Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktualně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV PROJEKTU / PROJEKTTITEL

ČÁSTKA / SUMME

4_18_5224

5224

Moje silná rodina - meine starke Familie / Moje silná rodina - meine starke Familie

7 000

EUR

8_18_5383

5383

Německo - český jubilejní koncert 2018 Waldmünchen / Deutsch-tschechisches Jubiläumskonzert 2018 Waldmünchen

2 500

EUR

2_18_5434

5434

Výměnný žákovský pobyt OBS "Am Lindhoop" Kirchlinteln - Základní škola Letovice 
(20.09. - 28.09.2018) / Schüleraustausch OBS "Am Lindhoop" Kirchlinteln - Základní škola Letovice
(20.09. - 28.09.2018)

2 700

EUR

8_18_5581

5581

Uvedení performance MOLYNEUXOVA OTÁZKA v Berlíně a v Praze / Vorstellungen der Performance DAS MOLYNEUX PROBLEM in Berlin und in Prag

350 000

CZK

6_18_5630

5630

Dětské umělecké léto 2018 / Kinderkunstsommer 2018

30 000

CZK

2_18_6481

6481

Výukové a výcvikové soustředění pro mladé hasiče měst Nýřany (ČR) a Zeulenroda-Triebes (SRN) / Ausbildungs- und Übungstreffen für die Jugendfeuerwehren der Städte Nýřany (CZ) und Zeulenroda-Triebes (BRD).

20 000

CZK

6_18_6621

6621

Debaty mládeže neznají hranic - společně vyhlížíme a vytvoříme budoucnost / Jugend Debattiert Grenzenlos - Zukunft gemeinsam gestalten

5 000

EUR

2_18_6697

6697

Česko-německé Krušnohoří - základ společného soužití. / Tschechisch-deutsches Erzgebirge – Grundlage des gemeinsamen Zusammenlebens.

14 200

CZK

6_18_6712

6712

Sklo a umění jako medium (prostředník) německo-českých vztahů / Glas und Kunst als Medium deutsch-tschechischer Beziehungen

3 750

EUR

5_18_6817

6817

Překlad knihy Aleidy Assmannové Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses  / Aleida Assmann: Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. Tschechische Übersetzung

80 000

CZK

8_18_7059

7059

V centru Jeseníky/ Altvater festival pro umění, literaturu a hudbu / Im Zentrum Jeseníky/ Altvater Festival für Kunst, Literatur und Musik

4 500

EUR

6_18_7378

7378

10 let spolupráce THW Pirna, SDH Chabařovice a města Chabařovice / 10 Jahre Kooperationsvereinbarung THW Pirna, Stadt Charbarovice und SDH Charbarovice

4 000

EUR

4_18_7472

7472

Česko-německý kulturní a setkávací týden "Rohrské léto" 2018 / Deutsch-Tschechische Kultur- und Begegnungswoche "Rohrer Sommer" 2018

6 000

EUR

5_18_7583

7583

IX. EVROPSKÉ SYMPOZIUM-THURNAU,
Podnázev: "Umění staví mosty" / IX. EUROPA-SYMPOSIUM-THURNAU,
Untertitel:"Kunst baut Brücken" (Thema 2018)

3 500

EUR

6_18_7761

7761

Praha 2018, místo k společnému setkání / Prag 2018, Ort für einen gemeinsamen Zusammenkunft

96 228

CZK

4_18_8174

8174

ČEŠI, NĚMCI A ŽIDÉ: soužití tří národů (oživlá synagoga) / Tschechen, Deutschen und Juden: Das Zusammenleben der drei Nationen (die belebte Synagoge)

150 000

CZK

5_18_8266

8266

pilotní projekt: Změna tapet / Pilotprojekt: Tapetenwechsel

8 000

EUR

6_18_8301

8301

"Inclusivní letní prázdniny indické 2018 léto
Zažijte dobrodružství spolu s dětmi z německé a české kultury a romské kultury "


"Inclusivní letní prázdniny indické 2018 léto
Zažijte dobrodružství spolu s dětmi z německé a české kultury a romské kult /  "Inklusiver Feriensommer -Indianer Sommer 2018
Gemeinsam Abenteuer erleben mit Kindern aus dem deutschen und  tschechischen Kulturkreis und dem Kulturkreis der Roma"

4 000

EUR

5_18_8304

8304

Bronislava Volková: Návrat / Bronislava Volková: Heimfahrt

65 000

CZK

6_18_8328

8328

„Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?” / Welche Zukunft wollen wir?

7 000

EUR

3_18_8329

8329

SUDETENBITTER / SUDETENBITTER

15 000

EUR

3_18_8334

8334

Josef Beran (dokument 52 min.) / Josef Beran (Dokumentarfilm 52 Min.)

250 000

CZK

4_18_8337

8337

Terapeuticko-relaxační víkend pro rodiče dětí závislých na drogách​ z Česka a Německa / Therapeutisches Entspannungswochenende für die Eltern drogenabhängiger Kinder aus Tschechien und Deutschland.

120 000

CZK

6_18_8360

8360

česko-německý dětský letní tábor v Eibau / deutsch-tschechische Kinderfreizeit in Eibau

1 300

EUR

3_18_8383

8383

Hudba v synagoze / Musik in der Synagoge

130 000

CZK

8_18_8390

8390

KINO SYNAGOGA / KINO SYNAGOGE

100 000

CZK

4_18_8427

8427

2. ViceVersa: Německo-česká překladatelská dílna   / 2. ViceVersa: Deutsch-Tschechische Übersetzerwerkstatt

126 500

CZK

4_18_8553

8553

Putovní výstava ANO/NE / Reiseausstellung JA/NEIN

250 000

CZK

3_18_8564

8564

Mezinárodní hudební festival Luby 2018
 / Internationales Musikfestival Luby 2018

55 000

CZK

5_18_8591

8591

Pavel Růt a kol: Hugo Steiner- Prag 1880 - 1945 - česko-německá monografie doprovázející výstavy / Pavel Růt a kol: Hugo Steiner- Prag 1880 - 1945 - eine tschechisch-deutsche Monografie als Begleitband zu zwei Ausstellungen

200 000

CZK

3_18_8597

8597

Bavíme se spolu / Wir unterhalten uns zusammen

68 000

CZK

2_18_8598

8598

Setkávání mládeže / Jugendtreffen

45 000

CZK

3_18_8600

8600

Dokumentární film "Krušné hory - hraniční příběhy Němců a Čechů" / Dokumentarfilm "Das Erzgebirge - Grenzgeschichten von Deutschen und Tschechen"

10 000

EUR

6_18_8601

8601

"Annebergský trpaslík" - německo-české dětské hrací městečko / "AnnaZwerg" - die Deutsch-Tschechische Kinderspielstadt

11 000

EUR

6_18_8608

8608

Mládež a školy: Školní partnerství / Jugend und Schule: Schulpartnerschaft

29 000

CZK

2_18_8614

8614

Česko-německý projekt výměny pro studenty a hostitelské rodiny. Školní rok/ Tříměsíční program / Tschechisch-deutsches Austauschprojekt für Schüler und Gastfamilien: Schuljahresprogramm / Trimesterprogramm

13 600

EUR

6_18_8615

8615

Výměnný pobyt mládeže Horní Čermná - Edertal / Jugendaustauschaufenthalt Horní Čermná - Edertal

4 500

EUR

2_18_8617

8617

Pivo - národní nápoj Němců i Čechů / Bier - Das Nationalgetränk von Deutschen und Tschechen

22 618

CZK

8_18_8621

8621

"Tanzen und Springen" - hudba a tanec na renesančních panských dvorech / "Tanzen und Springen" - Musik und Tanz aus den Herrenhöfen der Renaissance

36 600

CZK

4_18_8622

8622

Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory III / Freundschaft und Kultur für Senioren über die Grenzen hinweg III

130 000

CZK

2_18_8625

8625

Německo-české setkání mládeže v kulturním trojúhelníku Erfurt, Výmar, Eisenach / Deutsch-tschechisches Jugendtreffen im kulturellen Dreieck Erfurt, Weimar, Eisenach

4 000

EUR

6_18_8626

8626

Zapomenutá místa - Schönbrunn / Vergessene Orte - Schönbrunn

2 700

EUR

5_18_8627

8627

Arno Schmidt Kamenné srdce / Arno Schmidt Das steinerne Herz

70 000

CZK

4_18_8632

8632

Osudy Němců z Jizerských hor od 1989 do současnosti - díl IV.  / Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge von 1989 bis in die Gegenwart - Teil IV.

69 500

CZK

6_18_8633

8633

Chráněné krajinné oblasti - Výměnný pobyt žáků mezi Školským centrem v Oytenu a Gymnáziem v Blansku / Schüleraustausch IGS Oyten - Gymnázium Blansko – Naturschutzgebiete

3 800

EUR

6_18_8635

8635

Porovnání vzdělávání v zemědělství, pozadí vzdělávání ve firmách - výhody a nevýhody.
Fritzlar (Hessensko) a Kamenice nad Lipou ( Vysočina) / Vergleich der landwirtschaftlichen Ausbildung und der betrieblichen Hintergründe in Fritzlar (Hessen) und Kamenice nad Lipou (Vysocina)

2 750

EUR

3_18_8637

8637

"Dny setkávání" / "Tage der Begegnung"

1 500

EUR

3_18_8639

8639

Dny české a německé kultury 2018 / Tschechisch-Deutsche Kulturtage 2018

50 000

EUR

6_18_8640

8640

Mezinárodní fotbalový turnaj Starých gard v Drážďanech s kulturním programem  / Internationales Fußballturnier für Alte Herren in Dresden mit kulturellem Rahmenprogramm

1 000

EUR

3_18_8642

8642

10 let Wetzlar - Písek / 10 Jahre Wetzlar - Písek

5 000

EUR

2_18_8643

8643

Česko – německé setkání žonglérů a kejklířů  / Deutsch-Tschechisches Jonglier- und Gauklertreffen

3 000

EUR

5_18_8645

8645

Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III.  / Auf den Wegen der Mühlgehilfen also Die Wanderung durch die Mühlen und die Wasserbetriebe des Tachauer und Mieser Gebiets, Teil III.

80 000

CZK

4_18_8648

8648

Mezinárodní konference "Karl Postl / Charles Sealsfield v českých zemích a v USA" / Internationale Konferenz "Karl Postl / Charles Sealsfield in den Böhmischen Ländern und den USA"

40 000

CZK

5_18_8653

8653

Osudy Němců z Jizerských hor po roce 1945
Dvojjazyčný katalog ke čtyřletému výstavnímu cyklu / Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge nach 1945
Zwaisprachiger Katalog zum vierjähriges Ausstellungszyklus

70 000

CZK

2_18_8654

8654

Ich jsem já! / Ich jsem já!

3 000

EUR

4_18_8655

8655

Výroční společná konference MEROR-BOBA na téma "SPOLUPRÁCE DGB A ČMKOS - REGIONÁLNÍ KRAJE BAVORSKO A KARLOVARSKÝ A PLZEŇSKÝ KRAJ" / Jubiläumskonferenz MEROR-BOBA zum Thema "ZUSAMMENARBEIT DER DGB UND ČMKOS - BEZIRKE BAYERN; KARLSBAD UND PILSEN"

100 000

CZK

5_18_8656

8656

Peter Becher: Adalbert Stifter. Touha po harmonii.  / Peter Becher: Adalbert Stifter. Sehnsucht nach Harmonie.

85 000

CZK

6_18_8671

8671

Výměnný pobyt jako tmel mezi Českou republikou a Německem / Schüleraustausch als Kitt zwischen Tschechien und Deutschland

167 000

CZK

5_18_8673

8673

Z čista jasna / Out of the blue / 4+4 minds Dresden – Praha  Out of the Blue ("One Moment2")

4 000

EUR

5_18_8676

8676

Z lázní do lázní - z Karlových Varů do Baden-Badenu / Bädersprung - von Karlsbad nach Baden-Baden

2 500

EUR

8_18_8682

8682

Zpívání bez hranic / Singen ohne Grenzen

32 000

CZK

2_18_8684

8684

výměna mládeže 2018, 27.07. - 03.08. / Jugendaustausch 2018, 27.07. - 03.08.

1 600

EUR

3_18_8687

8687

Společné setkání dobrovolníků ASF Berlin a Židovské obce v Praze na lodi / Gemeinsames Treffen den ASF Berlin und der Jüdischen Gemeinde Prag im Rahmen eines Dampferausfluges

10 000

CZK

6_18_8688

8688

Nitky minulosti tvoří budoucnost / Die Fäden der Vergangenheit bilden die Zukunft

140 000

CZK

5_18_8689

8689

Rezidenční pobyt pro Helenu Hladilovou v rámci výstavního projektu "HIER KÖNNTE IHR TITEL STEHEN" / Residency für Helena Hladilová im Rahmen des Ausstellungsprojektes "HIER KÖNNTE IHR TITEL STEHEN"

1 500

EUR

3_18_8690

8690

Společná studijní cesta do Nové Role a Lokte / Gemeinsame Studienfahrt nach Nová Role und Loket

575

EUR

8_18_8691

8691

Deska 2018 / Tafel 2018

30 000

CZK

4_18_8693

8693

Výzvy pro demokracii ve střední Evropě: Český a německý pohled / Česko-německé lekce demokracie / Herausforderungen für die Demokratie in Mitteleuropa: Die tschechische und die deutsche Perspektive / Deutsch-tschechische Lektionen in Demokratie

180 000

CZK

4_18_8694

8694

"Průmysl 4.0, Kultura 2.0 a nová média - skutečnost, tendence a mýty"
Výroční zasedání Mezinárodního networku Cultural Diversity and New Media (CultMedia) / „Industrie 4.0, Kultur 2.0 und die Neuen Medien - Realitäten, Tendenzen, Mythen“; Jahrestagung des International Network on Cultural Diversity and New Media (CultMedia)

200 000

CZK

6_18_8701

8701

Sklo a porcelán - společné dědictví Čechů a Němců  v severních Čechách  / Glas und Porzellan - Gemeinsames Erbe von Tschechen und Deutschen in  Nordböhmen

35 780

CZK

5_18_8702

8702

Vladimír Holan: Sebrané spisy, sv. 9, Lyrik VI: 1961-1965, Na sotnách / Vladimír Holan: Gesammelte Werke, Band 9, Lyrik VI: 1961-1965, In den letzten Zügen

20 000

EUR

3_18_8705

8705

FEINKOŠT - Česko-německé turné krátkých filmů / FEINKOŠT - die Tschechisch-Deutsche Kurzfilmtournee

3 000

EUR

4_18_8707

8707

Výchova bez násilí v příhraničí  / Gewaltfreie Erziehung im Grenzgebiet

42 000

CZK

3_18_8708

8708

Návštěva Černé Vody a vysvěcení kaple v Roklinách / Besuch in Černá Voda (Schwarzwasser) und Einweihung der Kapelle in Rokliny

7 000

EUR

4_18_8710

8710

Co byla normalizace? Československo 1969-1989. Výroční konference Collegia Carolina, výzkumného institutu pro historii Česka a Slovenska, ve spolupráci s Ústavem hospodářských a sociálních dějin FF UK / Was war die Normalisierung? Die Tschechoslowakei 1969-1989.
Jahrestagung des Collegium Carolinum, Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei in Kooperation mit dem Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

8 500

EUR

4_18_8711

8711

Společná dovolená pro osoby s mentálním postižením Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen a Arkadie Teplice ve Skalné u Chebu, ČR. / Gemeinsamer Urlaub von Menschen mit Behinderung Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen und Arkadie Teplice in Skalna bei Cheb, BRD.

70 000

CZK

6_18_8714

8714

„Quo vadis Dechow et Ostašov- naše cesty do budoucnosti”  / „Quo vadis Dechow et Ostašov- Unsere Wege in die Zukunft”

2 900

EUR

4_18_8715

8715

23. česko-německý terminologický seminář pro právní překladatele a tlumočníky / 23. Deutsch-tschechisches Terminologie-Seminar für juristische Übersetzer und Dolmetscher

50 000

CZK

8_18_8716

8716

Hudba v synagogách plzenského regionu 2018 / Musik in Synagogen der Pilsener Region 2018

30 000

CZK

5_18_8718

8718

20. MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SYMPOZIUM - MILNÍKY / 20. Internationales Kustsymposium - MEILENSTEIN

60 000

CZK

3_18_8719

8719

160 let Nejdecké křížové cesty, resp. 10 let od její obnovy / 160 Jahre Neudeker Kreuzweg bzw. 10 Jahre Wiederherstellung

2 000

EUR

3_18_8721

8721

Německý divadelní festival Pardubice 2018 (14. ročník) / Deutsches Theaterfestival Pardubice 2018 (14. Jahrgang)

199 800

CZK

2_18_8725

8725

Kultura mladých - včera a dnes / Jugendkultur - gestern und heute

50 000

CZK

3_18_8726

8726

Dokumentace historických hřbitovů a drobných kaplí v regionu Kravařska (Fulnek, Odry) / Dokumentation der historischen Friedhöfe und kleinen Kapellen in der Region Kuhländchen (Fulnek, Odry)

70 000

CZK

4_18_8727

8727

Cyklus Monumenta VIVA 2019 - prezentace společného česko-německého kulturního dědictví / Zyklus Monumenta VIVA 2019 - Präsentation des gemeinsamen deutsch-tschechischen Kulturerbes 

150 000

CZK

8_18_8737

8737

Vizuálně hudební intervence Na Kalvárii / Visuell-musikalische Intervention Na Kalvárii

30 000

CZK

8_18_8738

8738

Konference "SACRUM 2018" - Heiligenhof, Bad Kissingen, SRN / Tagung "SACRUM 2018" - Heiligenhof, Bad Kissingen, DE

65 000

CZK

8_18_8741

8741

"Der Vampyr" 3.0 - ein deutsch-tschechischer Imaginationsraum nach Heinrich Marschner /  "Vampýr" 3.0 - česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera

7 200

EUR

2_18_8742

8742

Německo-české setkání Kolpingových rodin / Deutsch-tschechisches Treffen der Kolpingsfamilien

26 000

CZK

4_18_8747

8747

Česko-německá letní škola: "Skrze česko-německý dialog k lepšímu porozumění" / Die deutsch-tschechische Sommerschule: "Durch deutsch-tschechischen Dialog zum besseren Verständnis"

65 000

CZK

3_18_8748

8748

Das Filmfest 13 (2018) / Das Filmfest 13 (2018)

350 000

CZK

3_18_8749

8749

Další rozšíření partnerství měst mezi Kirchlintelnem a Letovicemi:
Fotovýstava a setkání včelařů / Weiterer Ausbau der Städtepartnerschaft zwischen Kirchlinteln und Letovice: Fotoausstellung und Imkertreffen

2 680

EUR

4_18_8753

8753

Média a Technologie: Inovativní žurnalistika ve zpochybňovaném politickém prostředí / Medien und Technologie: Innovativer Journalismus in einer in Frage gestellten politischen Landschaft

3 000

EUR

2_18_8755

8755

Digitálně internacionálně / Digital international

20 000

EUR

6_18_8757

8757

Mluvíme, tvoříme a učíme se / Wir sprechen, bilden und lernen

160 000

CZK

3_18_8758

8758

Pražský divadelní festival německého jazyka, 23. ročník / Prager Theaterfestival deutscher Sprache, 23. Ausgabe

110 000

EUR

4_18_8760

8760

Tandemové soustředění zrakově postižených / Tandem Camp für Sehbehiderten

97 000

CZK

2_18_8761

8761

Životní cesty migrace dříve a dnes / Lebenswege der Migration früher und heute

30 000

CZK

2_18_8763

8763

Bavorská maturita pro české žáky - speciálně vytvořená 10. česká třída (hostitelský pobyt) / Bayerisches Abitur für tschechische Schülerinnen und Schüler - Einführungsklasse (Gastschuljahr 10. Klasse)

18 000

EUR

6_18_8768

8768

Překonávání hranic a bariér - v novém světě / Grenzen Überwinden - in einer neuen Welt

10 000

EUR

8_18_8769

8769

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2018 / Orgelmeisterkurs in Úterý 2018

27 500

CZK

5_18_8770

8770

Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 2018, 25. ročník - CTVRTSTOLETÍ / Nikolsburger Kunstsymposium (MVS) „Werkstatt“ 2018, 25. Jahrgang – JAHRHUNDERTVIERTEL

50 000

CZK

8_18_8775

8775

Za "Kulturou" do Libereckého kraje / Kulturreise in der Region Liberec

32 500

CZK

3_18_8776

8776

Spoluúčast na slavnostním koncertě orchestru v Ludwigsburgu / Mitbeteiligung am festlichen Konzert des Sinfonieorchesters der Stadt Ludwigsburg in Ludwigsburg

40 000

CZK

5_18_8786

8786

Publikace "Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV." (Kolektivní monografie) / Publikation "Johann von Görlitz. Der dritte Sohn Karls IV." (Kollektive Monografie)

4 000

EUR

6_18_8787

8787

Bonds Big Band & STony Band  - corporation / Bonds Big Band & STony Band  - corporation

35 000

CZK

4_18_8788

8788

POPRÁCI – 185. rixdorfské koulení balíků slámy – slavnosti česko-německého přátelství v Berlíně / POPRÁCI- Das 185. Rixdorfer Strohballenrollen – ein Fest der deutsch-tschechischen Freundschaft in Berlin

7 500

EUR

4_18_8790

8790

Státník, vizionář, intelektuál: Tomáš Garrigue Masaryk revisited / Staatsmann, Visionär, Intellektueller: Tomáš Garrigue Masaryk revisited

3 600

EUR

3_18_8791