Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Výstava o osudech českých nuceně nasazených poprvé v Rakousku

 
 

Tisková zpráva, 10. října 2018

(Vídeň), Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci s organizací Živá paměť dnes večer v prostorách knihovny Institutu soudobých dějin Univerzity Vídeň slavnostně zahájí výstavu „Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši / s rozšířením o nucenou práci na rakouském území.

Výstava si klade za cíl přiblížit nucené nasazení především očima pamětníků a povzbudit zejména zájem mladých lidí o jejich osudy.

Prostřednictvím více než 300 převážně osobních dokumentů, fotografií, úryvků z korespondence, deníků a dalších archivních materiálů, pocházejících většinou ze soukromých sbírek nuceně nasazených, představí výstava osudy více než 450 000 Čechů, kteří byli v době druhé světové války deportováni na nucené práce do tehdejší Německé říše.

„V centru naší pozornosti vždy stáli a stojí konkrétní lidé – ať již při odškodňování nuceně nasazených nebo při připomínání nacistického bezpráví“, uvedl Tomáš Jelínek, český ředitel fondu. „Tato výstava je tak na jedné straně koncipována jako pocta obětem nacismu, na druhé straně je tato expozice stále aktuálním varováním pro nás pro všechny před tím, jak lehce se ti druzí mohou stát lidmi druhé kategorie.“

Vernisáže výstavy, která proběhne ve spolupráci s Českým centrum Vídeň, se zúčastní také rodinní příslušníci nuceně nasazených – přímí svědkové jejich perzekuce nebo příslušníci druhé generace obětí.

 „Jsme rádi, že díky této prezentaci naší výstavy ve Vídni můžeme podpořit i česko-rakouský dialog na toto téma,“ uvedla Petra Ernstberger, německá ředitelka fondu.

Za účelem prezentace ve Vídni byla výstava významně rozšířena a obohacena o řadu nových dokumentů a svědectví týkajících se zhruba 80 000 Čechů, kteří vykonávali nucenou práci na území tehdejší „ostmarky“. Připomenuty budou například osudy Čechů nuceně nasazených ve Vídni, Linzi, Steyru, Enzesfeldu a dalších centrech zbrojního průmyslu, mladých českých zemědělců zapojených do budování tzv. Jihovýchodního valu proti postupující Rudé armádě nebo vězňů pracovně výchovných táborů na území dnešního Rakouska.

 

Česko-německý fond budoucnosti slaví letos dvacet let práce ve prospěch reflexe složité historie česko-německých vztahů a zejména ve prospěch jejich dynamické současnosti i otevřené a pestré budoucnosti. Stavbě mostů mezi Čechy a Němci pomohlo více než 10 300 společných projektů, které svádějí dohromady lidi obou zemí a umožňují či prohlubují pohledy do jejich světů, kultury i dějin. Česko-německý fond budoucnosti v nich rozdělil přibližně 57 miliónů eur. Fondu se podařilo povýšit česko-německou spolupráci z rovin politických deklarací a expertních jednání na živou realitu, obohacující mnoho aspektů každodenního života lidí na obou stranách hranice. Fond tak patří k velmi významným podporovatelům kultury a vzdělávání v České republice a měl po svém založení rovněž zásadní podíl na odškodnění obětí nacismu.

 

Kontakt:
Silja Schultheis
Česko-německý fond budoucnosti
T: +420 273 167 361
M: +420 737 505 790
E: silja.schultheis@fb.cz

www.fondbudoucnosti.cz
www.most20.cz
 

 

Český nuceně nasazený v Kapfenbergu, © Archiv Živá paměť
Český nuceně nasazený v Kapfenbergu, © Archiv Živá paměť
Český nuceně nasazený v Kapfenbergu, © Archiv Živá paměť
Deník z nuceného nasazení, jenž bude na výstavě vystaven v originálu, © Stanislava Zvěřinová - dědicové
Deník z nuceného nasazení, jenž bude na výstavě vystaven v originálu, © Stanislava Zvěřinová - dědicové
Deník z nuceného nasazení, jenž bude na výstavě vystaven v originálu, © Stanislava Zvěřinová - dědicové
Lágr pro nuceně nasazené v Kapfenbergu, © Archiv Živá paměť
Lágr pro nuceně nasazené v Kapfenbergu, © Archiv Živá paměť
Lágr pro nuceně nasazené v Kapfenbergu, © Archiv Živá paměť
Potravinové lístky českého nuceně nasazeného v Enzesfeldu, © Archiv ČNFB
Potravinové lístky českého nuceně nasazeného v Enzesfeldu, © Archiv ČNFB
Potravinové lístky českého nuceně nasazeného v Enzesfeldu, © Archiv ČNFB
Propustky do „lágrů“ pro nuceně nasazené, © Archiv ČNFB
Propustky do „lágrů“ pro nuceně nasazené, © Archiv ČNFB
Propustky do „lágrů“ pro nuceně nasazené, © Archiv ČNFB
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti