Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktualně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

8_18_6123

6123

XIV. Slavnostní dny barokní hudby  / XIV. Festliche Tage Barocker Musik

2 100

EUR

6_18_6609

6609

Setkání v Liberci 2018 / Begegnung in Liberec 2018

22 950

CZK

6_18_6708

6708

Naučte se historie - mediální projekt na chybějících místech v bavorsko-české hraniční oblasti / Geschichte erfahrbar machen - ein Medienprojekt zu verschwundenen Orten im bayerisch-tschechischen Grenzbereich

8 500

EUR

8_18_7069

7069

"GEGEN DIE WAND" - německojazyčná linie činoherní programové části 22. mezinárodního festivalu DIVADELNÍ FLORA (Olomouc 11. - 20. 5. 2018) / "GEGEN DIE WAND" – deutschsprachiger Teil des Schauspielprogramms des 22. internationalen Theaterfestivals DIVADELNÍ FLORA (Olomouc 11. - 20. 5. 2018)

200 000

CZK

3_18_7145

7145

Přátelství žije napořád / Freundschaft lebt immer

70 000

CZK

4_18_7305

7305

Utužování partnerství základen ŠZS - boříme jazykové bariéry / Befestigung der Partnerschaft - Zerstörung von Komunikationsbarrieren

37 000

CZK

6_18_7308

7308

Multifunkční hrací stůl / Multifunktionaler Spieltisch

52 360

CZK

2_18_7360

7360

Co se děje u sousedů? / Was ist bei den Nachbarn los?

13 370

CZK

2_18_7597

7597

Přínos 2. Základní Školy Hořovice a Christian-Erbach Realschule
plus Gau-Algesheim k evropskému integračnímu procesu. / Beitrag der 2. Grundschule Hořovice und der Christian-Erbach Realschule plus Gau-Algesheim zum europäischen Integrationsprozess.

60 000

CZK

4_18_7622

7622

Vytváření německo-českých "kulturních pramenů" / Ausbau Deutsch - Tschechischer "Kulturquellen"

2 900

EUR

6_18_7827

7827

Vyuziti medii pri vyuce dejin vobou zemich / Mediennutzung im Geschichtsunterricht in beiden Ländern

2 400

EUR

3_18_7831

7831

Jaká podivná rodina jsme!
 / Was für eine sonderbare Familie sind wir!

72 000

CZK

5_18_7855

7855

Kultura Prahy na „Pražském náměstí“ – Berlín 2018 / Prager Kultur am Prager Platz – Berlin 2018

60 000

CZK

3_18_7922

7922

6. Mezinárodní setkání hasičské mládeže / 6. Internationales Jugendfeuerwehr-Zeltlager

115 000

CZK

5_18_7927

7927

Překlad a publikace knihy Národní hrdinové - židovské oběti. Holocaust v českém podání / Übersetzung und tschechische Ausgabe des Buches Nationale Helden und jüdische Opfer. Tschechische Repräsentationen des Holocaust

100 000

CZK

3_18_8173

8173

Drehbühne Brno – Mezinárodní festival studentského divadla v německém jazyce / Drehbühne Brno – Internationales Studententheaterfestival in deutscher Sprache

50 000

CZK

6_18_8184

8184

Výzvy současné generace - život mladých lidí v ČR a SRN / Herausforderungen der heutigen Generation - das Leben der jungen Leute in Tschechien und Deutschland

92 000

CZK

6_18_8185

8185

Převratné události/produkty/vynálezy (a jejich objevitelé) / Bahnbrechende Ereignisse/Produkte/Erfindungen (und ihre Erfinder)

105 000

CZK

5_18_8200

8200

Výstava: Chava Pressburger – Dojmy na papíře – Válkou a násilím formovaný život umělkyně  / Ausstellung: Chava Pressburger – Impressionen in Papier – Ein von Krieg und Gewalt geprägtes Künstlerinnenleben

4 000

EUR

5_18_8235

8235

Sebald, W.G.: Byt ve venkovském domě / Sebald, W.G.: Logis in einem Landhaus

60 000

CZK

8_17_8243

8243

#ECHO_Chamber / #ECHO_Chamber

8 000

EUR

8_18_8257

8257

„1968“ – perspektivy z česko-polsko-německého trojmezí 50 let později:  Mezinárodní filmový workshop v rámci 15. ročníku Filmového festivalu Nisa  / „1968“ – Perspektiven aus dem Dreiländereck D-CZ-PL 50 Jahre später – Internationaler Filmworkshop zum 15. Neiße Filmfestival 

3 900

EUR

3_18_8267

8267

Letní slavnosti -  Slavnosti setkávání s obcí Libá / Česká republika 2018 / Wiesenfest - Begegnungsfest mit der Gemeinde Libá / Tschechien 2018

1 000

EUR

6_18_8293

8293

Aktivní odpočinek v přírodě a společné zážitky v příhraničí pro děti ze sociálně slabšího prostředí z Česka a Německa na letním táboře v roce 2018.
 / Aktive Erholung in der Natur und gemeinsame Erlebnisse im grenznahen Gebiet für Kinder aus sozial schwachem Umfeld aus Tschechien und Deutschland im Sommercamp 2018

4 000

EUR

2_18_8294

8294

Partnerství škol / Schulpartnerschaft

80 000

CZK

4_18_8295

8295

Mezinárodní fotbalový turnaj a herní slavnost pro hendikepované  / Internationales Fußballturnier und Spielefest für behinderte Menschen

5 000

EUR

4_18_8296

8296

Česko-německý výcvikový tábor vodní záchranařiny se psy / Tschechisch-Deutsches Trainingscamp Wasserarbeit mit Hunden

60 000

CZK

6_18_8297

8297

Brno a Stuttgart - města v zeleni / Brünn und Stuttgart - die Städte im Grünen

60 000

CZK

5_18_8298

8298

Oybin - Putování po stopách císaře Karla IV. / Oybin - Oybin – nach den Spuren des Kaisers des IV.

50 000

CZK

3_18_8306

8306

Mládežnické setkání Cyklotour 2018 / Jugendtreffen Fahrradtour 2018

64 000

CZK

6_18_8309

8309

Česko-německé setkání mládeže v Terezíně, žurnalistický workshop k tématu národního socialismu a k rozvoji mediálních kompetencí.  / Deutsch-Tschechische Jugendbegegnung in Terezin/Tschechien, journalistischer Workshop zum Thema des Nationalsozialismus, Medienkompetenz fördern

3 594

EUR

3_18_8319

8319

Naše vzájemné vztahy - reflexe 15-ti letého partnerství a plány do budoucna / Unsere gemeinsamen Beziehungen – eine Reflexion der 15jährigen Partnerschaft und Pläne für die Zukunft

75 000

CZK

4_18_8322

8322

Čeština jako cizí jazyk v teorii a praxi - pracovní setkání lektorů češtiny jako cizího jazyka / Tschechisch als Fremdsprache in der Theorie und Praxis - Arbeitstreffen der LektorInnen des Tschechischen als Fremdsprache

2 174

EUR

3_18_8324

8324

Putovní výstava"(Ne)přišli, aby zůstali - dlouhá cesta k novému začátku" / Wanderausstellung „(Nicht) Gekommen, um zu bleiben - Der lange Weg zum Neubeginn“

3 500

EUR

3_18_8325

8325

Pražský mezinárodní festival komedie / Prager Internationales Comedy Festival

250 000

CZK

4_18_8333

8333

Společná péče o zdraví je naše motivace XII / Gemeinsame Gesundheitspflege ist unsere Motivation XII

140 040

CZK

4_18_8335

8335

Vzájemnou výměnou zkušeností k inkluzivnímu vzdělávání / Ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch zu inklusiver Bildung