Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktualně schválených projektů

 
 

 

ČÍSLO/NR.

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

5_18_6898

6898

Karlovarské literární dny 2018 / Karlsbader Literaturtage 2018

14 000

EUR

8_18_7103

7103

Oči / pracovní název výstavy / / Augen / Arbeitstitel /

90 000

CZK

3_18_7535

7535

 Bilaterální setkávání žáků za účelem podpoření znalostí o kultuře a historii sousední země  / Bilaterale Schülerbegegnung zur Förderung der Kenntnisse von Kultur und Geschichte des Nachbarlandes

2 600

EUR

6_18_7928

7928

Pojď se učit, pojď si hrát / Komm mit lernen, komm mit spielen

95 500

CZK

6_18_7982

7982

HOLO_GEN: Konference mládeže o současném významu holokaustu a o poučení z dějin / HOLO_GEN: Eine Jugendkonferenz über die Gegenwartsbedeutung von Holocaust und über das Lernen aus der Geschichte

370 000

CZK

4_18_8017

8017

Znalostní komunikace v podmínkách vícejazyčného prostředí / Wissenskommunikation unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit

3 400

EUR

4_18_8193

8193

Česko-německá expertní výměna (studijní pobyt) a Tisková konference ke vzniku Institutu paměti národa v Praze / Deutsch-tschechisches Expertenaustausch (Studienreise) und Pressekonferenz zur Entstehung vom Institut des nationalen Gedächtnisses in Prag

75 000

CZK

6_18_8350

8350

Organizace společného modelu United Simulation (GLMUN) / Veranstaltung einer gemeinsamen Model United Simulation (GLMUN)

2 775

EUR

6_18_8351

8351

Hledání stop v židovské Praze - Rozmnožování výukových a projektových metod v kontextu německo-české kultury vzpomínek / Auf Spurensuche zum jüdischen Erbe in Prag - Die Multiplikation von Unterrichts- und Projektmethoden im Kontext der deutsch-tschechischen Erinnerungskultur

4 500

EUR

8_18_8482

8482

AFF ARCHITEKTURA / AFF ARCHITEKTEN

60 000

CZK

6_18_8612

8612

Vánoční ozdoby pro Německé velvyslanectví v Praze / Weihnachtsbaumschmuck für die Deutsche Botschaft in Prag

2 900

EUR

8_18_8630

8630

Prostorová disonance II: Ensemble Mosaik v Bauhausu / Räumliche Dissonanz II: Ensemble Mosaik im Bauhaus

50 000

CZK

6_18_8681

8681

Jakou budoucnost chceme?
Česko-německé reflexe / Welche Zukunft wollen wir? Deutsch-tschechische Reflexionen

3 900

EUR

5_18_8723

8723

Kulturní prostředník a dramatik Peter Lotar (1910-1986) / Der Kulturvermittler und Dramatiker Peter Lotar (1910-1986)

1 500

EUR

8_18_8739

8739

Prezentace současné výtvarného umění německých autorů v České republice / Präsentation der Gegenwartskunst deutscher bildender Künstler in der Tschechischen Republik

39 000

CZK

8_18_8750

8750

KCHUN: Purgatio aneb očistné putování Čechami a Saskem / KCHUN: Purgatio oder eine läuternde Wanderung durch Böhmen und Sachsen

50 000

CZK

8_18_8752

8752

NO ONE FUTURE
 / NO ONE FUTURE

90 000

CZK

4_18_8816

8816

"1918-2018: proměny němčiny jako národnostního jazyka v českém školství" / „1918–2018: Der Wandel des Deutschen als Minderheitensprache im tschechischen Schulwesen“

85 000

CZK

5_18_8844

8844

Sylva Fischerová: Evropa je jako zidle Thonet, Amerika je pravý úhel / Sylva Fischerová: Europa ist wie ein Thonet-Stuhl, Amerika ist ein rechter Winkel

3 000

EUR

3_18_8852

8852

Koncert tří zemí / Drei-Länder-Konzert

40 120

CZK

2_18_8880

8880

Čeští žáci v Osnabrücku / Tschechische Schüler in Osnabrück

84 240

CZK

2_18_8895

8895

I Like to Move It 2.0 / I Like to Move It 2.0

74 440

CZK

2_18_8901

8901

Roční pobyt českého studenta na gymnáziu Oesede v Georgsmarienhütte
 / Tschechische Jahresgastschüler am Gymnasium Oesede in Georgsmarienhütte

2 200

EUR

3_18_8906

8906

Andreas Töpfer / Backbone / Andreas Töpfer / Backbone

100 000

CZK

2_18_8918

8918

Čojčlandská Konferenz 2018 / Čojčlandská Konferenz 2018

3 500

EUR

5_18_8922

8922

Jiří Padevět - Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé / Jiří Padevět – Prag 1939–1945. Orte, Ereignisse, Menschen (Das "Protektorat" Böhmen und Mähren)

10 000

EUR

4_18_8925

8925

2. Symposium České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků / 2. Symposium der Tschechischen Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin

5 300

CZK

3_18_8926

8926

25. mezinárodní divadelní festival Postupim „UNIDRAM 2018“ / 25. Internationales Theaterfestival Potsdam "UNIDRAM 2018"

1 980

EUR

4_18_8927

8927

Tři akce k různým aspektům německo-české spolupráce v pohraničí. / Drei Veranstaltungen zu verschiedenen Aspekten deutsch-tschechischer Zusammenarbeit im Grenzgebiet

4 300

EUR

5_18_8929

8929

Monografie historie města 700 let / Historische Monographie der Stadt in 700 Jahren

200 000

CZK

8_18_8933

8933

NaFilM a Deutsche Kinemathek: Interaktivní výstava jako efektivní prostředek neformální filmové výchovy dětí a mládeže / NaFilM und die Deutsche Kinemathek: Eine interaktive Ausstellung als effizientes Mittel der Bildung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Film

70 000

CZK

6_18_8949

8949

Život v našich školách - žijeme školním partnerstvím... II. / Das Leben an unseren Schulen - Schulpartnerschaften leben ... II.

48 732

CZK

6_18_8950

8950

PraHamburg / PraHamburg

34 800

CZK

4_18_8951

8951

Společně čelíme výzvám II / Wir stellen uns Herausforderungen gemeinsam II

100 000

CZK

6_18_8953

8953

Česko-německé vztahy v minulosti, současnosti a výhled do budoucna / Deutsch-tschechische Beziehungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsperspektiven

80 000

CZK

6_18_8954

8954

Vize dobrého sousedství.
Aneb dobré vztahy nejsou samozřejmostí, je třeba do nich investovat, podporovat je a kultivovat je. / Vision der guten Nachbarschaft.
Gute Beziehungen sind keine Selbstverständlichkeit - man muss in sie investieren, sie fördern und pflegen. 

210 000

CZK

3_18_8957

8957

PRALIN / PRALIN

537 000

CZK

3_18_8958

8958

FLY ME TO THE MOON  / FLY ME TO THE MOON

100 000

CZK

6_18_8960

8960

Znáte Modrozem? / Kennt ihr Blauland?

3 875

EUR

8_18_8962

8962

Oberon Trio / Oberon Trio

80 000

CZK

6_18_8963

8963

Kamarádi přes hranice / Freunde über die Grenze

11 500

CZK

5_18_8970

8970

Kurt Krolop: Studie k německé literatuře
(Editor Jiří Stromšík) / Kurt Krolop: Studien zur deutschen Literatur
(Herausgegeben von Jiří Stromšík)

96 000

CZK

5_18_8971

8971

Texty formalistiscké estetiky. Edice pramenů k Johannu Friedrichu Herbartovi a herbartistické teoretické tradici. Ingo Stöckmann (ed.) / Texte der formalistischen Ästhetik. Eine Quellenedition zu Johann Friedrich Herbart und zur herbartianischen Theorietradition. Hrsg. von Ingo Stöckmann

3 000

EUR

3_18_8973

8973

Československá emigrace v Německu / Tschechoslowakische Immigration in Deutschland

50 000

CZK

5_18_8975

8975

Kniha „Kupci v Rakouském císařství Stružnice – Praha – Vídeň”
 / Buch „KAUFLEUTE IN DEM KAISERTUM ÖSTERREICH STRAUßNITZ – PRAG – WIEN“

80 000

CZK

2_18_8980

8980

21. evropský projekt s tématem: „Životní prostředí a zdroje“ (udržitelnost) / 21. Europaprojekt mit den Thema "Umwelt und Ressourcen"

50 000

CZK

6_18_8981

8981

Divadelní práce jako tmel českých a německých dětí a mládeže / Theaterarbeit als Bindemittel für tschechische und deutsche Kinder und Jugendliche

66 500

CZK

2_18_8982

8982

Kontaktní a plánovací seminář v oblasti odborného školství, 5.-7.10.2018 v Chamu (SRN) / Kontakt- und Planungsseminar in der beruflichen Bildung, 05.-07.10.2018 in Cham

3 872

EUR

2_18_8983

8983

Cyklus seminářů „A náhle jsme byli rozděleni“    / Seminarreihe „Und plötzlich waren wir getrennt“

5 200

EUR

6_18_8984

8984

Česko-německý kontaktní a vzdělávací seminář pro učitele všech typů škol z Německa a Česka se zaměřením na historicko-občanské vzdělávání / Kontakt- und Fortbildungsseminar für Lehrer/-innen aller Schularten aus Deutschland und Tschechien mit dem historisch-politischen Schwerpunkt

99 125

CZK

4_18_8985

8985

Konference Práce 4.0 / Tagung Arbeiten 4.0

38 250

CZK

3_18_8986

8986

Blízkost i vzdálenost / Nähe und Distanz

160 000

CZK

3_18_8987

8987

Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha / Internationales Kammermisikfestival EuroArt Prag

26 000

CZK

8_18_8991

8991

Nová hudba na druhou - 8. ročník / Neue Musik hoch zwei - 8. Jahrgang

4 000

EUR

4_18_8992

8992

Setkávání v příhraničí na zlaté cestě / Grenz-und Begegnungsraum Goldene Straße

5 500

EUR

3_18_8995

8995

Divadelní inscenace "Jabloňová panna" / Puppentheateraufführung  "Die Apfelbaumjungfrau"

1 070

EUR

2_18_8997

8997

Interkulturní kompetence a profesní orientace v zahraničí / Interkulturelle Kompetenz und berufliche Orientierung im Ausland

7 881

EUR

2_18_8999

8999

Jak voní ráno? Multilingvní vyprávění. / Wie riecht morgen? Multilinguale Erzählungen.

50 000

CZK

5_18_9000

9000

Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Michal Stehlík, Martin Souček:  KŘÍŽKY
(Lidové kříže na Dačicku) / Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Michal Stehlík, Martin Souček:  KREUZCHEN
(Volkskreuzchen im Dačice-Region)

200 000

CZK

4_18_9001

9001

Europa im Wandel / Europa im Wandel

63 000

CZK

3_18_9002

9002

Jiří GRUŠA, Evropan / Jiří GRUŠA, Europäer

300 000

CZK

6_18_9003

9003

Spolupráce bez hranic / Zusammenarbeit ohne Grenzen

25 000

CZK

4_18_9004

9004

Mezinárodní debaty mládeže / Jugend debattiert international – soutěž v České republice / Jugend debattiert international – Landeswettbewerb Tschechien

10 000

EUR

5_18_9007

9007

Jaromír Typlt – Michal über Nacht  / Jaromír Typlt – Michal über Nacht

30 000

CZK

3_18_9012

9012

5. Německo-české lyžařské setkání v Krušných horách / 5. Deutsch-Tschechische Ski-Freizeit im Erzgebirge

900

EUR

4_18_9015

9015

Česko-německá spolupráce házenkářských klubů DHC Plzeň a HC Leipzig 2018/19 / Deutsch-tschechische Zusammenarbeit Handball Vereine DHC Plzen und HC Leipzig 2018/19

90 000

CZK

4_18_9018

9018

Plzeň a Regensburg na jedné lodi / Pilsen und Regensburg auf einem Boot

57 000

CZK

8_18_9023

9023

11. Durynské dny adjuvantů: Česko-německá objevovací cesta za starou hudbou / 11. Thüringer Adjuvantentage 2018: Tschechisch-deutsche Entdeckungsreise in die Alte Musik

6 000

EUR

3_18_9024

9024

Advent v  Čechách / Advent in Tschechien

19 069

CZK

3_18_9025

9025

Předvánoční setkání v Plzni / Vorweihnachtstreffen in Pilsen

13 488

CZK

4_18_9026

9026

HOMEAFFAIRS - Internal Security Forum Prague 2018 / HOMEAFFAIRS - Internal Security Forum Prague 2018

3 250

EUR

6_18_9027

9027

Výměnný pobyt "Eschenburg" 2018 / Schülerustausch ''Eschenburg'' 2018

90 000

CZK

5_18_9031

9031

Historie židovského fotbalu v Československu / Geschichte des jüdischen Fußballs in der Tschechoslowakei

100 000

CZK

3_18_9032

9032

Setkání německých a českých maratonových závodníků - po stopách historie výroby lesního skla a železnice Most-Freiberg / Treffen tschechischer und deutscher Marathonläufer - auf historischen Spuren der Waldglasherstellung und der Eisenbahn Most-Freiberg

50 000

CZK

8_18_9033

9033

„Bíle kvetoucí modřinky“ – Pavel Richtr a Reinhold Engberding / "Weissblühende Blaumeisen" - Pavel Richtr a Reinhold Engberding

70 000

CZK

3_18_9035

9035

25. Vandrující Chebští muzikanti / 25. Wandernde Egerländer Musikanten

34 000

CZK

8_18_9037

9037

Cibulka mezi Pasovem a Prahou / Cibulka zwischen Passau und Prag

95 000

CZK

5_18_9038

9038

Drážďanská cena lyriky 2018 / Dresdner Lyrikpreis 2018

8 000

EUR

8_18_9039

9039

Akamus Berlin a Czech Ensemble Baroque Choir, první společný projekt dvou špičkových ansámblů z Německa a Česka / Akamus Berlin und Czech Ensemble Baroque Choir, erstes gemeinsames Projekt zweier Spitzenensembles aus Deutschland und Tschechien

160 000

CZK

8_18_9041

9041

Výstava: MEDEA REPTÁ. RADIKÁLNÍ UMĚLKYNĚ ZA ŽELEZNOU OPONOU / Ausstellung: MEDEA MUCKT AUF. RADIKALE KÜNSTLERINNEN HINTER DEM EISERNEN VORHANG

10 000

EUR

3_18_9043

9043

Transformace geometrie  / Transformation der Geometrie

200 000

CZK

5_18_9044

9044

Koule a Zámek na Loiře - dramatici David Drábek a Roman Sikora (scénická čtení jako doprovodný program k Lipskému knižnímu veletrhu 2019) / Einsame Spitze und Schloss an der Loire - Dramatiker David Drábek und Roman Sikora (szenische Lesungen als Begleitprogramm zur Leipziger Buchmesse 2019)

6 000

EUR

6_18_9045

9045

Studentská výměna Lachendorf - Příbram: Vzpomínky a vize budoucnosti, část 1 / Schüleraustausch Lachendorf - Příbram: Erinnerungen und Visionen für die Zukunft, Teil 1

4 000

EUR

5_18_9049

9049

Publikace Pavel Kohout, Aus den Tagebüchern eines Europäers (pracovní název) / Publikation
Pavel Kohout, Aus den Tagebüchern eines Europäers (Arbeitstitel)

7 000

EUR

8_18_9050

9050

Koncert "Hudba ve stínu holocaustu" / Konzert "Musik im Schatten des Holocaust"

3 000

EUR

4_18_9052

9052

20. Drážďanským Schmalfilmtage - PROJEKT TRANSFORMACE: FILM A HUDBA + Soukromé století / 20. dresdner schmalfilmtage - PROJEKT TRANSFORMATION: FILM PLUS MUSIK + Das private Jahrhundert

3 400

EUR

4_18_9055

9055

Akademie komorní hudby podzim 2018 / Akademie für Kammermusik Herbst 2018

65 000

CZK

3_18_9056

9056

Programové pásmo českých filmů s klasickou literární předlohou / výroba titulků / Filmreihe klassischer tschechischer Literaturverfilmungen / Erstellung von Untertiteln

3 360

EUR

8_18_9057

9057

Výstava Jiřího Šalamouna / Ausstellung von Jiří Šalamoun

60 000

CZK

2_18_9058

9058

Česko-německá kulturní výměna - podpora stipendijních pobytů v Německu / Deutsch-tschechischer Kulturaustausch - Förderung der Stipendienaufenthalte in Deutschland

200 000

CZK

4_18_9059

9059

Umění bez hranic: inkluze s postižením i bez něho / Kunst ohne Grenzen: Inklusion mit und ohne Behinderung

1 500

EUR

5_18_9060

9060

Vydání publikace Návrat do rodného města / Herausgabe der Publikation Marie Prebslova: Heimkehr in meinen Geburtsort Klösterle

70 000

CZK

2_18_9063

9063

Obohaceni a poučeni minulostí / Durch die Vergangenheit bereichert und belehrt

42 000

CZK

4_18_9070

9070

Česko-německé vztahy, jejich historie a budoucnost v kontextu evropské politiky – společná konference organizovaná v Praze JEF CZ a JEF DE, za účasti UEF CZ a Europa-Union Bayern. / Deutsch-tschechische Beziehungen, ihre Geschichte und Zukunft im Kontext der europäischen Politik. Gemeinsame Konferenz wird von JEF CZ und JEF DE in Prag organisiert. Andere Gäste stammen aus UEF CZ und Europa-Union Bayern.

1 650

EUR

2_18_9071

9071

Roční pobyt dvou studentů Arcibiskupského gymnázia na gymnáziu Collegium Johanneum Loburg / Studienaufenthalt zweier Schüler des Erzbischöflichen Gymnasiums am Collegium Johanneum Loburg

59 400

CZK

5_18_9072

9072

Hudební most Praha - Drážďany 2018 / 10 LET EXISTENCE / část říjen 2018 - leden 2019  / Musik Brücke Prag - Dresden 2018 / 10 JAHRE DES BESTEHENS / October 2018 - Januar 2019

300 000

CZK

5_18_9074

9074

NOSTALGIÁDA RELOADED - hostování tanečního představení v Praze a regionech - Brotfabrik Bühne Bonn a ALT@RT z.ú. Praha / NOSTALGIADE RELOADED - Gastspiel der Tanztheaterkoproduktion in Prag und Regionen - Brotfabrik Bühne Bonn und ALT@RT z.ú. Praha

3 000

EUR

6_18_9075

9075

Německo český programový týden číslo 4 : 100 let boje za demokracií a lidská práva / Deutsche Tschechische Programmwoche Nummer 4 : 100 Jahre Kampf für Demokratie und Menschenrechte

3 500

EUR

6_18_9076

9076

trilaterální juleica  / trilaterale juleica

3 700

EUR

2_18_9078

9078

Postoloprtsko-hartmannsdorfské partnerství škol 2018/2019 / Hartmannsdorfer-Postelberger Schulpartnerschaft 2018/2019

4 427

EUR

6_18_9080

9080

Nové formy hospodaření s odpady a obnova krajiny - výměna v rámci projektového vyučování / Neue Formen der Abfallwirtschaft und Landschaftsrevitalisierung - Austausch im Rahmen des Projektsunterrichts.

62 400

CZK

4_18_9081

9081

PRAHA-BERLIN-2018; "POHLED ZPĚT DO BUDOUCOSTI" / PRAG-BERLIN-2018; "BLICK ZURÜCK NACH VORN"

17 500

EUR

8_18_9083

9083

Černá a bílá / Schwarz – Weiß

40 000

CZK

5_18_9089

9089

Dora Kapralová: berlínský zápisník / Dora Kaprálová: Berliner Notizbuch

3 800

EUR

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti