Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704 provázely nadšené reakce

 
 

Tisková zpráva

Praha, 1. října 2018 Slavnostním koncertem světoznámé české mezzosopranistky Magdaleny Kožené a pražského barokního souboru Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse oslavil Česko-německý fond budoucnosti o víkendu v Německu své 20. výročí.

Před zhruba 800 nadšenými hosty zazněly v postupimském Nikolaisaal pod mottem „Il giardino dei sospiri“ (Zahrada nářků) barokní árie, kantáty a oratoria, které publikum ocenilo potleskem ve stoje.

 „V dnešní době je důležitější než kdy jindy, aby se Češi a Němci dokázali vzájemně pro něco nadchnout. Magdaleně Kožené a Collegiu 1704 se právě to úžasně povedlo“, řekl Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti. „Doufejme, že pozitivní emoce dnešního večera ponesou česko-německé vztahy i do budoucna“, dodává Petra Ernstberger, německá ředitelka Fondu. 

Christian Schmidt, předseda rady Česko-německého diskusního fóra, na začátku koncertu připomněl počátky Fondu budoucnosti a bilancoval: „Ve velmi slavnostní atmosféře si dnes můžeme s vděčností připomenout, že v průběhu uplynulých dvaceti let oba naše národy společně dospěly k dobrým sousedským vztahům." 

Český velvyslanec v Berlíně, Tomáš Podivínský, zdůraznil roli Fondu budoucnosti při sbližování Čechů a Němců: „Díky Fondu budoucnosti bylo odškodněno 86 000 českých obětí nacismu a například jen v oblasti kultury se s jeho podporou uskutečnilo v posledních dvaceti letech více než 3000 česko-německých projektů, další tisíce pak v oblasti škol a výměny mládeže či při společné obnově kulturních památek. Výsledky naši společné práce jsou příkladem pro dnešní Evropu.“

V červnu oslavil Fondu budoucnosti své 20. výročí v Praze v rámci slavnostního koncertu a sousedské slavnosti na Mánesově mostě.

Česko-německý fond budoucnosti oslaví letos dvacet let práce ve prospěch reflexe složité historie česko-německých vztahů a zejména ve prospěch jejich dynamické současnosti i otevřené a pestré budoucnosti. Stavbě mostů mezi Čechy a Němci pomohlo více než 10 300 společných projektů, které svádějí dohromady lidi obou zemí a umožňují či prohlubují pohledy do jejich světů, kultury i dějin. Česko-německý fond budoucnosti v nich rozdělil přibližně 57 miliónů eur. Více než třetina prostředků podpořila školy a mládež, o něco méně než třetina kulturní projekty a další část cílila na podporu partnerství obcí a zájmových sdružení, dialogy a vědecké projekty, obnovu památek, publikační činnost a sociální projekty pro národnostní a jiné menšiny. Fondu se podařilo povýšit česko-německou spolupráci z rovin politických deklarací a expertních jednání na živou realitu, obohacující mnoho aspektů každodenního života lidí na obou stranách hranice. Řada těchto projektů by bez jeho podpory nevznikla a nemohla by dlouhodobě působit. Fond tak patří k velmi významným podporovatelům kultury a vzdělávání u nás a měl po svém založení rovněž zásadní podíl na odškodnění obětí nacismu.

Kontakt:
Silja Schultheis
Česko-německý fond budoucnosti
T: +420-273 167 361
M: +420 737 505 790
E: silja.schultheis@fb.cz

www.most20.cz
www.fondbudoucnosti.cz

foto: Ondřej Staněk

Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704 provázely nadšené reakce
 
foto: Ondřej Staněk
Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704 provázely nadšené reakce
 
foto: Ondřej Staněk
Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704 provázely nadšené reakce
 
foto: Ondřej Staněk
Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704 provázely nadšené reakce
 
foto: Ondřej Staněk
Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704 provázely nadšené reakce
 
foto: Ondřej Staněk
Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704 provázely nadšené reakce
 
foto: Ondřej Staněk
Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704 provázely nadšené reakce
 
foto: Ondřej Staněk
Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704 provázely nadšené reakce
 
foto: Ondřej Staněk

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti