Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Péče o oběti nacismu pokračuje. Česko-německý fond budoucnosti vyplatil přes 6,1 milionů korun přeživším nacistické perzekuce v ČR
 

(Praha) Téměř tisícovka občanů České republiky, kteří byli za druhé světové války  pronásledováni ze strany nacistického režimu, obdržela v loňském roce finanční podporu. Ta pochází z pozůstalosti soukromého německého dárce. Částka ve výši přesahující 6,1 milionů korun (240 000 EUR) byla rozdělena díky Česko-německému fondu budoucnosti a organizaci Živá paměť.

"Díky takovýmto gestům a dalším platbám určeným přeživším, si i přes následky nacistické perzekuce mohu dovolit samostatný a důstojný život. Myslím si, že v Německu dosud existuje pocit viny za činy, které byly během 2. světové války spáchány. Svým způsobem obdivuji, že současní Němci na přeživší stále myslí," říká paní Eva Pokorná (nar. 1929), dříve vězenkyně lágru v Osvětimi a nyní jedna z příjemců plateb.

Finanční dar pochází z pozůstalosti Wolfganga Reinharda Storcha, bývalého vysoce postaveného politika západoberlínské sociálně demokratické strany. Wolfgang Storch se ve své závěti rozhodl odkázat většinu svého majetku ve prospěch lidí postižených nacismem. 

Zprostředkování jednorázového finančního daru není jedinou aktivitou, kterou ČNFB ve prospěch obětí nacismu vykonává. Nadační fond, který byl založený v roce 1997 za účelem podpory spolupráce mezi Čechy a Němci, se v prvních letech své existence věnoval zejména realizaci odškodnění obětem nacismu. Více než sedmi tisícům v té době žijících bývalých vězňů koncentračních táborů a obětí rasové perzekuce vyplatil fond z vlastních prostředků částku souhrnně přesahující 45 milionů eur. Dalších 8 miliard korun přerozdělil mezi 87 000 lidí, kteří byli za války nuceně nasazeni v německém hospodářství. 

Řada projektů, které Fond budoucnosti podporuje v současné době, nejenže hrůzy nacistické diktatury připomíná, ale hledá také významy, které mají tyto historické události pro naši dnešní společnost. V poslední době tak Fond budoucnosti například kromě oprav židovských náhrobků na hřbitově v Terešově na Rokycansku podpořil také německý překlad a vydání textů Mileny Jesenské, ale také společné pátrání gymnazistů z Litoměřic a bavorského Hersbrucku po možnostech protinacistického odboje a po tom, co znamená stát si za svým názorem v současném světě.

Obecně prospěšná společnost Živá paměť, která byla pověřena realizací plateb žijícím obětem nacismu v ČR, vznikla v roce 2003 v rámci Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti s cílem pečovat o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a rozvíjet s tím  související informační, vzdělávací a dokumentační činnost, poskytovat poradenské a asistenční služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména nacionálním socialismem, a v neposlední řadě zprostředkovávat dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování.

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti