258

Skrytá církev a tajná svěcení

Untergrundkirche und geheime Weihen

100.000

CZK

4_19_10259

10259

Tým Evropa 3.0 - poučení z historie prostřednictvím fotbalu

Team Europa 3.0 - mit Fußball aus der Geschichte lernen

25.000

EUR

5_19_10260

10260

Cena Otokara Fischera

Otokar-Fischer-Preis

80.000

CZK

5_19_10261

10261

Bienále Na Soláni Čarták 2020 - Mezinárodní komorní sbor a orchestr Frankfurt-Praha k poctě Leoše Janáčka

Das Bienale Na Soláni Čarták 2020 - Der Internationaler Kammerchor und Orchester Frankfurt-Prag zu Ehren von Leoš Janáček

350.000

CZK

8_19_10262

10262

Kus: Česka 2020
Festival současného českého divadla v Berlíně

Ein Stück: Tschechien 2020
Festival des tschechischen Gegenwartstheaters in Berlin

13.000

EUR

2_19_10263

10263

Team Evropa - profesní orientace prostřednictvím fotbalu 2020

Team Europa - berufliche Orientierung mit Fußball 2020

5.000

EUR

6_19_10264

10264

Česko-němečtí sousedé

Deutsch-tschechische Nachbarn

100.000

CZK

6_19_10265

10265

Společně žít - vzájemně se učit

Miteinander leben - voneinander lernen

200.000

CZK

6_19_10266

10266

Společně do budoucnosti

Gemeinsam in die Zukunft

100.000

CZK

6_19_10267

10267

Společně a ekologicky

Gemeinsam und ökologisch

140.000

CZK

2_19_10268

10268

Žákovský výměnný pobyt

Schüleraustausch

34.000

CZK

5_19_10269

10269

Česko - německé setkávání v Dolním Podluží

Tschechisch-deutsches Zusammentreffen in Dolní Podluží

10.000

CZK

4_19_10271

10271

XXVIX. česko-německé brněnské symposium - Dialog uprostřed Evropy

XXVIX. deutsch-tschechisches Brünner Symposium - Dialog in der Mitte Europas

14.000

EUR

4_19_10273

10273

Vzestup  a rozčarování. Revoluce 1918, Lužičtí Srbové a dlouhá cesta k demokracii (putovní výstava)

Aufbruch und Ernüchterung. Die Revolution von 1918, die Lausitzer Sorben und der lange Weg zur Demokratie (Wanderausstellung)

5.664

EUR

5_19_10276

10276

1. mezinárodní den psychosociální pomoci při mimořádných událostech v Horních Francích

1. Internationaler Fachtag zur Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) in Oberfranken

3.000

EUR

2_19_10277

10277

Praha a Hamburk - města na řece / reciproční návštěva v Praze

Prag und Hamburg - die Städte am Fluss / Gegenbesuch der Hamburger in Prag

4.500

EUR

5_19_10280

10280

Německé kino @Finále Plzeň

Deutsches Kino @Finále Plzeň

200.000

CZK

6_19_10282

10282

Výměnný pobyt Praha - Herne 2020

Schüleraustausch Prag - Herne 2020

87.793

CZK

4_19_10283

10283

Žádost o pokračování finanční podpory pracovního místa na částečný úvazek „muzejní pedagog“ pro Historický park Bärnau-Tachov a pro ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko.

Antrag auf Fortführung der finanziellen Förderung für eine Teilzeitstelle „Museumspädagoge“ für den Geschichtspark Bärnau-Tachov und für das ArchaeoCentrum Bayern-Böhmen.

23.000

EUR

8_19_10284

10284

17. Nisa Film Festival: Němci a Češi (Filmové řady Fokus: „Films for Future“, „České panorama“,  „70mm“, „Deutsches Fenster“ a rámcový program)

17. Neiße Filmfestival: Deutsche und Tschechien (Filmreihen Fokus „Films for Future“, „České panorama“, „70mm” und „Deutsches Fenster“ und Rahmenprogramm)

12.000

EUR

2_19_10285

10285

Vytvoření samostatného stop-motion filmu na téma „německo-české partnerství“ (například: komerční výměna, kulturní rozdíly a podobnosti, ...)

Kreation eines eigenen Stop-motion-Films zum Thema "Deutsch-tschechische Partnerschaft" (zum Beispiel: Werbefilm für den Austausch, Kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten,...)

4.700

EUR

5_19_10286

10286

Václav Havel v Mnichově

Václav Havel in München

2.800

EUR

6_19_10287

10287

Oddělená území? Jaké jsou ve společnosti dělící linie a jak mohou být překonány? Část 2: Česká republika

Getrennte Bereiche? Welche Trennlinien gibt es in der Gesellschaft und wie können sie überwunden werden? Etappe 2: Deutschland

93.333

CZK

6_19_10288

10288

Dvacet let OchMost při setkání s německými partnery

Zwanzig Jahre der Regionalen Caritas Most bei Zusammentreffen mit den deutschen Partnern

31.200

CZK

8_19_10289

10289

Hudebníci na cestách – Na cestě mezi Prahou a Vídní
Mezinárodní aspekt habsburského dvora

Musiker auf Reisen – Auf dem Weg zwischen Prag und Wien
Internationalität an Habsburger Höfen

7.000

EUR

5_19_10291

10291

Programová řada Hlasy: Česká hudba v Hannoverské opeře

Programmreihe Stimmen: Tschechische Musik an der Staatsoper Hannover

6.000

EUR

4_19_10293

10293

Silnější na další cestu – Seligerova obec v česko-německých vztazích

Stärker weiter - Die Seliger-Gemeinde in den deutsch-tschechischen Beziehungen

10.270

EUR

5_19_10294

10294

Mozart - Novak Requiem

Mozart - Novak Requiem

150.000

CZK

2_19_10295

10295

Novoroční setkání a beseda o školství a kulturních aktivitách v ČR

Neujahrstreffen und Diskussion über Schulwesen und Kulturaktivitäten in Tschechien

30.000

CZK

4_19_10296

10296

Organizační rozvoj Ackermann-Gemeinde
následná žádost

Organisationsentwicklung der Ackermann-Gemeinde
Folgeantrag

22.800

EUR

8_19_10297

10297

Švejk/Schweyk/Schwejk – česko-německý divadelní projekt
podle Jaroslava Haška, Bertolda Brechta, Petry Hůlové.

 

Švejk/Schweyk/Schwejk – ein teschechisch-deutschen Theaterprojekt
nach Jaroslav Hašek, Bertold Brecht, Petra Hůlová.

350.000

CZK

5_19_10301

10301

Hudební most Praha - Drážďany 2020 / část leden - duben 2020

Musik Brücke Prag - Dresden 2020 / Januar - April 2020

300.000

CZK

4_19_10303

10303

Rozvoj vzdělávacích programů v oblasti pražské německé literatury a zvýšení efektivity knihovny PLD

Erweiterung der Bildungsprogramme auf dem Gebiet der Prager deutschen Literatur und Erhöhung der Effizienz der Bibliothek des PLH

300.000

CZK

5_19_10304

10304

Akademie komorní hudby 2020

Tschechische Kammermusikakademie 2020

280.000

CZK

5_19_10305

10305

Katalog děl Mezinárodního sympozia rytého skla

Katalog der Werke des Internationalen Symposiums für graviertes Glas

150.000

CZK

4_19_10307

10307

Kdo se neodváží, nic nezíská

Wagen und gewinnen

25.000

EUR

2_19_10309

10309

Hartmannsdorfsko-postoloprtské partnerství škol 2019/2020

Hartmannsdorfer-­Postelberger Schulpartnerschaft 2019/2020

3.700

EUR

8_19_10313

10313

Novoroční koncert ve Fockenfeldu v roce 2020

Fockenfelder Neujahrskonzert 2020

750

EUR

4_19_10314

10314

Rozvoj kulturních aktivit Collegia Bohemica

Weiterentwicklung der kulturellen Aktivitäten des Collegium Bohemicum

450.000

CZK

6_19_10315

10315

Vzájemně se učit! Setkání se simulační hrou s učni/učnicemi

Voneinander lernen! Planspielbegegnung mit Berufsschüler*innen

2.794

EUR

5_19_10316

10316

III. symbolické propojení a III. CZ-D konference zájmových skupin Moldavská dráha-Freiberská dráha

III. symbolischer Lückenschluss und III. D-CZ Konferenz der IG Muldentalbahn-Moldauer Bahn

60.000

CZK

4_19_10317

10317

Budoucnost sousedství 2020

Zukunft Nachbarschaft 2020

25.000

EUR

5_19_10318

10318

Vydání knihy Petra Langeho: Rodina Mannů a Češi

Publikation des Buches von Peter Lange: Die Familie Mann und die Tschechen

8.000

EUR

2_19_10322

10322

Coburg - Plzeň 2020

Coburg - Pilsen 2020

20.700

CZK

5_19_10324

10324

Corporate Bodies

Corporate Bodies

150.000

CZK

2_19_10325

10325

Co nás rozděluje a co spojuje? Hlučínsko a proměny hranic.

Was trennt uns, was verbindet uns? Das Hultschiner Ländchen im Wandel der Grenzen.

70.000

CZK

6_19_10329

10329

6 programových týdnů - ONE WEEK FOR FUTURE: NASE PLANETA. NASE BUDOUCNOST.

6 Programmwochen - ONE WEEK FOR FUTURE: UNSER PLANET. UNSERE ZUKUNFT.

10.500

EUR


 

Dateien zum Herunterladen

 
zurück
 
 
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds