Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Fond budoucnosti prezentoval na knižním veletrhu v Lipsku mimořádnou výzvu k literární výměně

 
 

Jako příspěvek k posílení česko-německé literární výměny vypisuje Česko-německý fond budoucnosti mimořádnou podporu projektům, které přispějí k lepšímu poznání a posílení role české literatury a českého jazyka v Německu. Zástupci fondu prezentovali tuto mimořádnou výzvu ve čtvrtek na knižním veletrhu v Lipsku. „Česko-německá literární výměna na rozdíl od velmi rozvinuté kulturní spolupráce občanů obou zemí probíhá dosti jednostranně a současná česká literatura se v konkurenci se silnou nabídkou zahraničních titulů na německém knižním trhu prosazuje jen s velkými obtížemi“, zdůraznil Tomáš Jelínek, ředitel fondu. „Přitom právě literární výměna patří k nejdůležitějším zprostředkovatelům kultury a jazyka té které země a jejích obyvatel“, uvedl Jelínek. „Tím spíše, že v minulosti vždy existovaly společné literární průsečíky a společné literární tradice, na něž lze do budoucna navázat.“ 

Česká republika se bude prezentovat jako hostující země na Lipském knižním veletrhu v roce 2019.

 

foto: Pavel Němec

Fond budoucnosti prezentoval na knižním veletrhu v Lipsku mimořádnou výzvu k literární výměně
 
Fond budoucnosti prezentoval na knižním veletrhu v Lipsku mimořádnou výzvu k literární výměně
 
Fond budoucnosti prezentoval na knižním veletrhu v Lipsku mimořádnou výzvu k literární výměně
 
Fond budoucnosti prezentoval na knižním veletrhu v Lipsku mimořádnou výzvu k literární výměně
 
Fond budoucnosti prezentoval na knižním veletrhu v Lipsku mimořádnou výzvu k literární výměně
 
Fond budoucnosti prezentoval na knižním veletrhu v Lipsku mimořádnou výzvu k literární výměně
 
Fond budoucnosti prezentoval na knižním veletrhu v Lipsku mimořádnou výzvu k literární výměně
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti