Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktualně schválených projektů

 
 

PROJEKTTITEL / NÁZEV PROJEKTU

ČÁSTKA / SUMME

 

V centru Jeseníky/ Altvater festival pro umění, literaturu a hudbu / Im Zentrum Jeseníky/ Altvater Festival für Kunst, Literatur und Musik

6 000

EUR

Dialog 2019  - Čechy leží u moře / Dialog 2019 - Böhmen liegt am Meer

7 000

EUR

32. Bachovy dny v Aschaffenburgu 2019 - Bach a Telemann
Ensemble Inégal (Česko) a komorní sbor Ars Antiqua Aschaffenburg (Německo) _ Zelenka, Telemann a Bach / 32. Aschaffenburger Bachtage - Bach und Telemann
Kammerchor Ars Antiqua und Ensemble Inégal - Werke von Zelenka, Telemann und Bach

5 000

EUR

X. EUROPA -SYMPOZIUM-THURNAU
"Umění staví mosty" / X. EUROPA-SYMPOSIUM-THURNAU
"Kunst baut Brücken"

3 500

EUR

Německo-české setkání mládeže - Společné linie. / Deutsch-tschechisches Jugendbegegnung - Gemeinsame Linien.

170 000

CZK

16.Int. Festival Jazzový Most 2019 / 16. Int. Festival Jazz Brücke 2019

80 000

CZK

Češi a Němci v Krušnohoří se lépe poznávají / Tschechen und Deutsche im Erzgebirge lernen sich besser kennen

15 600

CZK

Hlad je nejlepší kuchař. Sudetoněmecké recepty z lágru  / Hunger ist der beste Koch Sudetendeutsche Rezepte aus dem Lager

60 000

CZK

Společná dovolená pro osoby s mentálním postižením Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen a Arkadie Teplice ve Spreewaldu, SRN. / Gemeinsamer Urlaub von Menschen mit Behinderung Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen und Arkadie Teplice im Spreewald, BRD.

90 000

CZK

Zelenka Festival Praha - Drážďany / Zelenka Festival Prag - Dresdnen

200 000

CZK

Partneři si připomínají 270. výročí narození Johanna Wolfganga von Goetha a 120. výročí úmrtí Ulriky von Levetzow. / Die Partner erinneren 270. Jahre von Geburt Johann Wolfgang von Goethe und den 120. Todestag der Ulrike von Levetzow.

45 000

CZK

Setkejme se na sousedské slavnosti! / Treffen wir uns auf dem Nachbarschaftfest!

35 900

CZK

Objevování přírody hrou! / Naturspielend entdecken!

115 500

CZK

Lidé Parku Ernsta Thälmanna / Menschen aus dem Ernst-Thälmann-Park

6 000

EUR

Varhanní maraton Vogtland 2019 / OrgelMarathon Vogtland 2019

2 800

EUR

Karlovarsky folklorní festival / Karlsbader Folklorefestival

4 500

EUR

Setkání se školou ze Zubří / Begegnung mit der Schule Zubří

2 500

EUR

Prohloubení mezinárodní spolupráce - osmý výměnný pobyt / Vertiefung internationaler Zusammenarbeit - der achte Schüleraustausch

100 000

CZK

Na cestě srdcem Evropy - bez hranic a rozdílů / Auf dem Weg im Herzen Europas - ohne Grenzen und Unterschiede

130 000

CZK

Výměnný žákovský pobyt OBS "Am Lindhoop" Kirchlinteln - Základní škola Letovice (19.09. - 27.09.2019)  / Schüleraustausch OBS "Am Lindhoop" Kirchlinteln - Základní škola Letovice (19.09. - 27.09.2019)

2 759

EUR

DJ Skloglazzz / DJ Skloglazzz

3 000

EUR

Komenský, Klafki a antropocén - historickovzdělávací, filosofické a didaktické perspektivy zodpovědného jednání v novém věku Země / Comenius, Klafki und das Anthropozän - bildungsgeschichtliche, philosophische und didaktische Perspektiven verantwortlichen Handelns in einem neuen Erdzeitalter

630

EUR

česko-německý dětský letní tábor v Jiřetíně pod Jedlovou / deutsch-tschechische Kinderfreizeit in Jiřetín pod Jedlovou

1 600

EUR

Maria Stuartovna. Anatomie (dramatu) / Maria Stuart. Anatomie (des Dramas)

200 000

CZK

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2019 / Orgelmeisterkurs in Úterý 2019

52 100

CZK

Výměnný pobyt žáků hudebních tříd / Schüleraustausch Musik

2 778

EUR

600 let poutního místa Bohosudov, církevní stavby v Krupce / 600 Jahre Wallfahrtsort Mariaschein, Kirchenbauten in Graupen

30 000

CZK

Cesta domů / Heimweg

35 000

CZK

Česko – německé setkání žonglérů a kejklířů / Deutsch-Tschechisches Jonglier- und Gauklertreffen

3 000

EUR

Sdílené dějiny – společné cesty / Geteilte Geschichte(n) - Gemeinsame Wege

14 000

EUR

Sametová revoluce 1989 - Fotografická výstava Daniel Biskup / Karel Cudlín / Samtene Revolution 1989 - Fotoausstellung Daniel Biskup / Karel Cudlín

5 500

EUR

Klasický rockový koncert / Klassik-Rock-Konzert

3 000

EUR

Věda nás baví / Wissenschaft macht Spaß

60 000

CZK

Křesťanská víra a hudba v rámci vzájemných setkání  je to co spojuje oba národy v minulosti tvořící společnou zemi.    / Der christliche Glaube und die Musik sind das, was beide Nationen früher in ihrem gemeinsamen Lande verbunden hat.

160 000

CZK

Výměnný pobyt žáků mezi Gymnázium Mozartova a Walter Gropius Gymnázium Selb - podzim 2019 / Schüleraustausch zwischen dem Gymnázium Mozartova und dem Walter-Gropius-Gymnasium Selb im Herbst 2019

1 200

EUR

Výměna studentů Jever - Trutnov / Schüleraustausch Jever - Trutnov

3 600

EUR

Nejen Brundibár přes Hranice aneb Musíme mluvit / Von Potsdam nach Trebic - "Brundibar" überwindet Grenzen

6 000

EUR

Sport od A do Z / Sport - von A wie "Ausdauer" bis Z wie "Zusammenarbeit"

20 000

CZK

Berlin Circus Festival / Berlin Circus Festival

7 000

EUR

 »"Za co se stojí nasadit ...": Společně spojme minulé a budoucí s přítomností« Přeshraniční práce s mládeží pro smíření a porozumění v Čechách a Bavorsku.  / »„Dinge, für die es sich lohnt ...“: Wir bringen Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart zusammen.« Grenzüberschreitende Jugendarbeit für Versöhnung und Verständigung in Bayern und Tschechien

2 480

EUR

Setkání pěveckých sborů ze Zubří a Rosdorfu / Begegnung zwischen kirchlichen Chören aus Zubří und Rosdorf

4 500

EUR

,,Umění staví mosty" / „Kunst baut Brücken”

30 000

CZK

Dny setkávání (34. Braunauer Heimattag) / "Tage der Begegnung" (34. Braunauer Heimattag)

1 422

EUR

Nacistický program "Euthanasie": likvidace života nehodného žít vs. lidská důstojnost každého.
Nejprve zbaveni práv, pak zničeni.  / NS-Euthanasie: Vernichtung lebensunwerten Lebens vs. Menschenwürde jedes Einzelnen.
Zuerst entrechtet, dann vernichtet.

4 000

EUR

Mezinárodní plenér MILÍŘE 2019 / Internationaler Plenair MILÍŘE 2019

60 000

CZK

Týden mládeže "Cílem je cesta" / Jugendwoche "Der Weg ist das Ziel"

2 200

EUR

O kolečko jinak / aneb cesta k toleranci a respektu při vzájemné odlišnosti
Umělecký projekt Tanečního studia Light z Prahy a  / "O kolečko jinak" / Der Weg zu Toleranz und Respekt bei/mit gegenseitiger Unterschiedlichkeit - Künstlerisches Projekt des Tanzstudio Light, Prag und des TanzTheater Laborinth, Sontra (Werra-Meißner-Kreis/Hessen)

200 000

CZK

15. česko-německá pěší pouť Bělotín - Stará Voda / 15. Deutsch-Tschechische Fußwallfahrt Belotin-Stara Voda

40 000

CZK

Benefiční koncert v kostele svaté Ludmily v Praze 2 / Benefizkonzert St. Ludmilla

 

EUR

Na skok k sousedům. Česko-německé výměnné pobyty studentů / Sprung ins Nachbarland. Deutsch-tschechischer Schüleraustausch

41 500

CZK

Mezinárodní fotbalový turnaj a herní slavnost pro hendikepované / Internationales Fußballturnier und Spielefest für behinderte Menschen

4 400

EUR

Žijeme a prožíváme společně / Wir (er-)leben Gemeinschaft

35 114

CZK

Letní škola Maříž / Sommerschule Mayres

120 000

CZK

Uctění památky 604. výročí upálení Mistra Jana Husa v Konstanz  / Gedenkfeier des 604. Gedenkstages von Johannes Hus in Konstanz

80 000

CZK

Důstojnost člověka je nedotknutelná - landartový workshop u Wukensee/Biesenthal / Die Würde des Menschen ist unantastbar - Land-Art-Werkstatt am Wukensee/ Biesenthal

4 580

EUR

AHOJ 2019 Umění za mír / AHOJ 2019  Kunst für den Frieden

2 500

EUR

24. česko-německý terminologický seminář pro právní překladatele a tlumočníky  / 24. Deutsch-tschechisches Terminologie-Seminar für juristische Übersetzer und Dolmetscher

30 000

CZK

Pojďme překonávat společenské rozdíly / Mach mit! Gesellschaftliche Trennlinien überwinden

6 020

EUR

Německo-český varhanní koncert v kostele sv. Martina v Bamberku, 15. srpna 2019 / Deutsch-tschechisches Orgelkonzert in der Bamberger St. Martins-Kirche, 15. August 2019

300

EUR

5. mezinárodní, mezikulturní fotbalový turnaj / 5. Internationales, interkulturelles Fußballbegegnungsfest

3 500

EUR

Brýlen Rauš / Brýlen Rauš

5 500

EUR

26. Vandrující Chebští muzikanti / 26. Wandernde Egerländer Musikanten

34 000

CZK

Česko-německý den v Kutné Hoře / Tschechisch-deutscher Tag in Kutna Hora

37 500

CZK

Dvě malá města u velké řeky / Zwei kleine Städte an einem groβen Fluss

40 845

CZK

Společná vánoční výstava zámků Šluknov a Lauenstein / Gemeinsame Weihnachtsausstellung Schlösser Šluknov und Lauenstein

80 000

CZK

Výměna zkušeností v péči o hornické památky a možnosti spolupráce
Česko-německá konference hornických muzeí, 16 -17. září. 2019, Příbram / Erfahrungsaustausch für die Bergbaudenkmalpflege und Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Deutsch-tschechischen Konferenz 16 - 17. September, Příbram

110 000

CZK

Česko-německé fórum mládeže / Deutsch-tschechisches Jugendforum

850 000

CZK

Živá historie - úcta k tradici / Lebende Geschichte - Achtung zur Tradition

80 000

CZK

Alžběta Sommerová Lefkovitsová: "I vy jste v tomhle pekle?" Vzpomínky na neblahé roky 1944-1945 / Elisabeth Sommer-Lefkovits: "Ihr seid auch hier in dieser Hölle?" Erinnerungen an die unheilvollen Zeiten 1944-1945

39 000

CZK

Možnosti dialogu  / Dialogmöglichkeiten

150 000

CZK

To téma / Případ 2.0: Pád sametové zdi / Das Thema 2.0 / Der Fall der samtenen Mauer

8 000

EUR

Naše vlast a její rýnská historie / Unsere Heimat und ihre rheinische Geschichte

3 300

EUR

Das Filmfest 14 (2019) / Das Filmfest 14 (2019)

350 000

CZK

Reality Czech. Německo-české literární setkání   / Reality Czech. Deutsch-tschechische Literaturbegegnung

7 000

EUR

Hudba v synagogách plzenského regionu 2019 / Muzik in Synagogen der Pilsener Region 2019

30 000

CZK

Vzdělávací víkend pro české a německé členy Školní zdravotní služby s návštěvou Saského zemského spolku Německého červeného kříže e. V. / Ausbildungswochenende für tschechische und deutsche Schulsanitäter mit Empfang im DRK Landesverband Sachsen e.V.

1 500

EUR

Být aktivní! / Aktiv sein!

1 500

EUR

SETKÁNÍ V GLOBÁLNÍ VESNICI 2019 / TREFFEN IM GLOBALEN DORF 2019

80 000

CZK

Tanec a zpěv - příběhy doby renesance / Tanzen und Singen - Geschichten aus der Renaissance

1 615

EUR

Síla ticha / Kraft der Stille

22 800

CZK

Trans-mediální symposium Crossing Borders – Performing in-between / Das Trans-medial Symposium Crossing Borders – Performing in-between

34 500

CZK

KulturDača - výstava / KulturDača - Ausstellung

120 000

CZK

Land a Art setkání Königsmühle 2019 / Land und Art Treffen Königsmühle 2019

130 000

CZK

Tandemové soustředění zrakově postižených
 / Tandem Camp für Sehbehinderte

100 000

CZK

Čeští žáci v Osnabrücku / Tschechische Schüler in Osnabrück

104 550

CZK

Posílení pochopení a solidarity v rámci LGBT+ komunity v ČR  / Verständnis- und Solidaritätsstärkung im Rahmen der LGBT+ Kommunität in Tschechien

79 500

CZK

Pražský divadelní festival německého jazyka, 24. ročník / Prager Theaterfestival deutscher Sprache, 24. Jahrgang

110 000

EUR

Sklo a umění jako medium (prostředník) německo-českých vztahů / Glas und Kunst als Medium deutsch-tschechischer Beziehungen

4 000

EUR

Mezinárodní tábor / Internationales Sommercamp

53 428

CZK

FEINKOŠT - Česko-německé turné krátkých filmů - 10. výročí / FEINKOŠT - die Tschechisch-Deutsche Kurzfilmtournee - 10jähriges Jubiläum

3 000

EUR

Další rozšíření partnerství měst mezi Kirchlintelnem a Letovicemi: Fotovýstava a setkání včelařů - návštěva na oplátku / Titel
Weiterer Ausbau der Städtepartnerschaft zwischen Kirchlinteln und Letovice: Fotoausstellung und Imkertreffen – Gegenbesuch

2 671

EUR

Česko-německý projekt výměny pro studenty a hostitelské rodiny. Školní rok/ Tříměsíční program  / Tschechisch-deutsches Austauschprojekt für Schüler und Gastfamilien: Schuljahresprogramm / Trimesterprogramm

13 600

EUR

(Ne)známí sousedé 2019 / (Un)bekannte Nachbarn 2019

44 600

CZK

Praha a Hamburk - města na řece / Prag und Hamburg - Städte am Fluss

80 000

CZK

Tenkrát na písku / Damals auf den Sandstein

200 000

CZK

Překlad do němčiny a vydání knihy: Petr Balajka: Ottla / Übersetzung ins Deutsche und Publikation des Buches: Petr Balajka: Ottla

50 000

CZK

Akademie Praha - Mannheim / Akademie Prag - Mannheim

280 000

CZK

Publikace Franz Kafka v interkulturním Kontextu
 / Publikation Franz Kafka im interkulturellen Kontext

1 359

EUR

Pokračování partnerství škol - německá kultura / Ausbau unserer Schulpartnerschaft - Deutsche Kultur

1 100

EUR

Lindy Hop HerbstCamp 2019 / Lindy Hop HerbstCamp 2019

30 000

CZK

Hudební setkání v rámci partnerství Letovice - Kirchlinteln   / Musikalische Begegnung innerhalb der Partnerschaft Letzovice  <> Kirchlinteln 

3 600

EUR

POPRÁCI – 186. rixdorfské koulení balíků slámy – slavnosti česko-německého přátelství v Berlíně / POPRÁCI- Das 186. Rixdorfer Strohballenrollen – ein Fest der deutsch-tschechischen Freundschaft in Berlin

8 000

EUR

Setkání v srdci Českého ráje - Jak se žije na venkově a ve městě / Treffen im Herzen des Böhmischen Paradieses - Wie lebt man auf dem Lande und in der Stadt

86 845

CZK

Přátelství nejen mezi komisemi / Die Freundschaft nicht nur zwischen Kommisionen

67 250

CZK

Zapomenutá místa - po stopách polevského průmyslu / Vergessen Orte - Arbeitswelten in Polevsko

78 000

CZK

Německo-české setkání Kolpingových rodin / Deutsch-tschechisches Treffen der Kolpingsfamilien

26 000

CZK

Chráněné krajinné oblasti - Výměnný pobyt žáků mezi Školským centrem v Oytenu a Gymnáziem v Blansku / Schüleraustausch IGS Oyten - Gymnázium Blansko – Naturschutzgebiete

3 095

EUR

Čojčlandská Konferenz 2019 / Čojčlandská Konferenz 2019

3 000

EUR

Německo-české porozumění na setkáních u příležitosti výročí,
odhalení památek a oslavách v Novém Jičíně, Odrách a Mankovicích
 / Deutsch-Tschechische Verständigung bei Begegnungen, anlässlich Jubiläen,  Denkmalenthüllungen und Begegnungstagen in Nový Jičín, Odry und Mankovice

1 880

EUR

Bavorsko-český výměnný školní rok v EUREGIONU EGRENSIS ve školním roce 2019/20 / Bayerisch-Tschechisches Gastschuljahr in der EUREGIO EGRENSIS 2019/20

30 000

EUR

Prague Media Point 2019: Co funguje / Prague Media Point 2019: Was funktioniert

100 000

CZK

4. ročník konference "SACRUM 2019" / 4. Jahrgang der Konferenz "SACRUM 2019"

69 000

CZK

Dokumentace historických hřbitovů a drobných kaplí v okrese Chomutov / Dokumentation der historischen Friedhöfe und kleinen Kapellen im Bezirk Komotau

60 000

CZK

International Art festival Bílinale 2019 - Umění spojuje / Internationales Art Festival Bilinale 2019 - die Kunst verbindet

150 000

CZK

Cyklus výstav současného výtvarného umění německých autorů v České republice / Ausstellungen deutscher bildender Künstler in der Tschechischen Republik

20 000

CZK

Architektura soužití / Architektur des Zusammenlebens

135 000

CZK

Německý výtvarník Diether F. Domes a jeho rodiště na Moravě / Der deutsche Künstler Diether F. Domes (1939–2016) und sein Geburtsort in Mähren

37 600

CZK

Ekonomizace prostoru.
Planováni a budování ve střední a východní Evropě za doby nacionálního nacialismu 1938 – 1945
 / Die Ökonomisierung des Raums.
Planen und Bauen in Mittel- und Osteuropa unter den Nationalsozialisten 1938 bis 1945

3 000

EUR

ROZDĚLENÁ MINULOST - SPOLEČNÁ BUDOUCNOST / GETRENNTE VERGANGENHEIT - GEMEINSAME ZUKUNFT

96 000

CZK

Česko-německé setkání mládeže 2019 v Památníku Sachsenhausen u příležitosti 80. výročí zatčení a zavlečení českých vysokoškolských studentů do KT Sachsenhausen / Deutsch-tschechische Jugendbegegnung 2019 in der Gedenkstätte Sachsenhausen zum 80. Jahrestag der Verhaftung und Verschleppung der tschechischen Hochschulstudenten in das KZ Sachsenhausen

5 752

EUR

Prague Guitar Forum 2019 / Prague Guitar Forum 2019

55 000

CZK

Udílení stipendií na podporu českých a německých praktikantů GFPS v akademickém roce 2098/2020 (zimní semestr 2019/2020, letní semestr 2020) / GFPS-Praktikumsstipendien für tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2019/2020 (Wintersemester 2019/2020, Sommersemester
2020)

8 220

EUR

Udílení stipendií pro české a německé studenty, akademický rok 2019/2020 / Stipendienvergabe an tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2019/2020

8 200

EUR

Seminář Berlín-Praha v rámci projektu Netzwerk Ost-West / Seminar Berlin-Prag im Rahmen des Netzwerk Ost-West

30 000

CZK

Dresjovice - beyond border / Dresjovice - beyond border

4 804

EUR

Dny české a německé kultury 2019 / Tschechisch-Deutsche Kulturtage 2019

45 000

EUR

1989 | 2019 Evropské týdny svobody / 1989 | 2019 Europäische Freiheitswochen

8 820

EUR

"Fuga zkušeností": životní příběhy lidí v pohraničí před rokem a po roce 1989 / "Fuge der Erfahrung": Lebensgeschichten in der Grenzregion vor und nach 1989

10 000

EUR

25. společné hraniční slavnosti Luby - Erlbach / 25. GEMEINSAMES GRENZFEST LUBY - ERLBACH

70 000

CZK

1. Greifswaldské Bohemicum / 1. Greifswalder Bohemicum

3 880

EUR

Odkaz pro česko-německý dialog současnosti – 100 let Německé sociálnědemokratické strany dělnické v Československé republice / Vermächtnis für den deutsch-tschechischen Dialog der Gegenwart - 100 Jahre Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik

2 730

EUR

Společný letní tábor hasičské mládeže měst Nýřany a Zeulenroda-Triebes v době od 25.07.2019 do 28.07.2019 / Gemeinsames Jugendfeuerwehr- und Feriencamp der Städte Nýrany und Zeulenroda-Triebes in der Zeit vom 25.07.2019 bis 28.07.2019

3 807

EUR

Německá účast na přeshraniční dimenzi Cen paměti národa 2019 / Deutsche Teilnahme an der internationalen Dimension der Memory of Nations Awards 2019

177 000

CZK

Lukáš Hofmann v rámci projektu Ultrasanity / Lukáš Hofmann im Rahmen des Projektes Ultrasanity

180 000

CZK

Festival Úštěk 2019 / Koncerty česko-německé spolupráce / Festival Auscha 2019 / Konzerte der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit

200 000

CZK

Tradice nás spojují - chceme pokračovat? / Traditionen verbinden uns - wollen wir fortfahren?

1 148

EUR

První a poslední pumpa / Die letzte erste Tanke

2 450

EUR

Mezinárodní umělecké léto mládeže 2019 / Internationaler Jugendkunstsommer 2019

30 000

CZK

Jedna rodina – dvě národnosti (dva bratři – dvě národnosti) / Eine Familie – zwei Nationalitäten (zwei Brüder – zwei Nationalitäten)

13 000

EUR

OUTSIDEIN INSIDEOUT / OUTSIDEIN INSIDEOUT

1 280

EUR

We are not Detroit / We are not Detroit

40 000

CZK

Uvedení oper soudobých českých autorů v německé premiéře (L´Arianna, Endymio, Piramo e Thysbe) ve Würzburgu / Aufführung der Opern der gegenwärtigen tschechischen Autoren in eine deutsche Erstaufführung (L´Arianna, Endymio, Piramo e Thysbe) in Würzburg

170 000

CZK

Zahajovací koncert hudebního festivalu Uckermärkischen Musikwochen 2019 / Eröffnungskonzert der Uckermärkischen Musikwochen 2019

4 000

EUR

Mezinárodní přátelství aneb jak trávit volný čas jako místní obyvatelé / Internationale Freundschaft oder Freizeitgestaltung nach Art der örtlichen Einwohner

90 000

CZK

Flamenco meets Funk / Flamenco meets Funk

30 000

CZK

Dětství v českých zemích a na Slovensku v 19.-21. století. Výroční konference Collegia Carolina ve spolupráci s Ústavem českých dějin Univerzity Karlovy a Historickým ústavem Slovenské akadémie vied / Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei, 19.- 21. Jahrhundert. Jahrestagung des Collegium Carolinum in Zusammenarbeit mit dem Institut für Tschechische Geschichte an der Karls-Universität Prag und dem Historischen Institut der SAV

8 500

EUR

Od subjektu k projektu. Publikace Viléma Flussera vydaná k 100letému výročí významného filosofa s česko-německými kořeny. / Vom Subjekt zum Projekt. Die Publikation von Vilém Flusser zum 100. Jahrestag des bedeutsamen Philosophen mit tschechisch-deutschen Wurzeln.

50 000

CZK

VŠECHNY CESTY VEDOU DOMů / ALLE WEGE FÜHREN NACH HAUSE

60 000

CZK

Bavorsko-český hostovací školní rok Euroregionu 2019/2020 / Bayerisch-Tschechisches EUREGIO-Gastschuljahr 2019/2020

26 400

EUR

Heimatschuss aneb tvoje děda moje děda / Heimatschuss oder meine Opa deine Opa

69 970

CZK

Artist Exchange for Independent Publishing (Výměnný pobyt umělců za účelem nezávislého publikování) / Artist Exchange for Independent Publishing

3 000

EUR

Před zákonem - Ensemble Ascolta na festivalu Contempuls / Vor dem Gesetz - Ensemble Ascolta beim Festival Contempuls

80 000

CZK

Sametové setkání / Samtene Begegnung

250 000

CZK

Leopold Pölzl – Žijí ve tmě / Leopold Pölzl – Die im Dunkeln leben

20 000

CZK

Německý překlad (dabing) filmového dokumentu o osudu rodiny Weinstein / Deutsche Übersetzung eines Dokumentarfilms über das Schicksal der Familie Weinstein

36 000

CZK

Setkání mládeže v Terezíně  / Jugendtreffen in Terezín (Theresienstadt) 

100 000

CZK

Torzo života. Skladateli a klavíristovi Gideonu Kleinovi ke 100. výročí narození (1919-1945) / Torso eines Lebens
Dem Komponisten und Pianisten Gideon Klein zum 100. Geburtstag (1919-1945)

7 000

EUR

"Jazz z Brna – procházka českým jazzem" aneb jak může hudba přispět k překonání  politických a společenských dělicích liní. (komentovaný koncert); Doprovodný workshop "Hudba všemi smysly –  jak se nevidomí hudebníci učí své noty?"     / „Jazz aus Brünn – Ein Spaziergang durch den tsch. Jazz oder wie Musik dazu beitragen kann, polit. und gesellsch. Spaltungen zu überwinden“ (moderiertes Konzert), Begleitworkshop: „Musik mit allen Sinnen erfahren – wie lernen blinde Musiker ihre Noten?“

3 030

EUR

„Příchody a odchody“ - Festival Šestiměstí! 2019  / "Kommen und Gehen" - Das Sechststädtefestival ! 2019

7 000

EUR

Výměnný pobyt mládeže Horní Čermná - Edertal-Affoldern / Austauschaufenthlat der Jugendfeuerwehr Horní Čermná - Edertal-Affoldern

100 000

CZK

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti